Sărbătoarea hramului Bisericii Albe din municipiul Roman

Comunitatea parohială a Bisericii Albe din Roman, ctitorită de voievodul Moldovei Ștefan Tomșa al II-lea în anul 1615, patronată de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, a sărbătorit hramul străvechiului locaș de cult.

În prezența unui număr de aproximativ 250 de creștini, un sobor format din preoți slujitori ai bisericilor din municipiul Roman a oficiat slujba Vecerniei hramului, sub protia părintelui consilier administrativ Alexandru Zamfir. Odinioară biserică a unei mănăstiri de maici, impunătoarea ctitorie domnească numită convențional Biserica „Sfinții Voievozi” reprezintă un reper spiritual remarcabil al cetății mușatine, în chiliile acestui locaș fiind atestată în anul 1823 o școală publică, din grija episcopului Gherasim Clipa al Romanului. Faptul că în această biserică se înalță rugăciuni de atâtea veacuri, și că sunt atâția creștini în a căror biografie Biserica Albă are rol de reper spiritual de natură să creeze o emulație în jurul acestui sfânt prestol, ce a devenit, așa cum inspirat a precizat părintele paroh Valentin Gheorghe Băltoi, o sursă de lumină, de sfințire pentru enoriașii săi.  
La Vecernia din ajunul hramului s-au adunat în sobor părinții slujitori ai celorlalte altare din oraș, împreună-slujirea având darul de a contribui la starea de har a participanților, de a aduce plus valoare trăirii duhovnicești pe care enoriașii unui locaș de cult o pot experimenta în fiecare zi. De altfel, e statornicită această tradiție, ca la slujba de seară a hramului unei biserici să participe sacerdoți și creștini din toată comunitatea, contribuind, fiecare după putința sufletului, la plămădirea organismului duhovnicesc pe care îl constituie adunarea creștinilor.
După oficierea slujbei de seară, cuvântarea duhovnicească a fost susținută de delegatul Înaltpreasfințitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului la hram, părintele consilier Alexandru Daniel Zamfir. Parafrazându-l inspirat pe părintele Dumitru Stăniloae, părintele consilier a prezentat lucrarea sfinților arhangheli Mihail și Gavril ca exercițiu divin de cumpănire a dreptății și iubirii, din moment ce în iconografia ortodoxă sfântul Mihail este reprezentat ținând în mână o sabie, iar sfântul Gavril având o floare de crin. În lumina misiunii divine cu care cei doi sfinți sunt investiți, unul fiind autoritatea care pune stavilă păcatului și nedreptății, iar celălalt aducătorul bucuriei și al dragostei, părintele consilier a postulat că iubirea fără dreptate este slăbiciune, iar dreptatea fără iubire este tiranie.
În încheiere, părintele paroh a mulțumit Înaltpreasfințitului Ioachim pentru binecuvântarea acordată realizării acestui eveniment duhovnicesc, apoi a trecut în revistă o serie de realizări recente de factură administrativă din viața bisericii, unele finanțate prin subscripție publică (zugrăvirea exterioară și interioară a bisericii), altele co-finanțate de autoritățile locale (modernizarea instalației de încălzire)
La Vecernia hramului au participat reprezentanți ai autorităților naționale și locale, domnul profesor Laurențiu Dan Leoreanu, președinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și domnul economist Leonard Achiriloaie, primarul Municipiului Roman.
Pr. Amărinii Ionuț Alexandru