Şedinţa administrativ-culturală de toamnă a preoţilor din Protopopiatul Moinești

 Marți, 24 octombrie 2023 a avut loc ședința de toamnă a preoţilor din Protopopiatul Moinești în care s-au discutat aspecte administrative, dar și culturale ale misiunii Bisericii pe plan local.

   Pe ordinea de zi, au fost puse în discuţie probleme curente şi comunicări administrative, precum administrația cimitirelor,  programul liturgic zonal, desfășurarea pelerinajelor și activitățile pastoral-misionare ale Protoieriei Moinești din finalul anului în curs.

    În a doua parte a întâlnirii, a avut loc proiecția filmului „Unde ești, Adame?”, peliculă despre viața monahală a Mânăstirii Dohiariu din Sfântul Munte Athos, în sala „Episcop Melchisedec Ștefănescu” a sediului protoieriei. Producția a fost realizată de Alexandru Zaporoschenko șAlexandru Pliska și surprinde viața monahală retrasă, plină de personaje autentice și „sfinți cotidieni”, și a fost difuzat deja, în peste 20 de țări.

    Ideea realizării acestui documentar a apărut în decembrie 2005, când producătorul l-a cunoscut pe eroul principal al viitorului film (acum adormit întru Domnul), egumenul mănăstirii Dohiariu - Gheronda Grigorie Zoumi. Acest bărbat carismatic, plin de viață și iubire, devine perla documentarului, având o experiență duhovnicească care l-a încununat cu o cunoaștere profundă a sufletului omenesc și a râvnei acestuia către întoarcerea la starea primordială a lui Adam.

„Unde ești, Adame? este un film uimitor în care fiecare spectator se întâlnește cu sinele personal și cu Dumnezeu. Este un film documentar creștin în care am surprins pentru istorie, fără cosmetizări cinematografice, truda, smerenia, nevoința, unor monahi atoniți  și dragostea părintelui lor duhovnicesc și egumen, Gheronda Grigorie.” (producător, Alexandru Pliska).

(Pr. drd. Simion Anăstăsoaie)