Unirea Principatelor omagiată în Protoieria Sascut

25 Ianuarie 2018

      În contextul sărbătoririi Unirii Mici de la 1859, cu binecuvântarea IPS Ioachim, preoții Protoieriei Sascut au omagiat personalitățile făuritoare ale Unirii Principatelor Române, în cadrul primei întâlniri din acest an, care a avut loc la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Păncești.

Cu binecuvântarea Ierarhului, la eveniment a fost prezent și PC părinte Ionuț Avram, director al Agenției de turism și pelerinaje Meteora Tour, a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care a prezentat diverse oferte în țară și în străinătate pentru preoți și pentru enoriașii acestora.

de față fiind și PC Pr. Burduja Vasile de la Parohia Cania, Episcopia Basarabiei de Sud, PC Pr. Rusu Radu, slujitor la Mănăstirea Ulmu, Mitropolia Basarabiei și domnul Tudor Roman din Parohia Cania, rapsod popular.  

 

  

       Evenimentul a debutat cu prezentarea cuvântului IPS părinte Arhiepiscop Ioachim : „Unirea Principatelor – un pas major spre împlinirea unui visˮ, în lectura PC Protoiereu Ioan Negoiță, după care a fost oficiat un parastas în memoria făuritorilor actului de la 24 ianuarie 1859.

„Actul istoric de la 1859 are pentru noi valoare de simbol, el fiind icoana dorinței comune a fiilor unui popor ce a plătit prin martiriu nașterea sa între popoarele lumii. Are valoare de simbol deoarece conține germenele Marii și deplinei Uniri de la 1 decembrie 1918 și ideea de Românie modernă, independentă și demnă. Este sămânța care a fost plantată cu grijă în Moldova la 5 ianuarie 1859 și din care a crescut și s-a maturizat arborele demnității acestui neam și ale cărui roade este chemată să le culeagă generația românilor de astăziˮ (fragment din cuvântul IPS Ioachim : „Unirea Principatelor – un pas major spre împlinirea unui visˮ).    

    În continuare, PC Pr. Bălan Marian de la Parohia Mândrișca a susținut referatul cu tema : „UNITATEA DE CREDINȚĂ –TEMELIE A UNITĂȚII BISERICII ˮ, în care a subliniat importanța pe care o are unitatea de credință în iconomia mântuirii, ca temelie a unității Bisericii.

„Prin jertfa Sa, Domnul Iisus Hristos a devenit „Capul Bisericiiˮ, întrucât toți aparțin Lui, ca membrele în trup, ca „împlinirea Celui ce plinește toate în toțiˮ (Efes. I, 22-23). El tine Biserica întocmai ca un trup unitar și stabil, „ bine închegat și strâns legatˮ (Efes. IV, 16). Ca rezultat al întrupării și al jertfei Sale răscumpărătoare, noi suntem una în Hristos (Gal. III, 28). Unitatea creștinilor se întemeiază deci pe hristocentrismul Bisericii: „Este un singur Trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credintă, un singur botezˮ (Efes. IV, 4-5). Sfântul Apostol Pavel accentuează legătura ontologica dintre Hristos și Biserica (I Cor. I, 2; Efes. III, 21; V, 32), așa încât forma sacramentală pe care o ia viața noastră în Hristos este Biserica, adică existăm în Hristos ca „Trupˮ, ca o comunitate și comuniune: „Noi cei mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altoraˮ (Rom. XII, 5). Mântuitorul Iisus Hristos se roagă ca unitatea Bisericii să ia chipul unității Sfintei Treimi și să se hrănească din unitatea Sfintei Treimi (Ioan XVII, 21-24). De fapt, unirea PersoanelorTreimice constituie temelia unității Bisericii, după cum subliniază și unii Părinți ai Bisericii, dintre care Sfântul Ciprian în lucrarea Despre unitatea Bisericii, relevând numeroase și interesante situații și aspecte ale unirii umanității cu dumnezeirea în Biserică, a accentuat că viața și unitatea Bisericii sunt revărsarea vieții și a unității Sfintei Treimi în cei care au primit și primesc să facă parte din Bisericăˮ.

     La final, domnul Roman Tudor, din Basarabia a interpretat la nai câteva doine și balade legate de istoria neamului, cea mai semnificativă și încărcată de emoție fiind „Lacrimile Prutuluiˮ.