Sfânta Filofteia, ocrotitoare a aşezământului social-filantropic de la Sălătruc

08 Decembrie 2013

În Duminica a 27-a după Rusalii, 08 decembrie, Preasfinţitul Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul s-a aflat în mijlocul credincioşilor de la Parohia Poiana II, oraşul Dărmăneşti, Protopopiatul Moineşti, la Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, filia Sălătruc, pentru a sfinţi Aşezământul social-filantropic „Sfânta Muceniţă Filofteia”.

În Duminica a 27-a după Rusalii, 08 decembrie, Preasfinţitul Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul s-a aflat în mijlocul credincioşilor de la Parohia Poiana II, oraşul Dărmăneşti, Protopopiatul Moineşti, la Biserica „Naşterea Maicii Domnului”, filia Sălătruc, pentru a sfinţi Aşezământul social-filantropic „Sfânta Muceniţă Filofteia”.

Ierarhul a fost întâmpinat în faţa bisericii, aşa cum se cuvine unui oaspete de seamă, cu pâine şi sare, de un grup de copilaşi de la şcoala din localitate, îmbrăcaţi în frumoase costume tradiţionale, de soborul de preoţi din parohiile apropiate şi mulţimea credincioşilor prezenţi.

A oficiat slujba de sfinţire a aghiasmei şi untdelemnului şi a rostit rugăciunea de binecuvântare la sfinţirea aşezământului social-filantropic închinat Sfintei Muceniţe Filofteia. A rostit apoi rugăciunea de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu pentru toţi ostenitorii, ctitorii şi lucrătorii edificiului spiritual.

În cadrul Sfintei Liturghii a hirotonit în treapta de diacon pe tânărul teolog Ioan Mirel Andronache, pe seama Parohiei Vultureni, Protopopiatul Sascut şi în treapta de preot pe PC Diacon Dumitru Pristavu, pe seama Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae”, Hociungi II, Protopopiatul Buhuşi. La momentul liturgic potrivit, Părintele Dumitru Pristavu a fost hirotesit duhovnic.

Pentru bogata activitate pastoral-misionară şi administrativă, Părintelui paroh Ionel Sebastian Ghineţ i-a fost acordat rangul onorific de iconom-stavrofor.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul a vorbit despre minunea săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos asupra femeii gârbove, eveniment consemnat în Evanghelia zilei. „Dumnezeu S-a întrupat la plinirea vremii ca persoană, pentru a intra în comuniune cu omul şi a-l readuce la starea iniţială, de fiu al lui Dumnezeu. Îndreptarea femeii gârbove este imaginea îndreptării omului, prin părăsirea păcatului şi lucrarea în comuniunea harului spre dobândirea sfinţeniei. Această evanghelie este pusă de Sfinţii Părinţi în această vreme premergătoare Crăciunului, pentru ca noi să înţelegem încă o dată că Hristos este Dumnezeu Care a venit în lume pentru noi şi a noastră mântuire. Datoria noastră, a creştinilor, este de a ne pregăti peştera inimii noastre curate pentru a-L lăsa să se sălăşluiască în ea, să se instaleze confortabil în cele dinăuntru ale noastre, să crească, să ne ajute ca şi noi să devenim oameni doritori şi râvnitori spre a ajunge la starea de sfinţenie, prin participarea la dragostea lui Dumnezeu. Să retrăim fiecare moment al Sfintelor Sărbători ale Crăciunului în dimensiunea lui sacră, înţelegând că Hristos se naşte şi trebuie să-L primim, Hristos vine din cer şi trebuie să-L întâmpinăm, Hristos vine pe pământ şi trebuie să ne înălţăm cu El în împărăţia lui Dumnezeu.”

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele paroh Ionel Sebastian Ghineţ a mulţumit ierarhului pentru că a binecuvântat pe toţi cei ce s-au ostenit la zidirea aşezământului social şi a adresat cuvinte de recunoştinţă tuturor celor ce au contribuit la împlinirea lucrărilor.