Filantropia, cultura și educația creștină, obiective și priorități pentru Eparhia Romanului și Bacăului

31 Ianuarie 2018

Membrii Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, s-au întâlnit astăzi, 31 ianuarie în ședința de lucru premergătoare Adunării Eparhiale, care va avea loc sâmbătă, 3 februarie la Bacău.

În deschiderea ședinței, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a adresat un cuvânt de bun venit celor prezenți, arătând că întrunirea de astăzi are drept scop evaluarea activităților din anul 2017, un an cu o dinamică deosebită, ”ceea ce înseamnă că toți colaboratorii au înțeles importanța implicării Bisericii în viața societății de astăzi”, a mențonat chiriarhul. Apoi, a luat cuvântul părintele arhimandrit Pimen Costea, vicar administrativ, care a făcut o succintă introducere a întrunirii ședinței Consiliului eparhial. Apoi, pe rând, preoții și responsabili de sectoarele Administrației eparhiale au prezentat, pe scurt, un raport al activităților din anul calendaristic trecut. Preotul Alexandru Daniel Zamfir, consilier administrativ, a prezentat raportul Sectorului Administrativ-bisericesc, cumulând activitățile pentru toate departamentele: activitatea pastoral-misionară a chiriarhului, activitatea administrativă, a corpului de inspecție și control, a serviciului SSM și a sectorului cimitire. Raportul a vizat modul în care responsabilii sectoarelor au analizat și soluționat solicitările venite din teren, mișcările de personal la unitățile de cult, activitățile privind instruirea clerului. „Anul 2017 poate fi considerat un an în care toate eforturile au fost canalizate în scopul bunei desfășurări a activității administrative și a implementării hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în toate unitățile de cult din eparhia noastră. Pentru anul 2018 ne propunem să continuăm completarea, actualizarea și administrarea bazelor de date statistice existente și adaptarea lor continuă la cerințele administrative din partea sectoarelor Centrului eparhial, ale forurilor superioare sau ale altor instituții cu care colaborăm”, a menționat consilierul administrativ, prezentând apoi și activitatea mănăstirilor și schiturilor din cadrul Eparhiei. Activitățile Sectorului economic au fost prezentate de către preotul Adrian Ciobanu, iar cele ale sectorului financiar de dl Gheorghe Pricope, consilierul eparhial, care a propus spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli, cu planificarea obiectivelor ce necesită finanţare pentru anul 2018.

A urmat prezentarea Sectorului Patrimoniu și Construcții, de către preotul consilier Gheorghe Paleu, și activitatea social-filantropică din cadrul Sectorului Misiune și Filantropie, de către preotul Eugen Ciprian Ciuche, consilier social-filantropic, care a arătat că Arhiepiscopia Romanului și Bacăului s-a implicat, prin Fundațiile și Asociațiile ce-și desfășoară activitatea în cadrul eparhiei, în sprijinirea numeroaselor proiecte ce au vizat familiile defavorizate, copiii proveniți din familii fără venituri, bătrânii cărora nu mai are cine să le poarte de grijă. A fost amintită activitatea socială desfășurată cu multă responsabilitate de Așezământul social „Sf. Voievod Ștefan cel Mare”, de Fundația „Episcop Melchisedec”- Roman, dar și de Fundația „Episcop Melchisedec” – Filiala Bacău. ”Au fost realizate, în cadrul Fundațiilor, dar și al parohiilor numeroase proiecte în care au fost implicați copiii și tinerii – concursuri pe diferite teme religioase, culturale, sportive, implicarea în voluntariat, tabere și excursii. Au fost intensificate activitățile sociale deja inițiate în anii precedenți și au fost promovate noi programe în parteneriat cu diverse instituții și școli. În anumite parohii urbane s-au realizat activități de genul „școală după școală”, oferind spațiu pentru pregătirea lecțiilor pentru elevi, precum și o masă caldă. Sectorul social-filantropic s-a preocupat și de implementarea proiectului social de donare de sânge”, a explicat preotul consilier Eugen Ciuche. Apoi, au fost propuse activitățile pentru anul în curs. ”Organizarea de întâlniri cu preoții din cele 6 protopopiate pentru identificarea nevoilor sociale din parohii și oferirea sprijinului logistic necesar pentru implementarea de noi programe sociale și servicii în comunitate; Identificarea de case praznicale din parohii urbane și rurale pentru dezvoltarea de servicii în sprijinul membrilor defavorizați ai comunităților, cu participarea consiliilor locale și a altor parteneri; Extinderea serviciilor de îngrijre a vârstnicilor la domiciliu în cât mai multe localități; Accesarea de fonduri nerambursabile pentru susținerea serviciilor sociale existente etc”, a mai spus responsabilul sectorului social-filantropic.

Activitatea Sectorului Cultural a fost evidențiată de către preotul Valentin Băltoi, consilier cultural, care a menționat faptul că Eparhia a fost prezentă în numeroase activități inițiate pe sector sau în parteneriat cu alte instituții: primării, școli, asociații și fundații ș.a. Activitățile au fost structurate pe cinci coordonate: manifestări cultural-religioase; învățământ, activitate editorială, mass-media (site și Facebook), activitatea catehetică și de tineret. S-a pus accentul pe promovarea activităților cu tineri și copii, inițierea unor programe pentru aceștia: cateheze, programe școală după școală, programul social „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți!” Aceste activități au fost reflectate în mass-media bisericească (site EPR, Facebook, Trinitas radio și TV, presa locală).

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a mulțumit colaboratorilor Centrului eparhial și părinților protopopi pentru activitatea desfășurată în mod pozitiv și cu responsabilitate, îndemnându-i să continue să lucreze și să țină sub atentă observație fiecare unitate de cult, precum și modul în care fiecare preot își împlinește misiunea sacerdotală. A remarcat faptul că membrii laici ai Adunării eparhiale s-au implicat, sprijinind activitățile Centrului eparhial și implicându-se în mod activ la aceste lucrări administrative, sociale, filantropice, culturale.