Înaltpreasfințitul Ioachim
Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

I. DATE BIOGRAFICE

 • s-a născut la 29 martie 1954, în comuna Stăniţa (judeţul Neamţ), din părinţi creştini ai Bisericii Ortodoxe, Neculai şi Anica Giosanu. Este cel de-al treilea copil din cei opt (patru băieţi şi patru fete) şi a primit la botez numele Ilie.

II. FORMAREA ŞI EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 • 1961-1969 – a urmat Şcoala generală din satul natal, Stăniţa;
 • 1970-1971 – a intrat ca frate la Mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ;
 • 1970-1975 – a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ;
 • 1975-1976 – a îndeplinit serviciul militar în loc. Pleniţa, Dolj;
 • 1976-1980 – a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. A absolvit facultatea cu lucrarea de licenţă „Sabatul la cultele neoprotestante şi poziţia ortodoxă”, sub coordonarea PC Diacon Petre David, conferenţiar suplinitor la Catedra de Îndrumări misionare şi ecumenism;
 • 1980 – a fost tuns în monahism, pe seama Mănăstirii Bistriţa, Neamţ, primind numele de Ioachim. A fost primul călugăr hirotesit pe seama acelei mănăstiri după 30 de ani. L-a avut ca naş de călugărie pe Părintele Ioanichie Bălan, unchiul său.
 • 1980-1985 – Timp de cinci ani a lucrat la Bistriţa, în activităţile de restaurare la Complexul de acolo, alături de stareţul Ciprian Zaharia.
 • 1 martie 1981 a fost hirotonit ierodiacon de către Preafericitul Patriarh Teoctist Arăpaşu, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Sucevei.
 • 1982 – a fost hirotesit arhidiacon de PF Patriarh Teoctist;
 • 1985 – a fost transferat la Centrul Eparhial de la Iaşi, unde a îndeplinit mai multe funcţii:
  • prim-arhidiacon al Catedralei mitropolitane din Iaşi, secretar al Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist;
  • colaborator la revista „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”;
  • econom mitropolitan.
 • 1990 - secretarul noului mitropolit al Moldovei, IPS Daniel Ciobotea (actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române);
 • 30 decembrie 1990 - a fost hirotonit ieromonah de către IPS Mitropolit Daniel, la Mănăstirea Varatic, pe seama Catedralei Mitropolitane din Iași;
 • 1 ianuarie 1991 – a fost hirotesit protosinghel, la Slujba dintre ani, în capela-paraclis a reședinței mitroplitane din Iaşi;
 • 1991-1994 – a urmat cursurile de doctorat la Institutul „Saint Serge” din Paris, Franţa, sub îndrumarea profesorilor: Boris Bobrinskoy şi Olivier Clement;
 • 1991-1992 – a urmat cursurile de limbă franceză la Universitatea din Sorbona, unde a obținut atestatul oficial de vorbitor de limba franceză;
 • 26 octombrie 1994 – şi-a susţinut teza de doctorat în limba franceză, cu titlul : La déification de l'homme d'après la pensèe du Père Dumitru Stăniloae (Îndumnezeirea omului în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae);
 • 21 iunie 1998 – a fost hirotesit arhimandrit de către IPS Daniel, (la acea vreme, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei), de Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor Atonului, hramul Mănăstirii Bucium, Iaşi;
 • 1998 – a fost propus de IPS Arhiepiscop Eftimie și în ales în unanimitate de către ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la 29 octombrie 1999, ca arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, cu titulatura „Băcăuanul”;
 • 1 mai 2000, a doua zi de Paşti – a fost hirotonit în treapta de Arhiereu, îndeplinind funcţia de arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului;
 • 13 septembrie 2009 – a fost ridicat la rangul de Episcop vicar, odată cu ridicarea Episcopiei Romanului la rangul de Arhiepiscopie, cu titulatura: Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului;
 • 16 decembrie 2014 - ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca arhiepiscop al Romanului și Bacăului, devenind, astfel, primul arhiepiscop ales pentru a păstori eparhia Romanului și Bacăului.
 • 2000 – prezent: membru al Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod;

 

III. ACTIVITATEA ACADEMICĂ ŞI DE CERCETARE

1. ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI CULTURALE

în Franţa:

 • Editează publicaţia „Rejui-toi” („Bucură-te”), buletin oficial de cateheză și informare ortodoxă a Mănăstirii „Buna-Vestire” de la Rosiers, Franţa, aşezământ monahal al cărui fondator este (1992);
 • reorganizează Arhiepiscopia Română din Europa Occidentală şi Meridională, cu sediul la Paris;
 • reorganizează prima parohie francofonă din regiunea pariziană, „Saint-Jean-le-Théologien” Issy-les-Moulineaux;
 • adaptează pentru prima oară, textul Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur în limba franceză, pe muzică bizantină românească;
 • organizează primele pelerinaje, de tip ortodox, la moaştele Sf. Mathurin de Larchant (secolul III) din regiunea pariziană;
 • participă, ca membru coordonator în cadrul Societăţii biblice franceze, la realizarea a două mari expoziţii ale Bibliei : la Medun – „Bible et rencontre”; Issy-les-Moulineaux – „Ici la Bible”.
 • este membru activ al Fraternităţii Ortodoxe Franceze şi delegat al acesteia în grupul de dialog ecumenic şi interreligios de la Paris.
 • publică, în reviste de specialitate, articole cu caracter ecumenic.
 • participă la numeroase întruniri ecumenice, una dintre cele mai importante fiind cea de la Paris din anul 1998, unde a fost reprezentantul Fraternităţii Ortodoxe în organizarea întrunirii intercreştine: Journées mondiales de la Jeunesse (Zilele mondiale ale tineretului), când peste un milion de tineri din toată lumea au fost la Paris în prezenţa papei Ioan Paul al II-lea - cu care a avut două întâlniri (la Paris şi Roma).
 • publică o serie de articole cu conţinut teologic în periodicele SOP şi Contact;
 • ia contact cu multe personalităţi ale culturii franceze şi mondiale de origine română: Paul Barbă Neagră (regizor), Gheorghe Zamfir (celebrul naist), R. Poghire (profesor de limba română la Sorbona), părintele Virgil Ghiorghiu, Elvira Popescu, Emil Cioran (pe care l-a împărtăşit pe patul de suferinţă), i-a fost duhovnic lui Duiliu Alexandru Sfinţescu (recunoscut în lume ca cel mai mare proiectant de clădiri cu structuri metalice de după Eiffel). A participat la aducerea osemintelor marelui Mitropolit al Basarabiei, Visarion Puiu, mort într-un sat din Bretania – Viels-Maisons – şi la reînhumarea acestuia în Cimitirul Montparnasse.
 • Sprijinit de Prof. Univ. T. Poghirc si regizorul Paul Barbă Neagră ţine la Universitatea din Sorbona cinci conferinţe de cunoaştere a Ortodoxiei, sub genericul L'Église face à la modernité, point de vue orthodoxe;
 • converteşte la Ortodoxie şi confirmă în Biserica Ortodoxă aproximativ 70 de persoane venite de la alte confesiuni sau religii.
 • participă la mai multe emisiuni culturale şi religioase cu Prof. Olivier Clement, invitat de renumitul post de radio France Culture.
 • participă activ la organizarea a două Congrese ale Fraternităţii Ortodoxe Franceze; prima în 1997, la Bruges – Belgia, unde Preafericitul Părinte Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei a susţinut în plenul congresului conferinţa „Le sacrement du frère”; şi a doua în anul 2000, la Bordeaux – Franţa.

în ţară:

 • înfiinţează Editura Filocalia (2001);
 • reeditează Revista eparhială Cronica Romanului (2000);
 • reactivează Fundaţia „Episcop Melchisedec Ştefănescu”, Roman (2001)
 • organizează: „Zilele Episcop Melchisedec Ştefănescu” (în 2013 ajunse la Ediţia a XIII-a);
 • organizează: „Ziua Comunei Stăniţa”
 • organizează conferinţe, simpozioane, sinaxe;
 • organizează Concerte de caritate;
 • înfiinţează Centrul social-filantropic Lazaret, Bacău;
 • înfiinţează Centrul cultural, social, gospodăresc „Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti”, Iteşti;
 • înfiinţează Centrul de Colportaj „Sf. Cuv. Dionisie Exiguul”, Roman;
 • înfiinţează magazinele de obiecte bisericeşti: „Anastasia”, „Filocalia”, „Sf. Ap. Andrei”;
 • înfiinţează Atelierul de croitorie „Cămaşa lui Hristos”, Roman;
 • înfiinţează Atelierul de lumânări „Sf. Mc. Fotini”, Roman;
 • reorganizează şi reface birourile Centrului administrativ eparhial Roman;
 • publică editoriale, articole, studii în diferite cotidiene şi reviste de specialitate;
 • prefaţează cărţi;
 • participă, ca delegat al Sfântului Sinod, la diferite întruniri ecumenice, simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale;
 • ca membru al Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod, alcătuieşte sau diortoseşte Slujbele Sfinţilor canonizaţi de către Biserica Ortodoxă Română;
 • iniţiază proiectul de re-editare a Colecţiei „Omnia” a lucrărilor publicate de către Episcopul Melchisedec Ştefănescu
 • elaborează dosarul de canonizare al episcopului Melchisedec Ştefănescu şi pe cel al Cuviosului Irinarh de la Horaiţa;
 • a coordonat volumele editate cu prilejul împlinirii a 600 de ani de existenţă a Eparhiei Romanului şi Bacăului

 

2. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ

Lucrări în volum:
A) Publicate:

 • La déification de l'homme d'après la pensèe du Père Dumitru Stăniloae, Ed. Trinitas, Iași, 2002;
 • „Viaţa şi Acatistul Sf. Emilian din Durostor”, 2002;
 •  „Viaţa şi Acatistul Sf. Antipa de la Calapodeşti”, Editura Filocalia, 2003;
 • „Prinos de recunoştinţă” – volum editat la împlinirea a 90 de ani de viaţă a PS Episcop Eftimie Luca, Editura Filocalia, 2004;
 • „Praxis şi Theosis” – volum realizat în colaborare; prezintă în imagini mănăstirile reprezentative din Eparhie, Editura Filocalia, 2008;
 • Acatistul sfinţilor români, Editura Filocalia, 2010;
 • La déification de l'homme d'après la pensèe du Père Dumitru Stăniloae, Ed. Filocalia, Roman, 2013 (ediţia a II-a);
 • Istoricul cultului Cuvioasei Parascheva la Roman, Ed. Filocalia, Roman, 2013
 • Creştinismul abia începe; Ed. Filocalia, Roman, 2013
 • Cultul Cuvioasei Parascheva în Ortodoxie, studiu hagiografico-liturgic, Ed. Filocalia, Roman, 2013.
 • Imn-Acatist închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, Ed. Filocalia 2014;
 • CD audio – „Bucură-te Parascheva, Sfântă mult folositoare!”, înregistrare Imn-acatist închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, compus şi interpretat de PS Episcop Ioachim Băcăuanul
 • Biserica şi transfigurarea timpului, Ed. Filocalia, 2014;
 • Ofrandă Cuvioasei Parascheva, Ed. Filocalia 2014;
 • Zece trepte ale îndumnezeirii. Meditații la perioada Triodului, Ed. Filocalia, 2015;
 • Panteonul sufletului meu: portrete de preoți, monahi și monahii, Ed. Filocalia, 2016;
 • Creație și re-creație, meditații lirice la perioada Penticostarului, Ed. Filocalia, 2016;
 • Ontologia Iubirii: poeme evanghelice, Ed. Filocalia, 2016;
 • Poeme. Meditații lirice la duminici și sărbători, Ed. Filocalia, 2017;
 • Jertfă și Înviere, Ed. Filocalia, 2017
 • Episcopul Melchisedec, calea spre sfințenie, coordonator, Ed. Filocalia, 2018;
 • Imnuri închinate Maicii Domnului, Ed. Filocalia, 2018.
 • Hrisoave. Acte de sfințire întocmite în perioada 2009-2019, Ed. Filocalia, 2019
 • Evanghelia astăzi, Ed. Filocalia, 2019
 • Poezii religioase românești. vol. III, autor: Nicu Moldoveanu, Editura Basilica, 2020
 • Antologie de poezie religioasă: Bucură-te, cântec viu, colectiv de autori, Editura Kult, 2021
 • Învierea din anamneze, Bartolomeu Valeriu Anania. Interviuri și mărturii, Editura Kult, 2021
 • Prinos de recunoștință femeii creștine (poeme, eseuri și reflecții despre femeia creștină), Editura Filocalia, 2021
 • Pridvoare. Monografia Centrului eparhial de la Roman, coordonator, Editura Filocalia, 2021
 • Chipul nemuritor al unui părinte harismatic, Arhimandritul Serafim Huzdup, colectiv de autori, Editura Filocalia 2021, articolul: "Un an de când Părintele Serafim este printre serafimi"
 • Lumină și sare, Ed. Filocalia 2022
 • Rugăciuni la diverse trebuințe, Ed. Filocalia 2022
 • Dipticele sufletului meu, Ed. Filocalia, 2023
 • Copii, iubți-vă mamele, Ed. Filocalia, 2023
 • Când Fiul se naște, lumea renaște – poeme la Nașterea Domnului, Ed. Filocalia, 2023

B) În curs de apariție:

 • Un misionar liber la Paris, Ed. Filocalia, Roman;
 • Cultul Cuvioasei Parascheva în Ortodoxie, studiu hagiografico-liturgic, surse bibliografice, documente inedite, Ed. Filocalia
 • Hrisoave. Acte de sfințire întocmite în perioada 2000-2009, Ed. Filocalia;
 • Răspunsuri la problemele lumii contemporane; Ed. Filocalia, Roman;

C) Alte lucrări:

 1. Imnologie:

a) a alcătuit slujbele sfinţilor români canonizaţi de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, după cum urmează :

 • Slujba şi Acatistul Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti (10 ian);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Mc. Sava de la Buzău (12 aprilie);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului (14 apr.);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Simion Ştefan (24 apr.);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Iosif Mărturisitorul (24 apr.);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie) (02 mai);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Cuv. Părinții Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei (16 mai);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Ier. Grigorie Dascălul (22 iunie);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Mc. Emilian din Durostorum (18 iulie);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel (26 iulie);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Cuv. Iosif de la Varatic (16 august);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Ierarh Varlaam (30 august);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului (30 aug.);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (01 sept);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi (07 sept);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona (09 sept);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău (09 sept);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Sfinţit Mc. Teodosie de la Brazi (22 sept);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Voievod Neagoe Basarab (26 sept);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul (27 sept);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani (01 octombrie);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Cuv. Mărturisitori: Visarion şi Sofronie; Sf. Mc. Oprea; Sf. Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel (21 oct)
 • Slujba şi Acatistul Sf. Ier. Iachint de Vicina, Mitropolitul Ţării Româneşti (28 oct);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Ier. Andrei Şaguna (30 nov);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldăruşani (03 dec);
 • Slujba şi Acatistul Sf. Ier. Dosoftei (13 dec).
 • Slujba, Acatistul și Paraclisul Sfinților Zenovie și Zenovia
 • Troparul și condacul Sfinților de la Mănăstirea Sihăstria
 • Imn-acatist închinat Sfintei Cuvioase Parascheva
 • Imn-acatist închiant Sf. Antipa de la Calapodești

 

b. Înaintate în vederea canonizării pentru:

 • Episcopul Melchisedec Ştefănescu;
 • Cuviosul Irinarh de la Mănăstirea Horaiţa;

D) Articole:

În Cronica Romanului:

 1. Biserica și lumea secularizată, în „Cronica Romanului”, An I, Nr.1/2001, p. 3
 2. Muguri de har, în „Cronica Romanului”, Nr.1/aprilie 2001, p. 3
 3. De la Înălțare un Ipostas al Sfintei Treimi are o inimă de om, în „Cronica Romanului”, Nr.2/mai 2001, p. 3
 4. Caietul elevului creștin, imaginea vieții sale, în „Cronica Romanului”, An I, Nr.2/2001, p. 17
 5. Portret în semn de iubire, în „Cronica Romanului”, Nr.3/2001, p. 3
 6. Occidentul secularizat: paradisul în criză!, în „Cronica Romanului Nr.4/iulie 2001
 7. Biserica are nevoie de sfinți, nu de „învățători ai Legii”, în „Cronica Romanului”, Nr.4/2001, p. 3
 8. Întruparea Mântuitorului, centrul și plenitudinea timpului și istoriei, în „Cronica Romanului”, An I, nr.5/2001, p.
 9. Început de an bisericesc, în „Cronica Romanului”, Nr. 6/septembrie 2001, p. 3
 10. Biserica își păstrează același mesaj și în mileniul III, în „Cronica Romanului”, An II, Nr.1/2002, p. 3
 11. Întâlnire și împlinire, în „Cronica Romanului”, An II, Nr.2/2002, p. 3
 12. Buna Vestire - un eveniment trinitar, în „Cronica Romanului”, An II, Nr.3/2002
 13. Golgota și ontologia iubirii, în „Cronica Romanului”, An II, Nr.4/2002, p. 3
 14. Prin Înviere se distinge civilizația morții, în „Cronica Romanului”, An II, Nr.5/2002
 15. Prezență întru absență, în „Cronica Romanului”, An II, Nr.6/2002, p. 3
 16. Monahismul, taina iubirii, în „Cronica Romanului”, An II, Nr.7/20002, p. 3
 17. Slava lui Dumnezeu pe Tabor, în „Cronica Romanului”, An II, Nr.8/2002, p. 3
 18. Creație și Re-creație, în „Cronica Romanului”, An II, Nr.9/2002, p. 3
 19. Biserica și reînnoirea drepturilor familiei, în „Cronica Romanului”, An II, Nr.11/2002, p. 3
 20. Crăciunul vizualizează Învierea, în „Cronica Romanului”, An II, Nr.12/2002, p.3
 21. 2003 - anul Părintelui Stăniloae, în „Cronica Romanului”, An III, Nr.1/2003, p. 3
 22. Dumnezeu „râde” de legalismul nostru, în „Cronica Romanului”, An III, Nr.2/2003
 23. Spovedania nu este un tribunal, ci o clinică, în „Cronica Romanului”, An III, Nr.3/2003, p. 3
 24. Învierea - fapt istoric sau indescriptibil, în „Cronica Romanului”, An III, Nr.4/2003
 25. Cine zic oamenii că sunt Eu...?, în „Cronica Romanului”, An III, Nr.5/2003, p. 3
 26. Ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui, în „Cronica Romanului”, An III, Nr.6/2003, p. 3
 27. Sfântul Ilie, profet mereu actual, în „Cronica Romanului”, An III, nr.7/2003, p. 3
 28. Liber ca să trăiesc, în „Cronica Romanului”, An III, Nr.8/2003, p. 3
 29. Un neomartir în pragul mileniului III, în „Cronica Romanului”, An III, Nr.9/2003
 30. Lumea ca dar al lui Dumnezeu menită îndumnezeirii, în „Cronica Romanului”, An III, Nr.11/2003, p. 3
 31. Iisus și Irod, paradoxul istoriei, în „Cronica Romanului”, An III, Nr.12/2003, p. 3
 32. Biserica lui Ștefan din Borzești devine un pământ cântând în imagini, în „Cronica Romanului”, An IV, nr.1/2004, p. 3
 33. Pocăința sau renașterea spirituală, în „Cronica Romanului”, An IV, Nr.2-3/20
 34. Viața în Hristos după Părintele Alexandru Men, în „Cronica Romanului”, an IV, Nr.3-4/2004, p. 3
 35. Ștefan cel Mare și Sfânt - la 500 de ani, în „Cronica Romanului”, An IV, Nr.7/2004, p.3
 36. Părintele Andrei Scrima, un mare misionar ortodox din veacul al XX-lea, în „Cronica Romanului”, An IV, Nr. 8/2004, p. 3
 37. Religie și democrație, în „Cronica Romanului”, An IV, Nr. 9/2004, p. 3
 38. Știința și credința, în „Cronica Romanului”, An IV, Nr. 10/2004, p. 3
 39. De la Alexandru cel Bun, la Eftimie cel Bun, în Cronica Romanului, An IV, Nr. 11/2004, p. 3-4
 40. Gânduri de Crăciun, în „Cronica Romanului” An IV, Nr. 12/2004, p. 3
 41. Părintele Dimitrie Klipinin: un neo-martir rus, în „Cronica Romanului”, An V, Nr.1/2005, p.3
 42. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist este monah de vocație, în „Cronica Romanului”, An V, Nr.2/2005, p. 4
 43. Paternitatea divină și umană, în „Cronica Romanului”, an V, Nr.4/2005, p. 3
 44. Reintegrarea lui Toma, în „Cronica Romanului”, an V, Nr.5/2005, p. 3
 45. Pustiul, în „Cronica Romanului”, An V, Nr.8/2005, p. 3
 46. Sarea și Lumina, în „Cronica Romanului”, An V, Nr.9/2005, p. 3
 47. Sfântul Ioan Gură de Aur - 1600, în „Cronica Romanului”, An VII, Nr.11/2007, pp.2-7
 48. Dincolo de orice cruce se ridică soarele învierii, în „Cronica Romanului”, An I(VIII), Nr.3-4/2008, pp.3-5
 49. Episcopia Romanului: istorie, continuitate, unicitate, în „Cronica Romanului”, An I(VIII), Nr.5-6/2008, pp.3-7
 50. Creștinismul abia începe, în „Cronica Romanului”, An I(VIII), Nr.1-2/2009, pp.3-7
 51. Urcuș spre Înviere, în „Cronica Romanului”, An I(VIII), Nr.3-4/2009, p.5
 52. Trăim în era Duhului Sfânt, „Cronica Romanului”, mai-iunie, 2009, p. 3
 53. Dumnezeu, pâinea nemuririi, „Cronica Romanului’, iulie-august, 2009, p.3
 54. Dumnezeu ne-a ales să adăugăm o piatră nestemată la edificiul sfânt al înaintaşilor noştri, „Cronica Romanului”, septembrie-octombrie, 2009, p. 3
 55. Dreptul Judecător le va da răsplată de mucenici, „Cronica Romanului”, noiembrie-decembrie 2009, p. 28
 56. Părintele Calistrat Ifrim - modelul monahului autentic, „Cronica Romanului”, noiembrie-decembrie 2009, p. 29
 57. Olivier Clément - dinamismul Ortodoxiei dobândite, „Cronica Romanului”, ianuarie 2010, p. 3
 58. Postul Mare, timpul reflecţie, pocăinţei şi purificării, „Cronica Romanului”, februarie 2010, p. 3
 59. Fiecare zi, o treaptă spre îndumnezeire, „Cronica Romanului”, martie 2010, p. 3
 60.  A trăi înseamnă a semăna grâne în eternitate, „Cronica Romanului”, mai 2010, p. 3
 61. Pocăinţa - terapia înduhovnicirii, „Cronica Romanului”, iunie 2010, p. 3
 62. Poporul nostru este un neam de sfinţi, interviu, „Cronica Romanului”, iunie 2010, p. 19
 63. Sufletul nostru aspiră spre Absolut, „Cronica Romanului”, iulie 2010, p. 3
 64. Rabbi, ubi habitas?, „Cronica Romanului”, august 2010, p. 3
 65. Calendarul, o problemă încă nerezolvată, „Cronica Romanului”, septembrie 2010, p. 3
 66. Cu părintele Paisie, la şcoala sfinţeniei, „Cronica Romanului”, octombrie 2010, p. 3
 67. Tonalităţile armonice ale unei întâlniri rememorate, „Cronica Romanului”, octombrie 2010, p. 16
 68. Părintele Dragoş Munteanu, o paradigmă pentru toţi cei care l-au cunoscut, „Cronica Romanului”, octombrie 2010, p. 19
 69. A fi creştin în lumea post-modernă, „Cronica Romanului”, noiembrie 2010, p. 3
 70. Viaţa, şcoala în care ne pregătim pentru eternitate, „Cronica Romanului”, ianuarie 2011, p. 3
 71. Părintele Petroniu - o nouă filă din Patericul athonit, „Cronica Romanului”, februarie 2011, p. 3
 72. Urcuşul duhovnicesc, de la praxis la theosis, „Cronica Romanului”, martie 2011, p. 3
 73. Învierea Domnului - între fizic şi metafizic, „Cronica Romanului”, aprilie 2011, p. 3
 74. Episcopul Melchisedec Ştefănescu - de 11 ani contemporanul nostru, „Cronica Romanului”, mai 2011, p. 3
 75. Omul - peregrin între pământ şi cer, „Cronica Romanului”, iunie 2011, p. 3
 76. Întâlniri la răscruce de vieţi, „Cronica Romanului”, iulie 2012, p. 3
 77. Hristos, hrana care nu se epuizează niciodată, „Cronica Romanului”, august-septembrie 2011, p. 3
 78. Odată cu Iisus Hristos, căsătoria devine o taină, „Cronica Romanului”, august-septembrie 2011, p. 23
 79. Omul - pelerin spre veşnicie, „Cronica Romanului”, octombrie 2011, p. 3
 80. Un posibil răspuns la cruciada eshatologică, „Cronica Romanului”, ian. 2012, p. 3
 81. Sf. Maslu - taina care reface armonia persoanei, „Cronica Romanului”, februarie 2012, p. 3
 82. Postul Mare - călătoria spre Hristos cel înviat, „Cronica Romanului”, martie-aprilie 2012, p. 6
 83. Melchisedec Ştefănescu - simbol al demnităţii şi prestigiului Ortodoxiei româneşti, „Cronica Romanului”, mai 2012, p.3
 84. Doar limba Rusaliilor poate reface dialogul cu Dumnezeu, „Cronica Romanului”, iunie 2012, p. 3
 85. Schimbarea la Faţă - Taborul îndumnezeirii umane, „Cronica Romanului”, iulie-august 2012, p.3
 86. Sfântul Constantin, simbolul darului divin al libertăţii credinţei creştine, „Cronica Romanului”, ianuarie-februarie 2013, p.3
 87. Învierea, o taină care se dovedeşte prin credinţă, „Cronica Romanului”, martie-aprilie 2013, p.3
 88. Redescoperirea şi trăirea valorilor perene ortodoxe, „Cronica Romanului” mai-iunie 2013, p.3
 89. Început de an la şcoala mântuirii, „Cronica Romanului”, august-septembrie 2013, p. 3
 90. Părintele spiritual al Teologiei româneşti şi universale, „Cronica Romanului” noiembrie-decembrie 2013, p.6
 91. Sfânta Spovedanie - un sacrament terapeutic, ianuarie-februarie 2014, „Cronica Romanului” ianuarie-februarie 2014, p. 3
 92. În lumina Învierii, Hristos ne cheamă să primim Pâinea nemuririi, „Cronica Romanului” martie-aprilie 2014
 93. Sfânta Euharistie – mijloc de comuniune între Hristos şi Biserică, „Cronica Romanului” mai-iunie 2014
 94. Jertfa martirică - imnul liturgic scris cu sângele mărturisirii, „Cronica Romanului” iulie-august 2014
 95. Cinstirea Cuvioasei Parascheva în Ortodoxie, „Cronica Romanului”, septembrie-octombrie 2014
 96. Părinţii noştri spirituali nu mor niciodată, „Cronica Romanului”, noiembrie-decembrie 2014
 97. Astăzi mă simt smeritul urmaș al apostolilor, "Cronica Romanului și Bacăului", ianuarie-februarie 2015;
 98. Hristos primește moartea iubind, "Cronica Romanului și Bacăului", martie-aprilie 2015;
 99. "În mormânt, Viață, pus ai fost, Hristoase...", meditație la Vinerea Patimilor, "Cronica Romanului și Bacăului", martie-aprilie 2015;
 100. "Veniți de luați lumină!", Pastorală la Învierea Domnului, "Cronica Romanului și Bacăului", martie-aprilie 2015;

În Mitropolia Moldovei şi Sucevei:

 1. Cronica bisericească, Sfintele sărbători ale Nașterii și Botezului Domnului la Catedrala mitropolitană Iași, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul LXI, nr.1-3/1985, p. 217
 2. Cronica bisericească, Praznicul Învierii Domnului la Centrul eparhial Iași, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul LXI, nr.4-6/1985, pp.442-443
 3. Predica la Duminica Înaintea Nașterii Domnului, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul LXI, nr.10-12/1985, pp.769-770
 4. Cronica bisericească, Prăznuirea Prea Cuvioasei Parascheva la Catedrala mitropolitana din Iași, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul LXI,nr.10-12/1985, pp.819-821
 5. Predica la Duminica după Botezul Domnului, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul LXII, nr.1-2/1986, pp.103-105
 6. Predica la Duminica IV-a din Post, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul LXII, nr.3-4/1986, pp.236-238
 7. Cronica bisericească,Întâmpinarea Domnului la Catedrala mitropolitana din Iași, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul LXII, nr.1-4/1986, pp.291-292
 8. Cronica bisericească, Sfințirea Paraclisului din Cimitirul parohial Săvinești, protopopiatul Piatra Neamț, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul LXII, nr.6/1986, p.127
 9. Predica la Duminica a-IX-a după Rusalii, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul LXIII, nr.4/1987, pp.96-98
 10. Însemnari, Arhidiaconul dr. Orest Bucevski la 90 de ani, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul LXIII, nr.4/1987, p.115
 11. Cronica bisericească, Sfințirea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Dobreni, jud. Neamț, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul LXIII, nr.4/1987, pp.132-133
 12. Cronica bisericeasca, Slujba arhiereasca la Biserica Sf. Sava din Iași, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul LXIII, nr.6/1987, p.130
 13. Cronica bisericească, Întâmpinarea Domnului la Catedrala mitropolitana din Iași și Slujba misionară la parohia Balș, protoieria Pașcani, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul LXIV, nr.1/1988, pp.130-135
 14. Cronica bisericească, Sfințirea Bisericii din Bicaz-Chei, protoieria Piatra Neamț, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei” anul LXIV, nr.3/1988, pp.131-132
 15. Cronica bisericească, Sfințirea Bisericii Sf. Nicolae din Popricani Iași, protoieria Iași și Sfințirea Bisericii din Corlățeni, protoieria Dorohoi, jud. Botoșani, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul LXIV, nr.4/1988, pp.126-127
 16. Cronica bisericească, Sfințirea Bisericii din Cișmănești, com. Dobîrceni, protoieria Botoșani, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, anul LXIV, nr.5/1988, pp.136-137
 17. Predica la Sf. Arhidiacon Ștefan, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”,anul LXIV, nr.6/1988, pp.77-78
 18. Cronica bisericească, Izvorul Tămăduirii - hramul Mănăstirii Bistrița, Neamț; Sfințirea Bisericii Sf. Mc. Gheorghe din Slobozia, protoieria Piatra Neamț si Sfințirea Bisericii din Tașca, Bicaz, protoieria Piatra-Neamț, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei” anul LXV, nr.3/1989, pp.136-138

În Teologie şi Viaţă:

 1. Seminar internațional interreligios - Tesalonic, Grecia, în „Teologie și Viață”, An X(LXXVI), Nr.1-6/2000, pp.211-213
 2. Erupția energiei divine necreate pe Tabor, în „Teologie și Viață”, An X(LXXVI), Nr. 7-12/2000, p. 243
 3. Patriarhul Iustin Moisescu, un ierarh de neînlocuit, în „Teologie și Viață”,număr omagial, Editura Trinitas, Nr. 1-6/2006, pp.84-88

În Candela Moldovei:

 1. Aflarea adevărului în „Omul și fapta”, în revista „Candela Moldovei”, An X, Nr.3/2001, p.19

În Sarea Pământului:

 1. Binecuvântăm „Sarea pământului”, în „Sarea pământului”, An I, Nr.1/2005, p.1
 2. Cine-i vinovat pentru inundații, în „Sarea pământului”, An I, Nr.3/2005, p.1
 3. Sarea și Lumina, în „Sarea pământului”, An I, Nr.4/2005, p.1
 4. Acum 35 de ani stăteam la picioarele unui sfânt, în „Sarea pământului”, An II, Nr.1/2006, p.1
 5. Rugăciunea este starea de simțire a lui Dumnezeu, în „Sarea pământului”, An II, Nr.3(7)/2006, p.1
 6. Comuniune, comunitate și comunicare, în „Sarea pământului”, An III, Nr.1(9)/2007
 7. Sfânt și Sfințenie, în „Sarea pământului”, An III, Nr.2(10)/2007, p.1

În „Ziarul Lumina” și portalul Doxologia

 1. Pro memoria Părintelui Ioanichie Bălan (panegiric), în „Ziarul Lumina”, 26 noiembrie 2007
 2. Părintele Ciprian de la Bistrița - restaurator al unui leagăn de civilizație medievală (panegiric), în „Ziarul Lumina”, 4 ianuarie 2008.
 3. În împărăția lui Dumnezeu nu ajungem doar cu „pașaportul” de creștin, 24 octombrie 2010
 4. Calendarul, o problemă încă nerezolvată, 20 septembrie 2010
 5. Păcatul îl desfigurează fiinţial pe om, 15 august 2010
 6. Să fim în contact permanent cu Cerul, 10 iulie 2010
 7. Pocăința - terapia înduhovnicirii, 14 iunie 2010
 8. Viața, școala în care ne pregătim pentru eternitate, 12 februarie 2011
 9. Isihia, sau cum putem dialoga cu Dumnezeu, 22 martie 2011
 10. Melchisedec Ştefănescu - contemporanul nostru de 11 ani, 9 mai 2011
 11. Trăim în era Duhului Sfânt, 14 iunie 2011
 12. Omul - peregrin între pământ şi cer, 18 iulie 2011
 13. Dumnezeu, pâinea nemuririi, 21 august 2011
 14. Sfântul Disc din pustiul Betsaidei, 25 septembrie 2011
 15. Omul - pelerin spre veşnicie, 30 octombrie 2011
 16. Odată cu Iisus Hristos Căsătoria devine Taină, 3 decembrie 2011
 17. 2012. Un posibil răspuns la cruciada eshatologică, 10 februarie 2012
 18. Taina Sfântului Maslu – transfigurarea taumaturgică a suferinţei, 18 martie 2012
 19. Melchisedec Ştefănescu - simbol al demnităţii şi prestigiului Ortodoxiei româneşti, 25 mai 2012
 20. articolele de autor pot fi găsite la adresa https://doxologia.ro/autor/124316/articole/a

Altele:

 1. Patriarhul Iustin Moisescu, ierarh insubstituibil al BOR, în „Făclia Bisericii” Nr.11/2006.
 2. Viața Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodești, în „Făclia Bisericii” Nr.12/2007
 3. Învierea lui Hristos nu-i reîncarnare, ci intrare într-o nouă formă de existență, în „Izvorul numărul unu”, Slănic Moldova, An II, 20 iulie 2007
 4. La Crăciun Hristos deschide ușa reconcilierii, în „Ziarul de Bacău”, Nr.302 (1673), 24 decembrie 2007;
 5. De la Alexandru cel Bun la Eftimie cel Bun - în „Prinos de recunoștință” (Ed. Filocalia, Roman, 2004), p. 11
 6. Un mare Părinte al monahismului românesc, Arhimandritul Ioanichie Bălan, în „Părintele Ioanichie Bălan, cuviosul cronicar al sfinților”, Editura Mănăstirii Sihăstria, 2008, pp. 36-43
 7. Argument, în Episcopia Romanului - 600, ediția a-II-a, Editura Filocalia, Roman, 2008, pp. 5-6
 8. Profesorul paradigmatic, în Părintele Arhidiacon Ioan Ivan, Comoara de sub tâmpla Mănăstirii Neamț, Editura Trinitas, Iași, 2009, pp. 79-83

 

IV. ACTIVITĂȚI SOCIALE

 • Inițiază proiectul „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți!”, prin care sunt sprijinite familiile cu mulți copii, copiii proveniți din familii defavorizate și cei cu rezultate bune la învățătură;
 • coordonează activitatea social-filantropică a Fundaţiei „Episcop Melchisedec Ştefănescu”, Roman, în cadrul căreia a înfiinţat, în 2009: Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate „Episcop Melchisedec” și Centrul social multifuncțional „Episcop Melchisedec”;
 • coordonează activitatea social-filantropică a Fundaţiei „Episcop Melchisedec Ştefănescu”, Filiala Bacău;
 • a înfiinţat şi coordonează activitatea Centrului social-filantropic Lazaret, cu următoarele servicii:
 • Centrul de zi pentru persoane cu autism „Sf. Cosma si Damian”;
 • Centrul de prevenire, informare, evaluare şi consiliere pentru dependenţii de alcool şi alte droguri „Izvorul Tămăduirii”;
 • Centrul de zi „Sf. Filofteea” - pentru copii proveniţi din familii cu situaţii sociale precare;
 • Centrul de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice „Sf. Gheorghe“;
 • Centrul de consiliere, sprijinire şi informare;
 • Atelier de terapie ocupaţională şi ergoterapie;
 • Cabinet stomatologic pentru persoane cu probleme socio-economice;
 • Centrul de Excelenţă în Dezvoltarea Resurselor Umane – C.E.D.R.U;
 • Centrul de formare pentru consiliere şi mediere a conflictelor;
 • a înfiinţat şi coordonează activitatea Centrului de bătrâni „Sf. Voievod Ştefan cel Mare”, Hârja;
 • coordonează activitatea a peste 40 de centre social-filantropice din cuprinsul Eparhiei;

 

V. ACTIVITĂȚI LITURGICE ŞI PASTORAL-MISIONARE

în perioada 1 mai 2000-31 decembrie 2023

- a oficiat 2511 Sfinte Liturghii;

- a oficiat 2123 Sfinte Taine, slujbe şi ierurgii;

- a pus piatra de temelie pentru 102 de noi lăcaşuri de cult;

- a resfinţit 218 de biserici;

- a sfinţit 191 biserici noi;

- a hirotonit 409 tineri în treapta de diacon sau preot;

- a hirotesit 646 clerici în diferite ranguri onorifice;

- a efectuat vizite canonice la cele peste 600 de lăcaşuri de cult din Eparhie;

- din anul 2000, se preocupă în mod direct de şantierul Catedralei „Înălţarea Domnului”, Bacău, a cărei construcție se află la etapa picturii murale;

- a participat la conferințe interreligioase;

- a susținut conferințe pe diverse teme de teologie, cultură și morală religioasă în cadrul întâlnirilor ASCOR Bacău, Cluj, Iași;

- a susținut conferința on-line: „Bethleemul (Casa Pâinii) și Universul Euharistic”, transmisă în direct pe pagina de facebook și canalul de youtube al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, cât și pe portalul Doxologia.ro

- a susținut conferințe tematice la invitația diferitelor instituții de cultură și învățământ, din țară și străinătate.

 

VI. ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN DOMENIUL ACADEMIC ŞI DE CERCETARE

 • Membru al Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod
 • Membru de onoare al Comunității Academice aparținând „Universității George Bacovia” din Bacău (2003);
 • Președinte onorific al Uniunii Artiștilor Contemporani – dec. 2013

 

VII. DISTINCŢII ŞI TITLURI ACADEMICE ŞI CULTURALE:

 • „Diploma de onoare pentru cultură” din partea Primăriei Roman (2002)
 •  „Diploma de excelență” din partea Inspectoratului Școlar Județean Bacău (2004);
 • „Diploma de onoare și titlul de Prieten al Artelor” din partea Comisiei de Cultură Neamț (2004);
 • „Omul anului 2004” din partea Primăriei Roman, ca o recunoaștere și încununare a muncii desfășurate în plan cultural și spiritual în decursul anului ștefanian (31 martie 2005)
 • Cetățean de Onoare al orașului Comănești, jud. Bacău (6 ianuarie 2007);
 • Cetățean de Onoare al orașului Târgu Ocna, jud. Bacău (1 decembrie 2007).
 • Cetățean de Onoare al municipiului Roman – 25 aprilie 2012
 • Cetățean de Onoare al comunei Icușești - 2018
 • „Diplomă de excelență” din partea Universității „George Bacovia” din Bacău, în semn de recunoaștere și apreciere a contribuției la valorile gândirii științifice și susținerii sistemului de învățământ superior privat – 17 mai 2012;
 •  „Diplomă de excelență” din partea Uniunii Scriitorilor băcăuani – martie 2014;
 • "Crucea Nordului" , cea mai înaltă distincţie conferită de Preasfințitul Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord clericilor care s-au evidențiat printr-o activitate excepțională în promovarea valorilor creștine și în slujirea pastoral-misionară, cultural-educativă și social-filantropică a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, 10 ianuarie 2016.


VIII. REFLECTĂRI ALE ACTIVITĂŢII ÎN MASS-MEDIA LAICĂ


http://www.adevarul.ro/locale/bacau/Ioachim_Bacauanul-_-Nasterea_Mantui…
http://www.adevarul.ro/locale/piatra_neamt/Mitropolitul_Visarion_Puiu-s…
http://www.adevarul.ro/locale/bacau/Alege_scoala-proiect_bisericesc_imp…
http://www.romanialibera.ro/timpul-liber/fapt-divers/ps-ioachim-bacauan…
http://www.evz.ro/detalii/stiri/cimitirul-eroilor-a-devenit-refugiul-su…
http://www.gandaculdecolorado.com/interviu/8-interviu/3518-zidiri-in-sp…
http://portal.radioiasi.ro/episcopul-ioachim-bacauanul-isi-va-serba-ziu…
http://www.ziarulderoman.ro/13248/olimpicii-la-religie-premiati-de-ps-i…
http://www.ziaruldebacau.ro/ziarul/2012/05/03/ps-episcop-vicar-ioachim-…
http://melidoniumm.wordpress.com/2012/03/02/ioachim-bacauanul-episcopi-…
http://melidoniumm.wordpress.com/2012/03/28/mariana-gurza-ips-ioachim-b…
http://www.moinesteanul.ro/stiri/locale/838-ps-ioachim-bacauanul-va-sus…
http://www.ziarulderoman.ro/13248/olimpicii-la-religie-premiati-de-ps-i…
http://melidoniumm.wordpress.com/2012/03/28/ips-parinte-ioachim-bacauan…
http://www.ziarulderoman.ro/9460/ps-ioachim-bacauanul-la-12-ani-de-arhi…
http://www.desteptarea.ro/preasfintitul-ioachim-bacauanul-a-slujit-in-p…
http://www.impartialdebacau.ro/tag/ioachim-bacauanul/
http://www.ziaruldebacau.ro/ziarul/2012/03/28/episcopul-ioachim-bacauan…
http://www.ziaruldebacau.ro/ziarul/2012/04/18/episcopul-ioachim-bacauan…
http://www.ziarulderoman.ro/6246/episcopul-ioachim-bacauanul-si-a-serba…
http://radioalfa.desteptarea.ro/preasfintitul-ioachim-bacauanul-a-sluji…
http://realitateapress.ro/social/8937-episcopul-ioachim-bcuanul-ii-va-s…
http://www.impulstv.ro/ioachim-bacauanul-implineste-58-de-ani/
http://www.observatordebacau.ro/2012/06/05/ps-ioachim-bacauanul-a-inaug…
http://www.observatordebacau.ro/2012/03/30/ps-ioachim-bacauanul-a-impli…
http://www.ziarulderoman.ro/6158/ps-ioachim-bacauanul-isi-sarbatoreste-…
http://www.ziare.com/bacau/articole/binecuvantarea+preasfintitului+ioac…
http://www.ziarulderoman.ro/8506/ps-ioachim-bacauanul-a-deschis-olimpia…
http://melidoniumm.wordpress.com/2012/03/29/ben-todica-zidiri-in-spirit…
http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20120329&pagina=1&articol=32…
http://www.ziare.com/bacau/stiri-actualitate/ps-ioachim-bacauanul-a-ina…
http://www.observatordebacau.ro/2012/05/23/ps-ioachim-bacauanul-la-fili…
http://www.ziaruldebacau.ro/ziarul/2010/04/29/interviu-%E2%80%9Cratat%E…
http://www.ziare.com/bacau/articole/episcopul+ioachim+bacauanul
http://revistapresei.businesslive.ro/ps-episcop-vicar-ioachim-bacauanul…
http://www.inimabacaului.ro/2011/04/pastorala-preasfintitul-ioachim.html
http://www.1tvbacau.ro/articole/Conferinta-a-PS-Ioachim-Bacauanul--a132…
http://www.1tvbacau.ro/articole/Centrul-%1CSf-Ioan-Evanghelistul%1D-ina…
http://www.1tvbacau.ro/articole/-%C5%9Ecoal%C4%83-dupa-Scoal%C4%83-prin…
http://www.1tvbacau.ro/articole/Pomenire-pentru-PS-Ioachim-Vasluianul--…
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/ps-ioachim-bacauanul-la-1…
http://www.indexromania.ro/2012/05/01/preasfintitul-episcop-vicar-ioach…
http://model-de.ro/PS+Ioachim+B%C4%83c%C4%83uanul+a+inaugurat+Centrul+s…
http://www.agendabacau.ro/stiri-zilnice/desteptarea/72646_2012/05/02/ps…
http://www.desteptarea.ro/11-ani-de-arhierie-pentru-episcopul-ioachim-b…
http://www.stiriazi.ro/ziare/articol/articol/moinesti-ps-ioachim-bacaua…
http://www.impartialdebacau.ro/tag/ps-ioachim-bacauanul/
http://www.time4news.ro/cluj/educatie-cultura/intilnirea-profesorilor-d…
http://www.indexromania.ro/2012/01/14/preasfintitul-ioachim-bacauanul-a…
http://www.monitorulneamt.ro/stiri/?editia=20070329&pagina=1&articol=10…
http://infoportal.rtv.net/articol~din-religie~info-3162621~ps-ioachim-b…
http://news-roman.ro/categorii-stiri/social/1110-mesajul-ps-episcop-vic…
http://www.realitateamedia.ro/politica/10415-olimpicii-de-la-religie-pr…
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/astazi-este-ziua-preasfin…
http://bacaulive.ro/ps-episcop-vicar-ioachim-bacauanul-cetatean-de-onoa…
http://www.realitateamedia.ro/administratie/9400-romanul-se-imbogete-cu…
http://bacaul.ro/premii-de-mii-de-euro-oferite-de-biserica-pentru-copii…
http://www.stirea.net/mai-preasfintitul-ioachim-bacauanul-episcop-vicar…
http://www.realitateamedia.ro/social/541-fundaia-filantropic-qepiscop-m…
 
IX. FOTOGRAFII