Vecernie Arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

29 Ianuarie 2021

Ajunul sărbătorii Sf. Trei Ierarhi a prilejuit elevilor de la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman o întâlnire în rugăciune cu Chiriarhul lor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, realizată cu ocazia slujbei Vecerniei de la Catedrala arhiepiscopală „Cuvioasa Parascheva" din Roman.

La slujbă au participat părintele Arhimandrit Pimen Costea, Vicar eparhial, părintele Arhimandrit Andrei Ioniță, exarh cultural și preoții profesori ai elevilor seminariști, iar pe parcursul ei s-au rostit rugăciuni pentru buna rânduială a învățământului teologic, precum și pentru făptuitorii actului didactic din liceul teologic romașcan.

În cuvântul său Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a vorbit despre ocrotitorii teologilor:

Această sărbătoare a început în seara aceasta și se continuă evident, în școlile noastre teologice, facultăți și seminare, dar și în unele parohii și unele mănăstiri care cinstesc în mod deosebit pe acești corifei ai lumii, mari dascăli și Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie purtătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. Este ziua teologilor, a celor care încearcă să desluşească literele teologiei pentru a cunoaşte cât mai mult din tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, în speţă, din ceea ce Dumnezeu ni se descoperă nouă, ca taină, ca mister. Aceasta este o ceată a Sfinţilor Părinţi care au marcat istoria şi Biserica în curgerea ei cărte Eshaton, dar au marcat şi inimile multora dintre noi prin viaţa şi opera lor. Una dintre persoanele care şi-a transfigurat viaţa întru ascultare a fost Sf. Antipa de la Calapodeşti, care nu a făcut studii înalte precum Sfinţii Trei Ierarhi în vremea lor, ci a dobândit ştiinţă prin trăirea Evangheliei, devenind un sfânt al Ortodoxei Universale.

De asemenea, la finalul slujbei Ierarhul a oferit pentru Parohia Sfinții Trei Ierarhi din Bacău o raclă cu o parte din moaștele Sfântului Antipa de la Calapodești, odor sfânt care va rămâne în patrimoniul parohiei.

....

Începând cu anul 1936, în urma hotărârii date la Conferința Panortodoxă de la Atena, instituțiile de învățământ teologic își cinstesc ocrotitorii, pe Sfinții Trei Ierarhi, prin intermediul unor activități solemne. (pr. Daniel Marari)