Părintele lector dr. Marius Florescu a conferențiat la Catedrala Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae din Moinești

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la Parohia Sfântul Ierarh Nicolae din Protopopiatul Moinești a avut loc cea de-a doua conferință postpascală.

Miercuri, 18 mai 2022, de la ora 18, la Catedrala Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae din Moinești, pr. lector dr. Marius Florescu, profesor de misiologie de la Catedra de Teologie Ortodoxă a Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, a susținut conferința „Darurile faptului că a înviat Domnul Hristos”.

După ce s-a intonat cântarea Învierii „Hristos a înviat!”, în deschiderea evenimentului, părintele moderator Daniel Enea a salutat prezența părintelui conferențiar Marius Florescu, oferind celor prezenți o scurtă biografie a invitatului serii, și a citit auditoriului, cu scopul de a ne întroduce în atmosfera serii, câteva versuri alcătuite de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim în poemul liric „Ontologia morții și învierii Domnului – Istorie și Metaistorie”.

Părintele profesor și-a început prezentarea manifestându-și bucuria aflării în această catedrală în Lumina Sfintei Învieri, iar mai apoi a înfățișat celor prezenți darurile izvorâte din faptul că a înviat Domnul Hristos, considerând mai întâi și faptul că „însăși prezența noastră în biserică cu acest prilej constituie un dar al Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că suntem chemați cu toții să fim fii ai Învierii, fii ai Luminii și să ne împărtășim unii altora din această Lumină.”

Plecând de la cuvintele vrednicului de pomenire Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Arhiepiscop al Timişoarei şi Caransebeşului şi Mitropolit al Banatului, precum că „Acest Praznic al Praznicelor, un Praznic Vechi, dar totdeauna Nou”, părintele profesor Marius Florescu a transmis faptul că „darurile acestui Praznic al Învierii Domnului sunt daruri netrecătoare, daruri veșnice și nu sunt limitate în timp.”

Părintele conferențiar a clasificat câteva din aceste daruri izvorâte din Învierea Domnului  pe două categorii. Una dintre ele ar fi cele care pot fi asumate în sens personal: iertarea păcatelor, bucurie, netemerea, pacea și binecuvântarea;  și o a doua categorie despre cele care pot fi asumate în sens obștesc și care sunt pentru veșnicie: învierea morților, făgăduința nemuririi și biruința asupra morții.

„Darurile acestea sunt date întregii creații, și ele sunt darurile vieții veșnice, sunt darurile Împărăției lui Dumnezeu care nu va avea sfârșit. Să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru aceste daruri, să le împlinim frumos în viața noastră, raportat la Dumnezeu, la semeni, la lumea și creația pe care Dumnezeu a zidit-o, ca să fim cu adevărat fii ai Luminii și mărtirisitori ai Învierii Domnului.” pr. lector dr. Marius Florescu

Înainte de sesiunea de întrebări și răspunsuri a urmat un moment artistic în interpretarea Corului Resurrectio al Liceului Teoretic ”Spiru Haret” din Moinești, dirijat de doamna prof. Gabriela Biea.

În partea a doua a serii părintele conferențiar a răspuns întrebărilor venite din partea auditoriului.

În final, moderatorul întâlnirii pr. Daniel Enea a mulțumit părintelui profesor pentru prezență și experiența oferită, dăruindu-i câteva volume sub semnătura Înaltpreasfințitului Arhipiscop Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

În încheierea serii, părintele conferențiar a dăruit celor prezenți un dar muzical, intonând alături de domnul Daniel Anițaș, student anul IV, la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, cântarea „Hristos a înviat!” varianta bănățeană.

Următoarea întâlnire va avea loc, miercuri, 25 mai 2022, începând cu ora 18, la Catedrala Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae din Moinești, când va fi susținută conferința „De la Ierusalim la Emaus, starea moral-duhovnicească a omului contemporan” de către pr. conf. dr. Gavril Ioan Trifa din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest, Timişoara.

 

*Conferințele postpascale organizate la Catedrala Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae din Moinești fac parte din seria de manifestări dedicate anului 2022, declarat de Sfântul Siond al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț”.

 

Pr. Cristian-Ioan Balaban