O nouă instituție din Eparhia Romanului și Bacăului a devenit furnizor de servicii sociale

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Sectorul Social – Filantropic și Misionar, prin Departamentul de acreditări și licențieri, oferă permanent consultanță și expertiză în procesul de acreditare a viitorilor furnizori și de licențiere a serviciilor sociale, în baza legislației în vigoare.

Cel mai recent furnizor acreditat este ASOCIAȚIA „VOLUNTARIAT, IMPLICARE SOCIALĂ, EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE” DĂRMĂNEȘTI - WISED – AFJ.

ONG-ul eparhial de la Dărmănești s-a acreditat în perspectiva înființării serviciului social, CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUATIE DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI”, cod serviciu social 8891 CZ-C-II, utilizând ORDINUL  Nr. 27/2019 din 3 ianuarie 2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

În Eparhia Romanului și Bacăului, pe lângă furnizori mai vechi acreditați în baza HOTĂRÂRII   Nr. 118/2014 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, Fundația Episcop Melchisedec- Roman, Parohia Sf. Gheorghe - Hârja, Asociația Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja, Asociația Ovidenia Bacău 2005, s-au acreditat în ultimii ani și alții furnizori, precum : Protopopiatul Onești, Asociația Patmos – Onești, Asociația  socio-medicală Siloam - Mănăstirea Tisa Silvestri, Parohia Cordun, Asociația Episcop Teodosie Atanasiu – Sascut, Parohia Sfinții Trei Ierarhi – Bacău, Protopopiatul Bacău, Protopopiatul Roman, Asociația Suroti – Mănăstirea Cașin, Asociația Teoforos – Moinești, Asociația Sf. Anastasia Romana – Tg Ocna, Asociația Treime de Arhierei – Bacău.

Un lucru îmbucurător este faptul că, din ce în ce mai multe unități de cult din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, își propun să devină furnizori de servicii sociale. Conform Statutului Bisericii Ortodoxe Române, publicat în Monitorul Oficial nr. 97  din data de 10.01.2020, Art. 138, alin. (2) și (5), avem prevăzut faptul că o unitate de cult poate deveni furnizor de servicii sociale și oferi servicii licențiate pentru mai multe categorii vulnerabile, conform Nomenclatorului HG 867/2015.

Totodată, Legea Asistenței Sociale 292/2011, Art.37, alin, (3) , litera (c), menționează faptul că între furnizorii acreditați de servicii sociale  pot fi și unitățile de cult.

Furnizorii de serviciii sociale au posibilitatea să ofere sprijin licențiat categoriilor vulnerabile, prin cele 71 tipuri de servicii sociale, conform HG 867 / 2015, Nomenclatorul serviciilor sociale din România. Furnizorii pot accesa fonduri nerambursabile pentru implementarea unor noi servicii sociale, prin intermediul unei infrastructuri noi sau reabilitate, cu plata utilităților sau a personalului, respectând standardele de calitate în vigoare, în funcție de specificul serviciului social. Totodată instituțiile publice pot contracta serviciile sociale de la furnizorii privati, asociații/fundații sau unități de cult, aceste instituții având posibilitatea, în baza unei finanțări publice, să ofere sprijin comunităților vulnerabile.

(Pr. Ilarion Mâță)