Trei ani de la întronizarea IPS Părinte Ioachim în demnitatea de Arhiepiscop

Astăzi, 4 ianuarie 2018, se împlinesc trei ani de la întronizarea în demnitatea de Arhiepiscop al Romanului și Bacăului a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim. Ales ca Arhiepiscop de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 16 decembrie 2014, IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim a fost întronizat la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, pe 4 ianuarie 2015. Ceremonia de întronizare s-a desfășurat în prezența a numeroși ierarhi ai Sfântului Sinod, a preoților și credincioșilor din întreaga Eparhie.

La acest moment aniversar, în Catedrala arhiepiscopală „Sf. Cuvioasă Parascheva” din Roman se va oficia Sfânta Liturghie, urmată de o slujbă de Te Deum, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra chiriarhului și întregii eparhii a Romanului și Bacăului.

Moment de retrospectivă, ca orice început de an, ziua de 4 ianuarie a devenit pentru Eparhia Romanului și Bacăului, un bun prilej de a prezenta, pe scurt, activitățile desfășurate pe parcursul anilor în care IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim și-a desfășurat aici activitatea în calitate de arhiereu al Bisericii Dreptmăritoare. Căci nu pot fi ignorați cei 15 ani de arhierie ca arhiereu și episcop-vicar, în care, cu timp și fără timp, IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim a pus darurile primite de la Domnul în slujba credincioșilor din această eparhie.

În această perioadă, de 18 ani în total, cu precădere în ultimii 10 ani, de când Sfântul Sinod i-a încredințat responsabilități administrative, se constată desfășurarea unei dinamice și inspirate activități reflectată de realizările tuturor sectoarelor Administrației eparhiale.

Responsabilitatea IPS Părinte Ioachim ca Arhiepiscop al Romanului și Bacăului presupune atât reprezentarea eparhiei în relațiile cu alte instituții, cât și administrarea și organizarea activității desfășurate pe întreg cuprinsul eparhiei. În cei aproape 18 ani de activitate pastorală în această parte a Moldovei, IPS Arhiepiscop Ioachim s-a dovedit a fi un adevărat părinte – drept, înțelept și iubitor – pentru cei circa 600 de preoți și diaconi pe care îi are în subordine. Dintre aceștia 332 de tineri au fost hirotoniți în treapta de diacon sau preot chiar de către Înaltpreasfinția Sa, iar 537 clerici au fost hirotesiți în diferite ranguri.

O încurajare pentru preoții și călugării și călugărițelor mănăstirilor din Eparhia Romanului și Bacăului, dar și o mare bucurie și mângâiere pentru credincioși o reprezintă cele 561 de vizite pastoral-misionare efectuate de-a lungul întregii perioade de când Dumnezeu a rânduit ca IPS Părinte Ioachim să fie păstorul creștinilor-ortodocși de pe aceste meleaguri. Grija părintească și răspunderea pastorală pentru credincioșii încredințați spre păstorire se observă și din multiplele și amplele activități social-filantropice și cultural-misionare desfășurate pe cuprinsul eparhiei. Dintre acestea, de un real impact emoțional și social au fost „Bolnav am fost și m-ați cercetat”, „Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți”, „Fii dar din darul lui Dumnezeu”, „Întinde o mână și dă o șansă vieții! Donează sânge!”, care s-au adăugat programelor naționale cum ar fi „Masa bucuriei” sau „Alege școala”, dar și activitățile desfășurate prin intermediul instituţiilor social-filantropice care funcționează în eparhia noastră, între care sunt reprezentative Fundația „Episcop Melchisedec” și Centrul social-medical „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Hârja.

Activitatea administrativă desfășurată se regăsește și în ședințele Permanenței Centrului eparhial, organizate lunar, sub președinția IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim, cu participarea consilierilor și inspectorilor eparhiali. Acestora se adăugă întâlnirile cu părinții protoierei și ședințele administrative organizate, la nivel de protopopiate, cu preoții eparhiei. Activitatea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim ca Arhiepiscop al Romanului și Bacăului s-a concretizat în ultimii trei ani și prin sfințirea sau resfințirea a 88 lăcașuri de cult, hirotonirea a 58 de preoți și diaconi, oficierea a 330 de Sfinte Liturghii.

Nici activitatea culturală nu a fost ignorată în această perioadă. Astfel, în ultimii 3 ani, Editura Filocalia a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a publicat, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Ioachim, 26 de volume. Între acestea au fost publicate titluri aparținând Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, dar și ale preoților eparhiei sau ale altor autori care au ales editura eparhială.

Și pentru că suntem conștienți de eforturile pe care le presupune această muncă asiduă, în acest moment aniversar, la împlinirea a trei ani de slujire a Bisericii Ortodoxe Române din treapta de Arhiepiscop al Romanului și Bacăului, noi, ostenitorii Administrației eparhiale, ne reunim în rugăciune, pentru a cere Arhiereului cel Veșnic, Mântuitorul Iisus Hristos, să reverse asupra Arhipăstorului eparhiei noastre bucuria împlinirii, care să încununeze eforturile cotidiene, să îi dăruiască sănătate, ani mulți de slujire și dăruire jertfelnică, spre slava Preasfintei Treimi și spre mântuirea credincioșilor încredințați spre păstorire. (M.I.)