Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim împlinește astăzi 69 de ani de viață

Cel mai mare dar pe care omul îl poate aduce lui Dumnezeu este dăruirea de sine necondiționată. Nimic nu este mai înălțător decât să-ți închini existența Celui care dăruiește viață din Viața Sa și care îți garantează bucuria comuniunii de iubire veșnică în lumina neînserată a Împărăției cerurilor. Dorul de Dumnezeu a mistuit multe inimi ale tinerilor care, văzând zădărnicia plăcerilor lumii, și-au ancorat căutarea în oaze de liniște sihăstrească. Pacea acestor locuri sfințite de șederea în duh a pustnicilor a transfigurat viața multor temerari de numele cărora este legat monahismul moldav. Aici, în aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu, și-a găsit pacea căutării și Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim încă de la vârsta de 16 ani, iar de atunci, de la primii pași pe care i-a făcut urmând pe Hristos pe calea cea mai grea, dar și cea mai frumoasă, a vieții monahale, s-au împlinit anul acesta 53 de ani.

Chemarea sa la cea mai înaltă formă de viețuire umană a coagulat în sine darurile care peste timp au dat rod însutit creionând personalitatea viitorului ierarh. Orele nesfârșite petrecute în rugăciunea în liniștea chiliei sau în nopțile de priveghere, cântarea stranei, inconfundabilă, înălțată de vocile îngerilor în trup, nopțile adâncite în studiul scrierilor sfinte și ascultarea întru lucrare patericală au construit calea teologiei vieții Înaltpreasfințitului Ioachim în ritmul rugăciunii curate. Pe acest fundament duhovnicesc, construit cu migală de cele mai înalte spirite ale monahismului moldav, Arhiepiscopul Ioachim și-a zidit personalitatea urmând calea desăvârșirii înțelegerii teologice până la cel mai înalt nivel academic.

Roadele lucrării sale în calitate de urmaș al apostolilor pe scaunul vlădicesc al Eparhiei Romanului și Bacăului se văd împlinite în diferite direcții de activitate, în care este așezată întreaga sa pricepere și dăruire. Existența și-a petrecut-o purtând cu recunoștință și smerenie demnitatea de ierarh și împlinind gândul cel dintâi al lucrării arhierești pe care Dumnezeu i-a dat-o, asemenea unei cruci, în urmă cu 23 de ani. Așezăminte social-filantropice și servicii sociale pentru vârstnici și tineri, proiecte edilitare de construire sau reabilitare a lăcașurilor de cult, asigurarea paternității spirituale prin delegarea în parohii a preoților hirotoniți, activitate editorială, imnografică, liturgică și sfințitoare sunt câteva dintre direcțiile în care poate fi văzută lucrarea chiriarhului de la Roman. Ajuns la vârsta deplinei înțelepciuni, cuvântul său continuă să zidească inimi și să lumineze destine, iar fapta sa se vede înmulțită de lucrarea ocrotitoarei Eparhiei Romanului și Bacăului, Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe care neîncetat o poartă în rugăciune.

Acum, la ceas aniversar prilejuit de împlinirea a 69 de ani de viață, colaboratorii de la Centrul eparhial, în numele preoților și credincioșilor din Eparhia Romanului și Bacăului, transmit Înaltpreasfinției Sale, cu fiască dragoste și recunoștință, gânduri de aleasă prețuire, urări de sănătate, bucurii sfinte, ani binecuvântați de Dumnezeu, cu împliniri în slujirea Arhiereului Hristos și rodiri duhovnicești în păstorirea clerului, cinului monahal și credincioșilor pe calea mântuirii.