Episcopul Calinic Botoșăneanul, Întâiul Arhiepiscop ales pentru Suceava și Bucovina

Sunt oameni în astă lume, pe care îi întâlnești,

În al căror suflet nobil confortabil te-odihnești.

Chipul lui Hristos-Iubire în privirea lor transpare,

Încât înțelegi prea-lesne ce-nseamnă transfigurare.

***

Un astfel de OM aparte, luminos și chip noetic,

Este Părintele nostru, Preasfințitul Calinic.

De treizeci de ani episcop în ținutul moldovean,

De astăzi arhiepiscop pentru plaiul sucevean.

 

Bucuria sărbătorii,  îmbrăcată în lumină

Se revarsă ca o rouă peste Dulcea Bucovină.

Călugărul de la Putna, ieri, Episcop Calinic,

Astăzi e arhipăstorul acestui ținut feeric.

 

Pe cărările vieții văzându-l de multe ori,

Fie răsucind  mătănii sau plantând arbori și flori,

Iachint, iscusit duhovnic, de la Putna lui Ștefan,

L-a format duhovnicește în spirit bucovinean.

 

Dumnezeu i-a pus în suflet, summum, toți cei cinci talanți,

Însă el, muncind asiduu, i-a făcut mai performanți.

Moldovean în toată firea, senin, onest, credincios,

A purtat cu demnitate Crucea dată de  Hristos.

 

Domnul i-a sădit în fire minte ageră, deplină, 

Încât a putut preface și tenebrele-n lumină.

Inima-i mereu umplută de căldură și de har,

Ca duhovnic, fiecărui, spală sufletul murdar.

 

Cine are șansa vieții ca să-i fie el duhovnic

Urcă propria golgotă mai precis ca un ceasornic.

Ortodoxia credinței și Ortopraxia vieții sunt așa bine legate,

Pentru ele, Preasfințitul merge chiar până la moarte.

 

Decât să cedeze-o cirtă din doctrina ortodoxă,

Mai bine îl pui în lanțuri cu fiarele într-o boxă.

Teologia Vlădicăi nu e simplă teorie,

A trăit-o autentic, apoi a-nceput s-o scrie.

 

Din frageda tinerețe s-a dedicat lui Hristos,

Adunând în tolba minții tot ce-i pur și sănătos.

Viața Preasfinției Sale este ca o Liturghie,

Care mai întâi e jertfă și-apoi Euharistie.

 

Teolog nu e acela care scrie teoretic,

Fără ca el să-mplinească poruncile, autentic.

Fiindcă drumul vieții sale este urcuș epectatic,

De aceea prima carte are cuprins filocalic.

 

Deși este OM pragmatic, în spirit de isihie,

Scoate prima sa lucrare: „Biblia-n Filocalie”.

Duhul Sfânt dându-i putere din  puterea Sa divină,

Rațiunea creatoare și-a păstrat-o în lumină.

 

Astfel, în a doua carte,  El aduce lămurire

Ce-nseamnă tanatologic și ce este nemurire.

Sesizându-i conținutul clar, profund și teologic,

Academia Română-i simte duhul noologic.

 

Ca un Bun Păstor al turmei oilor cuvântătoare,

Într-o altă manieră, mai tocmește o lucrare.

Împlinindu-și misiunea și-n ciuda asperității,

Vlădica surprinde iarăși cu „Logica Trinității”.

 

Dovedind că e capabil să scrie teologie,

Ierarhul rămâne, totuși, slujitor de Liturghie.

Ca episcop responsabil al Bisericii străbune,

Abordează alte teme pastorale și anume:

 

Predici, cuvântări alese la Praznice-mpărătești,

De le pui în aplicare, mântuirea dobândești;

Panegirice frumoase, necroloage, pareneze

Omilii la Evanghelii, cuvântări sau exegeze...

 

În universul liturgic, cu multă luare-aminte,

A compus slujbe și imnuri, la ocazii diferite.

Astfel, cartea Molitfelnic foarte mult s-a-mbogățit

Prin aceste sfinte slujbe compuse de Preasfințit.

 

Trei decenii în Moldova el a mers din sat în sat

Ca un iscusit apostol, a slujit și-a învățat.

A pus piatra unghiulară la 500 de altare,

Le-a vegheat, apoi, cu grijă s-ajungă la consacrare.

 

Însă, harnicul episcop, hălăduind  prin cetăți,

A creionat în cuvinte multe personalități.

Astăzi, cunoaștem cu toții, fără nici un echivoc

Că a pus lumina-n sfeșnic, n-a ascuns-o sub obroc.

 

Doi ierarhi paradigmatici din sinodul românesc

L-au format pe Preasfințitul pentru tronul arhieresc.

Pe Teoctist Patriarhul și Etnarhul Daniel,

Vlădica îi poartă-n  suflet, ca icoană și model.

 

Trecut mereu prin catharsis, zi de zi și an de an,

A lucrat întru credință cu Înaltul Teofan.

Azi, avem în fața noastră un ierarh desăvârșit,

Pe care Ierarhii țării nouă ni l-au rânduit.

 

Îți mulțumim, oh, Doamne Sfinte, Ție se cuvine slava,

Că ne-ai uns azi chiriarhul,  Arhipăstor la Suceava!

Toți cu inima curată, îi promitem ascultare

Și-l vom urma cu credință întru sfânta sa lucrare.

***

În  numele tuturora, m-adresez celui sosit:

Înaltpreasfinția Voastră, VĂ zicem: Bine ați venit!

Credincioșii Bucovinei după datini Vă primesc,

Îmbrăcați de sărbătoare toți în portul românesc.

 

Cu emoție  în suflet și credință Vă primim,

În speranța mântuirii, vă spunem că vă iubim.

Să faceți din Bucovina românesc picior de plai,

Iar Crai nou și Rapsodia să se cânte și în Rai.

*

Dedicație lirică în ziua instalării  IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, 26 Iulie, Indictionul 2020