Sinaxă preoțească și instalare de protoiereu, la Sascut

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, marți, 4 octombrie a.c, la Biserica “Sf. Nicolae și Sf. Români” Sascut-Sat din Protoieria Sascut, a avut loc Sinaxa preoților din acest protopopiat, cu prilejul instalării noului protopop, în persoana preotului Alexandru Grigoraș.

Această binecuvântată zi a debutat cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de un sobor de preoți sub protia Preasfințitului Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei, dar și cu participarea tuturor preoților din Protoieria Sascut care s-au împărtășit la momentul cuvenit, iar mai apoi, a fost săvârșit un Trisaghion pentru preoții din protopopiat care au trecut la Domnul, dar și pentru cel care a fost primar al Comunei Sascut, domnul Ioan Răuță.

La finalul Sfintei Liturghii, în cuvântul său de învățătură, Preasfințitul Ioan Casian a vorbit despre bucuria comuniunii în rugăciune și întâlnirea cu Dumnezeu în Liturghie:
“Am văzut astăzi aici o intensă râvnă duhovnicească. Preoții din protopopiat s-au rugat astăzi împreună și simțim duhul rugăciunii și al comuniunii în Dumnezeu. Dincolo de ceea ce omenește avem în comun, sigur, ne unește cultura, limba, tradiția. Mă gândesc că suntem cu toții într-o comuniune profundă care depășește atât timpul, cât și spațiul. De ce? Pentru că așa cum am fost astăzi, am fost în comuniunea Sfintei Liturghii. Vorbim despre prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, iar drumul nostru ca și slujitori al lui Dumnezeu, ca membri ai Bisericii, pentru că slujitorii sunt o parte din vocațiile bisericii noastre creștine; cei botezați, la fel, au această responsabilitate de a da mărturie credinței creștine. Ori, noi, de fiecare dată când ne găsim în Biserică, ne găsim de fapt în prezența lui Dumnezeu”.

După aceste momente, Înaltpreasfințitul Ioachim, a oficiat slujba de hirotesie și instalare a noului protoiereu al Protoieriei Sascut, la acest moment de bucurie fiind prezenți și părinții consilieri eparhiali, protopopi, stareți și starețe și mulțime de enoriași.

Părintele Alexandru Zamfir, consilier administrativ, a prezentat auditoriului Decizia Chiriarhală de numire în funcția de protopop a preotului Alexandru Grigoraș, după care, preotul secretar eparhial Ciprian Ignat a dat citire Gramatei Chiriarhale, precum și obligațiilor și îndatoririlor prevăzute în Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.

Chiriarhul locului a apreciat activitatea fostului protopop, preotul Vasile Abageru, lăudând bunul mers al acestei instituții de pe meleagurile sascutene:
“Astăzi cu toții v-ați împărtășit cu Hristos și v-ați reamintit de momentul în care ați fost trimiși la propovăduire de către episcop și vi s-au încredințat credincioșii de care aveți grijă atâta timp cât sunteți rânduiți canonic în acele locuri.
Doresc să mulțumesc părintelui Vasile Abageru pentru activitatea desfășurată în acest protopopiat, continuând ceea ce a început vrednicul de pomenire părintele Ioan Negoiță. Părintele Vasile a dat maturitate, continuitate misiunii de aici, dat fiind faptul că majoritatea preoților din această protoierie sunt tineri. Vă mulțumim, vă sărutăm sufletul și nădăjduim că viitoarele misiuni pe care le veți primi, le veți îndeplini cu aceeași demnitate.”

Noul protopop a mulțumit Înaltpreasfințitului Ioachim pentru încrederea acordată prin numirea în această funcție, dar și tuturor celor care l-au susținut de-a lungul timpului:
“Nu putem găsi cuvinte potrivite sau propoziții pline de înțeles care să poate aduce după vrednicie mulțumire Preabunului, Preamilostivului și Iubitorului de oameni Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit pe fiecare dintre noi să ajungem aceste momente pline de har și binecuvântare în care Duhul cel Sfânt a revărsat asupra noastră mâinile Arhiereilor Săi și cu participarea atât de numeroasă a slujitorilor Săi preoți, diaconi și psalți, Harul Său cel necreat, făcându-ne să pregustăm bucuria de care se învrednicesc în Împărăția Sa, cei care au împlinit cu râvnă în viața lor, voia Sa cea Dumnezeiască.
Aduc mulțumire tuturor celor care ‭ ‬au‭ ‬ ‭ ‬contribuit‭ ‬ ‭ ‬la‭ ‬ ‭ ‬formarea‭ ‬ ‭ ‬mea duhovnicească‭ ‬ ‭ ‬și‭ ‬ ‭ ‬teologică:‭ ‬ ‭ ‬părinților‭ ‬ ‭ ‬mei‭ ‬ ‭ ‬duhovnici precum‭ ‬ ‭ ‬și‭ ‬ ‭ ‬tuturor‭ ‬ ‭ ‬celor‭ ‬ ‭ ‬care‭ ‬ ‭ ‬m-au‭ ‬ ‭ ‬povățuit‭ ‬ ‭ ‬în‭ ‬ ‭ ‬toți acești ani de continuă formare pentru a fi apt pentru chemarea slujirii preoțești, enoriașilor parohiei încredințate spre păstorire, familiei și tuturor celorlalți. Dintru început vă rog să mă vedeți ca pe un frate, care împreună cu fiecare dintre sfințiile voastre, doresc să mergem împreună, uniți fiind de dragoste frățească,către‭ ‬ ‭ ‬calea‭ ‬ ‭ ‬care‭ ‬ ‭ ‬duce‭ ‬ ‭ ‬către‭ ‬ ‭ ‬mântuirea‭ ‬ noastră,‭ ‬a preoților, împlinirea misiunii preoțești. Nu vin înaintea voastră ca un șef sau un stăpânitor, ci ca cel care dator este să slujească tuturor“.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Ioachim a binecuvântat toată suflarea prezentă la frumosul eveniment din această zi, asigurându-o de dragostea și pururea rugăciunea sa pentru fiecare dintre credincioși.