Ajunul serbării Sfintei Cuvioase Parascheva la Roman

13 Octombrie 2018

Preoți din Protopopiatul Roman și Moinești și pelerini din cuprinsul Eparhiei Romanului și Bacăului s-au rugat alături de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în ajunul serbării Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala din Roman în cadrul slujbei Vecerniei cu litie. După slujbă întreaga suflare a clericilor și mirenilor au participat la procesiune cu racla sfintelor moaște și cu Icoana Sfintei Cuvioase Parascheva și apoi la sfințirea icoanei nou realizate care se află la intrarea în chivotul mușatin. La slujbă au participat alături de bunii credincioși și oficialități centrale și locale.

Anul acesta, credincioșilor și pelerinilor veniți să-și plece genunchii, admirând fresca unică a vieții Cuvioasei prezentată în icoane pe zidurile interioare ale sfântului locaș, s-au adăugat preoții din protopopiatele Roman și Moinești, împreună rugători cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, ierarh imnograf, continuator al slujirii arhierești pe scaunul vlădicesc al eparhiei ce a dăruit Bisericii și neamului numeroase personalități din sfera spiritualității și culturii românești. În cadrul slujbei Înaltpreasfinția Sa a rostit din „Imnul acatist închinat Sfintei Cuvioase Parascheva”, una dintre cântările profund spirituale semnate de ierarh întru slava lui Dumnezeu și cinstirea sfinților din cuprinsul țării noastre.

La cei 610 de slujire neîntreruptă la altarul Sfintei Catedrale, s-a întocmit hrisov și a fost sfințită icoana în mozaic a Sfintei Cuvioase Parascheva, ce a fost așezată pe frontispiciul acesteia, la intrarea în lăcașul de cult. Icoana în mozaic s-a realizat cu sprijinul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, prin bunăvoința preoților din protopopiatul Moinești, coordonați de PC Părinte Protopop Costel Mareș și cu implicarea părintelui arhimandrit Andrei Ioniță, mare ecleziarh al catedralei romașcane.

La momentul specific, în sunet de toacă și freamăt de cer, ierarh, cler și credincioși, dimpreună cu sfintele icoane și racla cu sfinte moaște din Catedrala Cuvioasei Parascheva, au săvârșit procesiunea dimprejurul locașului mușatin, cântând imnuri și alte cântări bisericești întru cinstea Sfintei care se bucură de cea mai mare cinstire în Biserica noastră.

La sfârșit, în fața preoților și pelerinilor, chiriarhul a rostit un cuvânt de învățătură, amintind și câteva dintre evenimentele istorice legate de cinstirea Sfintei Parascheva în Moldova.

Am participat împreună la slujba Vecerniei și a Litiei, sfârșind seara cu această procesiune. Pentru noi, cei din Eparhia Romanului și Bacăului, Sfânta Parascheva are un cult aparte pentru că, încă de acum 600 de ani, Sfânta avea aici, în Roman, o biserică închinată ei. În acest an, se împlinesc șapte decenii de când Sfânta a fost într-o procesiune rămasă în istorie, trecând prin mai multe localități. A fost în anul 1947, în perioada secetei cumplite de după război, când vrednicul de pomenire patriarhul Justinian Marina, a încuviințat efectuarea primei procesiuni cu racla cu moaștele Sf. Cuvioase Parascheva, străbătând satele pustiite de secetă ale județelor Iași, Vaslui, Roman, Bacău, Putna, Neamț, Baia și Botoșani, rânduind ca părintele arhimandrit, de atunci, Teoctist Arăpașu (devenit părinte patriarh al Bisericii Ortodoxe Române între 1986 – 2007) să însoțească sfintele moaște prin Moldova.

 La finalul cuvântului său, mulțumind tuturor celor care, cu dragoste și evlavie au participat la slujbă, Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe toți ca, înainte de a merge în pelerinaj spre Iași, să intre și să se închine în Catedrala din Roman, unde se află o părticică din moaștele Sfintei Parascheva, dimpreună cu a altor sfinți cinstiți în Biserica noastră.

La tradiționala procesiune în jurul catedralei vreau acum să vă felicit cu ocazia hramului Eparhiei noastre. Acest  hram s-a statornicit aici de mai bine de 650 de ani, atunci când Roman Voievod, având îngropată aici pe mama sa Anastasia a dat un cuvânt în tot ținutul său al Moldovei să se cinstească cum se cuvine Cuvioasa Maica noastră Parascheva. Pe atunci se chema Sfânta Vineri. De atunci de veacuri s-au succedat creștini, voievozi, notabili, țărani și din toate păturile sociale care s-au etalat una peste alta de-a lungul veacurilor. Atunci când intrăm într-o catedrală voievodală ca aceasta, ei bine, atunci un simțământ lăuntric ne răscolește sufletul și inima și parcă primim o energie pozitivă , superioară față de a noastră, și în virtutea acesteia mergem mai încrezători la corvezile noastre, la treburile noastre cotidiene.

Ierarhul a vorbit și despre Sfinți și sfințenie, sfătuind duhovnicește pe cei prezenți la lucrarea poruncilor lui Dumnezeu.

Acolo, în Împărăția lui Dumnezeu nu este departe sau aproape, nici în Nord și nici în Sud, acolo dispar toate formele materiale cu care măsurăm timpul, greutatea sau lumina. Parcă atunci când sfinții lui Dumnezeu coboară printre noi atunci este o mare bucurie și dacă îți deschizi sufletul ca o floare, evident ei nu vin fără un dar special de la Dumnezeu , ci vin cu harul pe care Dumnezeu îl trimite prin ei ca prin niște șipote. Aceste picături de har nu fac altceva decât să lucreze în noi roadele Duhului Sfânt. Cuivioasa  Maica noastră Parascheva este ocrotitarea și ajutătoare în tot ceea ce creștinii doresc de la Dumnezeu. Sfânta să vă ocrotească ocrotească pe fiecare cu iubirea sa milostivă și să vă răspundă la toate necazurile pe care le aveți și să vi le ușureze, pentru ca apoi și voi să slăviți pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt!

La final, toți cei prezenți au fost binecuvântați de Părintele Arhiepiscop Ioachim. (pr. D.I.M)