Fapte de milostenie în Postul Mare pentru Așezământul Social – Filantropic de la Hârja

În contextul Anului omagial al filantropilor ortodocși și al proiectului eparhial social-filantropic „Episcopul Melchisedec Ștefănescu - filantropul”,  Protopopiatul Onești, reprezentat de protoiereul Ioan Bârgăoanu, Schitul „Sf. Cuv. Eftimie cel Mare” Tg. Ocna, reprezentat de părintele Stareț, Protos. Claudiu Panțâru, Parohia Precista Tg. Ocna, reprezentată de preotul Valentin Cojocaru și preotul Andrei Silviu Neicu, Parohia „Sf. Ioan” Bacău, reprezentat de preotul paroh Marius Popescu, Parohia „Sf. Trei Ierarhi” Bacău, reprezentată de preotul paroh Aurel Cârlan, oferă sprijin constant în acest post, și nu numai, beneficiarilor Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice  - Hârja.

După cum este bine știut că pandemia cu coronavirus (COVID-19) afectează populația vârstnică în mod special, grija pentru aceștia este una mult mai atentă decât înainte, mai ales prin faptul centrul rezidențial socio – medical de la Hârja este în carantină și autoizolare încă de acum trei săptămâni. Acest lucru determină o autosecurizare dar și o scădere a accesibilității binefăcătorilor din exterior.

Este cunoscut faptul că instituția noastră are și o componentă socială semnificativă, fiind îngrijiți și vârstnici cu posibilități financiare reduse, pentru a reuși întruni standardul minim de cost (1982 lei / lună / beneficiar) la nivel național conform H.G. 978 / 2015 și noile standarde minime  de calitate conform Ordinului Ministrului Muncii nr. 29 / 2019, misiunea Așezământului de la Hârja este extrem de dificilă pentru a reuși să întrunească un buget corespunzător pentru îndeplinirea celor două criterii mai sus amintite.

În această perioadă dificilă pentru toată lumea, când prețurile la alimentele de bază au explodat, cu resursele deja limitate înainte de apariția pandemiei, cunoscând dificultatea medicală, socială și financiară prin care trece Așezământul de la Hârja, Protopopiatul Onești susține cu făină albă Brutăria și patiseria socială care produce 100 de pâini pe zi pentru  vârstncii rezidenți, vârstnicii de la domiciliu și cazurile sociale din comunitate, Parohia Precista Tg. Ocna sprijină prin oferirea săptămânală a  unei mese calde vârstnicilor din centrul rezidențial, pomenind pe cei răposați din familiile enoriașilor acestei parohii iar Schitul Cuviosul Eftimie cel Mare, Parohia Sf. Ioan –Bacău și Parohia Sf. Trei Ierarhi - Bacău, oferă săptămânal alimente de bază, de curățenie și de igienă beneficiarilor așezământului.

Toți cei interesați să sprijine aceste demers social și medical al Centrului rezidențial social – medical pentru persoane vârstnice de la Hârja, din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, sunt rugați să sprijine sub orice formă misiunea îngrijirii demne ,responsabile și creștinești a celor 105 vârstnici din așezământ, 20 de vârstnici de la domiciliu și familiile defavorizate cu mulți copii, beneficiare ale Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii „Bunavestire” din cadrul Asociației Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja. 

Cei interesați se pot adresa la următoarele date de contact:

Secretariat: 0752270375

Director (pr. Ilarion Mâță): 0745871959

Mail: parohiaharja@yahoo.com

Site: www.caminharja.ro

Cont bancar: RO90RNCB0030128065570001 (BCR – Onești, Asociația Voievod Ștefan cel Mare – Hârja )

Dumnezeu să răsplătescă iubirea milostivă a tuturor celor care se jertfesc pentru binele semenilor aflați în suferință! (Pr. Ilarion Mâță)