Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja” a reprezentat Eparhia Romanului și Bacăului la vizita de studii din cadrul VIA University College – Danemarca

03 Decembrie 2018

În perioada 26 noiembrie – 1 decembrie 2018, o delegație formată din 10 persoane, reprezentanți ai Federației Filantropia a Patriarhiei Române și ai Ministerului Sănătății, a participat la vizita de studii din cadrul VIA University College, Aarhus – Danemarca.

Această deplasare a reprezintat una din activitățile Proiectului intitulat “Politici publice alternative în domeniul sănătății” (Cod SIPOCA/ MySMIS: 245/ 111413), ce a demarat în data de 13 august 2018 și are o perioadă de derulare de 16 luni. Cinci formatori din Patriarhia Română, printre care și Pr. Ilarion Mâță, inspector eparhial la Sectorul Social – Filantropic și Președinte al Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, s-au deplasat la Universitatea Via College Aarhus din Danemerca pentru a se specializa în domeniul politicilor sociale de sănatate publică, urmând să implementeze în organizațiile din țară, sesiuni de formare și instruire a angajaților din mediul socio-medical.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacitații ONG-urilor membre ale Federației Filantropia din domeniul sănătății de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice aferente obiectivelor specifice din documentul de politică publică „Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020”.

Ziua 1. Întâlnirea cu Consiliul director al Universității VIA College și vizitarea campusului universitar

Tema principală: Prezentarea universității și introducere în tematicile Workshopului

Seminar cu sesiuni de lucru - Prezentare programului transfer de experiență și bune practici. Prezentare universitate-programe studii aplicative, centre cercetare, parteneriat public-privat.

Introducere în domeniile administrației publice, asistenței socio-medicale, sănătății - printr-o abordare multidisciplinară cu accent pe elaborare, implementare si evaluare P.P. (Politică Publică)  în mod participativ. Prezentare strategie universitate de dezvoltare în domeniul inovarii sociale si internationalizării. Tur de campus, vizitare centre cercetare, incubatoare inovație sociala, centre resurse etc.

Reprezentanții din România au prezentat programele medicale si sociale din cadrul celor două instituții partenere (Ministerul Sănătății și Patriarhia Română), cât și viziunea academică și planul de învățământ superior al facultăților de asistență socială.

Pr. Ilarion Mâță – Lect.univ. asoc. dr. al Facultății de Teologie  Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” (Departamentul Teologie Ortodoxă Asistență Socială) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza ”  din Iași a prezentat competențele teoretice și practice pe care le dobândesc studenții teologi asistenți sociali și care ar fi beneficiile unei colaborări academice cu universitatea din Danemarca, din perspectica serviciilor sociale derulate în țara scandinavică.

Ziua 2. Tema principală: Politici publice - procesul de inițiere, formulare, adoptare

Seminar cu sesiuni de lucru, prezentare sistem juridic, legislativ de initiere, formulare si adoptare P.P. în țara nordică. Analiza comparată România-tara nordică (ex. Danemarca) - dezbatere proceduri, modalităti de lucru, responsabilități, principii de lucru: egalitate de șanse, dezvoltare durabilă, cooperare, inovare socială.

Modalități de sprijin în implementarea de P.P. în tara nordică de catre ONG-uri. Rolul ONG-urilor si modalități de colaborare cu autoritățile centrale. Instrumente și mecanisme.

Exemplificare de bune practici: politici publice in domeniul asistenței socio-medicale. Studiu de caz: de la nevoi/probleme identificate in domeniul asistenței socio-medicale la solutii si transfer la nivel de politica publica.

Vizita de studiu si schimb de experienta la un ONG activ in sfera elaborarii P.P. în domeniul asistenței socio-medicale adresat tinerilor cu dizabilități. Experiențe, provocări, lecții invățate.

Concluzii pe tema elementelor de bune practici ca urmare a prezentărilor, dezbaterilor și vizitelor realizate. Idei de adoptare/ adaptare a exemplelor de bune practici in cadrul românesc.

Ziua 3. Tema principala: Implicare civica si dialog social

Seminar cu sesiuni de lucru. Prezentare mecanisme de dialog social in tara nordica cu accent pe cadrul de inițiere, formulare, adoptare si monitorizare P.P. Instrumente de implicare civică si dialog social.

Principii si mecanisme de inovare socială și implicare, actori relavanți în decizii la nivel de comunitate. Prezentare concept de co-creare, etape, responsabilități, rezultate. Prezentare exemple de bune practici, proiecte initiate si derulate de universitate.

Dezbatere pe tema mecanismelor de implicare socială si dialog social. Provocări, așteptări, limite in context român-țara nordică. Identificarea de solutii.

A avut loc vizita de studiu și schimb de experientă într-o institutie/centru de servicii in domeniul serviciilor socio-medicale pentru tinerii cu risc de abandon și marginalizare sociale, deficiențe neuro-motorii, beneficiari ai proiectelor de inovare si dialog social prin co-creare.

Concluzii pe tema elementelor de bune practici ca urmare a prezentărilor, dezbaterilor și vizitelor realizate. Idei de adoptare a exemplelor de bune practici în cadrul românesc.

Ziua 4. Tema principala: Evaluare si monitorizare P.P.

Seminar cu sesiuni de lucru  - Prezentare mecanisme monitorizare si evaluare P.P. în tara nordică, cadrul legal, procedural. Responsabilitati si actori implicati. Analiza comparată România- țară nordică cu accent pe elemente similare și diferențe.

Exemplificare instrumente de evaluare și monitorizare cu accent pe P.P. în domeniul serviciilor socio-medicale. Exemple de succes și studiu de caz.

Vizita de studiu și schimb de experienta într-un centru de servicii medico-sociale Egmont Folk High Scholl unic în Europa prin aspectul implicării voluntare a tinerilor fără dizabilități în îngrijirea și asistența socio – medicală a altor tineri cu deficințe de vârsta lor, înt-un campus universitar cu 250 de persoane și așezat pe multiple valori umane, morale și comunitare, în contextul evaluarii si monitorizarii P.P. in domenii specifice (ex. Ingrijiri paliative).

Intâlniri și discuții cu autorităti publice. Concluzii pe tema elementelor de bune practici ca urmare a prezentărilor, dezbaterilor și vizitelor realizate. Idei de adoptare a exemplelor de bune practici în cadrul romînesc.

Ziua 5. Tema principala: Retea de cooperare

Seminar cu sesiuni de lucru. Pregatire/ punere baze privind aderarea la o retea europeană ăi sprijin din partea organizației gazdă din țara nordică. Dezvoltare protocol de colaborare și aderare la network în domeniul P.P. prin serviciile socio-medicale: modalități de lucru, de schimb de bune practici, obiective asumate.

 

Vizita de studii s-a încheiat prin concluzii pe tema elementelor de inspirație din țara nordică, adaptabile contextului românesc, dezbateri și propuneri de colaborare cu Universitatea Via College din Danemarca, o instituție academică unde atât cadrele didactice, cât și studenții vin cu drag în acest spațiu academic modern, adaptat nevoilor societății, relaxați și încurajați să devidă profesioniști în domeniile aplicate, solicitate de mediul angajator ce investește în educație și în viitoarele generații ale țării nordice. (Liliana Pânzaru)