Slujbă de hram la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul romașcan Bălcescu

Slujba Vecerniei hramului și slujba Litiei la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul romașcan Bălcescu a început la cea de lumină lină fiind săvârșită de soborul preoților consilieri și inspectori de la Centrul eparhial la care s-au adăugat preoții slujitori de la bisericile din orașul Roman.  Evenimentul duhovnicesc închinat Sfinților Apostoli Petru și Pavel a fost luminat de prezența părintelui arhimandrit Pimen Costea, Vicar eparhial, delegatul IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim.

În cuvântul rostit, părintele Vicar eparhial  a subliniat importanta vocației de apostol pentru creștinul contemporan care trebuie sa fie lumină a lumii și sare a pământului.

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel ne îndeamnă la reflecție astăzi. Dacă ar fi să vorbim despre ei, am putea spune multe lucruri. Sfântul Apostol Petru este originar dintr-un sat de pe malul Tiberiadei, frate bun cu Andrei, a fost chemat de Mântuitorul Hristos la apostolat, unde la urmat fără ezitare. El este cel care a mărturisit Dumnezeirea Fiului: Tu ești Hristosul lui Dumnezeu celui Viu! A fost special prin maturitatea gândirii sale, prin modul de a se raporta la autoritățile vremii, prin autoritatea pe care a încercat a o impune chiar dacă nu întotdeauna a fost cea mai  constructivă,  Sfântul Apostol Pavel a fost născut în Tarsul Siliciei și l-a cunoscut pe Mântuitorul Hristos într-un mod mai special. Îl cunoaște pe Hristos pe Drumul Damascului când îl va întreba: Saule, Saule, de ce mă prigonești ? După convertirea sa, el devine un apostol al neamurilor. El sfârșește martiric la Roma, împreună cu Sfântul Apostol Petru. Dumnezeu este alături de noi și precum călătorul de odinioară. Așadar, nu vă îndoiți de dragostea Mântuitorului Hristos!

La finalul slujbei părintele paroh Alexandru Zamfir a mulțumit delegatului Ierarhului pentru rugăciune, prezență și binecuvântare și preoților slujitori pentru participare.

Totodată, toți cei prezenți, preoți și credincioși, s-au deplasat în latura de miazănoapte a bisericii unde a fost săvârșită slujba de pomenire pentru eroii din această comunitate jertfiți pe câmpurile de luptă, apoi prinoasele binecuvântate au fost împărțite copiilor și pelerinilor. (pr. Daniel Ionel Marari)