Slujbă de pomenire pentru Patriarhii Iustin și Teoctist la Roman

30 Iulie 2020

IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat în data de 30 iulie 2020 la catedrala  „Sf. Cuv. Parascheva” de la Roman o slujbă de pomenire pentru patriarhul Teoctist la împlinirea a treisprezece ani de la nașterea sa în ceruri. Tot acum, a fost pomenit și patriarhul Iustin de la a cărui trecere în viața veșnică se împlinesc mâine treizeci și patru ani.

În cuvântul rostit, Arhiepiscopul Ioachim a evidențiat importanța păstoririi Patriarhului Iustin în timpul regimului comunist și a Patriarhului Teoctist subliniind importanța lucrării pastorale a acestuia.

Astăzi în calendarul de suflet al Bisericii Ortodoxe facem pomenire îndeosebi de doi patriarhi ai României care și-au încheiat viața în momente dificile pentru neam, pentru țară, pentru biserica neamului românesc. Timpurile bisericii au fost întotdeauna grele dar care au fost gestionate într-un fel cu totul aparte, întrucât Biserica este animată de  Duhul Sfânt, care pe toate le plinește și pe nici unul nu îndepărtează din trupul tainic al Bisericii care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Duhul Sfânt fiind acel care dă viață și curățește toate păcatele celor care constitue Biserica. Membrii ei au fost întotdeauna angajați în lupta aceasta jertfelnică pentru neamul nostru românesc.

Părintele Arhiepiscop Ioachim a amintit în cuvântul său cum i-a cunoscut pe cei doi Patriarhi.

În mersul istoric am cunoscut pe cei doi patriarhi care erau ca niște icoane vii, niște modele pentru viața noastră bisericească. Ei au fost conștienți de timpurile pe care le-au primit de la Dumnezeu! Unii dintre noi care am trăit acele vremuri ne amintim cu venerație și cu dragoste de fiecare dintre ei. Mi-l amintesc pe părintele Patriarh Iustin care venea pe la mănăstiri care erau închise de brațul secular al vremii și cum a avut grijă de patrimoniul și călugării care fuseseră scoși din vetrele monahale. Pe Patriarhul Teoctist îl revăd cum mergea din mănăstire în mănăstire, din parohie în parohie, din ținut în ținut. Tineretul nu era acceptat în mănăstiri, fiind foarte puțini cei care am hotărât să alegem viața monahală. Așa am reușit să facem acea joncțiune între generațiile care au fost îndepărtate din mănăstiri și generațiile care au renăscut mănăstirile din vremea comunismului.

...

Teoctist, pe numele de mirean Toader Arăpașu, (n. 7 februarie 1915, Tocileni, județul Botoșani - d. 30 iulie 2007, București) a fost patriarh al Bisericii Ortodoxe Române între anii 1986-2007. După moartea Patriarhului Iustin Moisescu la 31 iulie 1986, IPS Mitropolit Teoctist a devenit locțiitor de patriarh. La 9 noiembrie 1986 este ales în urma votului Colegiului Electoral Bisericesc ca arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind întronizat la 16 noiembrie 1986 în Catedrala Patriarhală din București. Patriarhul Teoctist a murit luni, la 30 iulie 2007 în București, fiind înmormântat în Catedrala Patriarhală.

Iustin Moisescu (n. 5 martie 1910, Cândești, Argeș — d. 31 iulie 1986, București) a fost al patrulea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1977-1986). Iustin Moisescu a fost deputat în Marea Adunare Națională în sesiunile din perioada 1957 - 1986. La 12 iunie 1977 este ales ca arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind înscăunat în Catedrala Patriarhală din București la 19 iunie 1977, păstorind ca patriarh până la moarte. Patriarhul Iustin a decedat la data de 31 iulie 1986, în București, fiind înmormântat în Catedrala Patriarhală.

(pr. Daniel Marari)