Mesajul PF Părinte Patriarh Daniel cu prilejul aniversării a 70 de ani de viață a IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim

Înaltpreasfinția Voastră,

Cu prilejul aniversării a 70 de ani de viață a Înaltpreasfinției Voastre, vă adresăm alese urări de sănătate și belșug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală şi misionară pe care o desfăşurați.

Astăzi, la ceas aniversar, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Înaltpreasfinției Voastre și asupra clerului și credincioșilor din istorica eparhie a Romanului și Bacăului pe care o păstoriți.

Timpul vieții dăruit nouă de Dumnezeu se sfințește prin rugăciuni sfinte și prin fapte izvorâte din iubire smerită și darnică, în care lucrează tainic harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să vă dăruiască în continuare mult ajutor în slujirea Bisericii noastre şi a poporului român!

Întru multi şi fericiți ani, Înaltpreasfinția Voastră!

Cu părintească binecuvântare și frățească dragoste în Hristos,

 

                                                                                                        †DANIEL,

                                                                                  Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române