Finanțare nerambursabilă pentru Asociația „Treime de Arhierei” Bacău

Asociaţia „Treime de Arhierei” Bacău a semnat anul acesta contractul de finanțare nerambursabilă cu Consiliul Județean Bacău pentru proiectul social „Servicii de calitate pentru grupuri vulnerabile – vârstnici şi copii”, depus în baza Legii 350/2005.

În urma sesiunii de evaluare și selectare a dosarelor de către Comisia de evaluare din cadrul Consiliului Județean Bacău, Asociaţia „Treime de Arhierei” Bacău a primit aviz favorabil implementării proiectului „Servicii de calitate pentru grupuri vulnerabile – vârstnici şi copii” și va primi finanțare nerambursabilă în valoare de 26.000,00 lei, Asociația „Treime de Arhierei” Bacău contribuind cu 3.545,45 de lei, valoarea totală a proiectului fiind de 29.545,45 lei.

Acest proiect se va desfășura pe o perioadă de trei luni, august, septembrie şi octombrie 2023, având ca scop îmbunătățirea serviciilor destinate grupurilor vulnerabile, vârstnici și copii, oferind un răspuns integrat și cuprinzător la problematica persoanelor aflate în dificultate. El va cuprinde servicii sociale, psihologice, medicale, de petrecere a timpului liber și de educație, pentru promovarea vieții active.

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității vieții beneficiarilor, copii și vârstnici, prin asigurarea complexității proceselor de abilitare și prevenție, care în cadrul Centrului de servicii sociale al Asociației `Treime de Arhierei” Bacău se traduc prin terapie ocupațională, activități educaționale, recuperare medicală, terapie psihologică și terapie spirituală, iar în mod indirect prin identificarea oportunităților și amenințărilor prezente în asistența socială intergenerațională.

Obiective specifice:

  •  Furnizarea de servicii de prevenire și recuperare medicală pentru vârstnici, cu scopul asigurarea demnității vârstnicilor, în special a celor aflați în situații de risc;
  •  Furnizarea de servicii de terapie ocupațională, psihologică și socială pentru vâsrtnici, pentru recuperarea stimei de sine și a independenței emoționale și îmbunătățirea ADL-urilor (Activities of Daily Living - Activități de viață zilnică);
  •  Furnizarea de servicii psihologice, sociale și terapie ocupațională pentru copiii aflaţi în situaţii de risc (abandon şcolar, delincvență juvenilă, excluziune socială, educație necorespunzatoare etc.);
  •  Conștientizarea comunității asupra riscului de marginalizare a familiilor confruntate cu dificultăți prin intermediul unui schimb de bune practici dintre beneficiarii Centrului de Servicii Sociale și comunitatea municipiului Bacău.
  •  Furnizarea de servicii de terapie ocupațională: realizarea unei reviste a Centrului, activități cusut, împletit, gătit produse tradiționale. Scopul este realizarea schimbului informațional intergenerațional dintre copii și vârstnici.
  •  Asigurarea vizibilității proiectului de cofinanțare prin mediatizarea rezultatelor acestuia.

Finanțarea oferită în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului Județean Bacău alocate pentru activități nonprofit de interes judeţean va fi alocată achiziționării echipamentelor necesare terapiei şi monitorizării medicale, terapiei psihologice şi ocupaționale, kinetoterapiei, cât și a materialelor de publicitate necesare promovării Autorității Contractante, Consiliul Județean Bacău.

Beneficiari direcţi:

  • 15 persoane vârstnice și 20 de copii din cadrul Centrului de servicii sociale al Asociației ,,Treime de Arhierei” Bacau.

Beneficiari indirecți:

  • familiile/aparținătorii beneficiarilor din cadrul celor două centre: Centrul de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice și Centrul de zi pentru copii;
  • membrii comunității locale a Municipiului Bacău.

Pentru ca acest proiect să fie dus la îndeplinire, instituția trebuie să respecte timpii activităților menționați în proiect, să pună la dispoziția Autorității Contractante toate informațiile cerute, să întocmească rapoartele financiare la timp și să ofere transparență în implementarea proiectului.

(Vicepreşedinte, Balaban Mihai-Flavius)

 

Proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2023 conform Legii nr. 350/2005.