Să pregustăm din pacea și liniștea timpului de dincolo de timp

*Mesaj la sărbătoarea Nașterii Domnului, 2023*


La acest moment de har, prilejuit de Sfintele Sărbători de iarnă, vă îndemn părintește să gustați din bucuria rugăciunii și a colindului, cu gândul la Pruncul Iisus care Se naște în fiecare suflet primitor, curățit și înălțat prin Tainele Bisericii. Să ne regăsim adunați în rugăciune mijlocind renașterea noastră duhovnicească, cu gânduri curate și inimi luminate, având speranța unui timp de pace în care tihna familiei și a sufletului să ne fie casă binecuvântată de prezența iubitoare a lui Dumnezeu.

Hristos Domnul să binecuvânteze lucrarea pe care am împlinit-o în acest an, să primească rugăciunea noastră curată și să ocrotească Biserica Sa cea vie prin lucrarea Duhului Sfânt în sufletele noastre. Amin.

Iubiți fii duhovnicești,

În fiecare an la Nașterea Domnului fii și fiicele Bisericii noastre nu repetă sau recapitulează o sărbătoare respectând niște obiceiuri, cântând aceleași frumoase colinde, imnuri și cântări de stea, ci cu toții încercăm să retrăim într-o altă dimensiune duhovnicească evenimentul mântuitor, ca să pregustăm din pacea și liniștea timpului de dincolo de timp. Nașterea Domnului este sărbătoarea care actualizează  momentul negrăit din peștera Betleemului, care s-a petrecut o singură dată în Istorie, dar, de atunci, în fiecare an, Hristos vine să bată la ușa templului ființei noastre pentru a intra să reactiveze sau să renască în noi frumusețea chipului Său, pe care s-a așezat praful fărădelegilor.

Minunea de la Betleem este darul Cerului oferit Pământului, este Viața dăruită omului cel nou,

 a cărui renaștere duhovnicească este anunțată odată cu nașterea lui Iisus, este modelul suferinței asumate și vindecătoare a umanității îmbătrânite sub povara păcatului. În ieslea Betleemului, Iisus a unit Cerul cu pământul și pe oameni întreolaltă, aceste două axe împlinind în inima Sa umană coordonatele Iubirii răstignite asumate pe Golgota, pe care S-a lăsat țintuit pentru înălțarea omului căzut în păcat. El își asumă suferința pentru a dărui bucuria, primește ura și nedreptatea pentru a dărui iubirea, este batjocorit și binecuvântează, este pedepsit și eliberează, este omorât și dă viață.

Preaiubiți fii și fiice în Hristos Domnul,

La acest moment de har, prilejuit de Sfintele Sărbători de iarnă, vă îndemn părintește să gustați din bucuria rugăciunii și a colindului, cu gândul la Pruncul Iisus care Se naște în fiecare suflet primitor, curățit și înălțat prin Tainele Bisericii. Să ne regăsim adunați în rugăciune mijlocind renașterea noastră duhovnicească, cu gânduri curate și inimi luminate, având speranța unui timp de pace în care tihna familiei și a sufletului să ne fie casă binecuvântată de prezența iubitoare a lui Dumnezeu.

Hristos Domnul să binecuvânteze lucrarea pe care am împlinit-o în acest an, să primească rugăciunea noastră curată și să ocrotească Biserica Sa cea vie prin lucrarea Duhului Sfânt în sufletele noastre. Amin.

Crăciun binecuvântat,

Anul nou cu pace și sănătate

La mulți ani!