Hramul catedralei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” de la Roman

14 Octombrie 2017

În străvechiul chivot mușatin închinat ocrotitoarei Eparhiei Romanului și Bacăului, a fost săvârșită astăzi, 14 octombrie, în ziua de pomenire a Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba hramului de un sobor de  ieromonahi, stareți ai mănăstirilor de pe cuprinsul Eparhiei, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim.

 

Încă de la primele ore ale dimineții de 14 octombrie, fii și fiice ale Eparhiei Romanului și Bacăului, pelerini spre  Sfânta Cuvioasă Parascheva-ocrotitoarea Moldovei, s-au oprit pentru a se închina cu evlavie în Catedrala arhiepiscopală din Roman ce păstrează în tezaurul ei spiritual odoare de mare preț ale sfinților, între care și o părticică din sfintele moaște ce aparțin sfintei pe care  românii evlavioși o poartă în rugăciunile lor mai ales în aceste zile ale mijlocului lunii octombrie.

Romanul rămâne locul unde Sfânta Vineri a intrat în conștiința închinătorilor moldoveni cu un veac mai înainte ca evlaviosul voievod Vasile Lupu să primescă în capitala Moldovei, la Iași, racla cu sfintele ei  moaște și să le așeze spre venerare în Biserica „Sfinții Trei Ierarhi”. Acesta este și motivul pentru care, în periplul lor spiritual, mulți pelerini aleg să se oprească și să se închine în catedrala mușatină închinată Sfintei Cuvioase Parascheva.

La slujba Utreniei și apoi a Sfintei Liturghii au participat în această zi de prăznuire a hramului reprezentanții cei mai de seamă ai mănăstirilor din cuprinsul administrativ-canonic al Eparhiei, împlinind astfel o tradiție statornicită de Chiriarhul de la Roman, el  însuși fiind prezent astăzi, în însăși ziua prăznuirii, pentru prima dată de când a fost învestit în treapta de arhiepiscop. Astfel, părinți stareți și maici starețe, la care s-au adăugat și părinți duhovnici  de la cele 36 de schituri și mănăstiri din Eparhie au înălțat rugăciuni către Sfânta care prin viața sa smerită a întruchipat împinirea voturilor monahale așazând la temelia vieții ei spirituale asumate cuvintele cutremurătoare ale Fiului lui Dumnezeu „Cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede de sine să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie!” (Mc. 8,36).

Sub privirile încărcate de har ale Sfintei Parascheva și ale Sfântului Ioan Maximovici, soborul părinților arhimandriți a înălțat rugă de mijlocire pentru poporul dreptcredincios prezent în sfântul locaș, răspunsurie la Sfânta Liturghie fiind date de Coala „Paraschevi” a Catedralei arhiepiscopale.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat un cuvânt preoților și credincioșilor, explicând evlavia pentru Sfânta Parascheva în plan istoric și duhovnicesc în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Preacuvioși părinți stareți și duhovnici, Preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, dragi pelerini, iată că Sfânta Parascheva ne-a învrednicit să fim astăzi cei care am fost aleși de providență și de sfântă să fim în catedrala aceasta unde se simte duhul Ei și duhurile sfinților care sunt cinstiți aici, unii care au slujit aici și alții care s-au ostenit în părțile acestea ale noastre în ținutul Romanului. E adevărat poate că cel mai important pelerinaj al Ortodoxiei se află aici la Iași, în proximitatea noastră, unde sunt sfintele moaște ale cuvioasei Paraschiva, cele aduse pe timpul lui Vasile Lupu și Sfântul Mitropolit Varlaam Moțoc, însă tradiția și cinstirea Sfintei s-a statornicit la Roman, după cum bine știți din primele începuturi ale acestui așezământ care dintotdeauna a fost unul episcopal. La 1408, voievodul de atunci al Moldovei, Roman  I Mușat a pus bazele unei catedrale aici, care a fost dedicată Cuvioasei Parascheva, știut fiind faptul că evlavia și cinstirea ei s-au făcut de mai multă vreme în Balcani și în locul de unde ea își trage sorgintea.

Părintele Arhiepiscop Ioachim a îndemnat poporul dreptcredincios să aibă o legătură de prietenie specială cu Sfinții.

Ortodoxia noastră s-a răspândit pe întreaga planetă dat fiind faptul că fiii neamului nostru s-au răspândit pe meridianele pământului duși acolo din cauza unor nevoi, dar cu ei poartă și cinstirea sfinților celor din neamul lor. Până la Dumnezeu se roagă sfinții pentru noi și totdeauna ei au o legătură cu noi prin  faptul că au fost ca noi fiind prietenii și casnicii lui Dumnezeu.

Totodată, în cuvântul său Chiriarhul a amintit și despre prezența unei părticele din Sfintele Moaște ale Cuvioasei Parascheva în catedrala din orașul Roman, fapt atestat istoric.

În Eparhia noastră se găsesc cele mai multe biserici închinate Sfintei Cuvioase Parascheva. Drumul către Sfântă spre Iași, evident că trece prin Roman. Icoana ei istorică, pictată în anul 1550 de marele teolog și Mitropolit Macarie, fost episcop al Romanului,  a ținut să facă programul iconografic al acesti catedrale; și într-un registru în pronaos există pictată  viața Cuvioasei Parascheva. Cei care vin și știu aceasta se închină cu evlavie și unei părticicele din Sfintele ei moaște, de care vorbește Petru Rareș, Sfântul Mitropolit Dosoftei și Episcopul Melchisedec Ștefănescu în documente istorice. Așa că astăzi și noi, în calitate de Ierarh, vă mulțumim pentru faptul că aveți o evlavie deosebită pentru Sfânta Parascheva și pentru toți sfinții în general care își trag sorgintea din neamul nostru, ceea ce înseamnăă că poporul român este un popor născător de Sfinți și de eroi.

De asemenea, în cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Petrea Silviu Daniel a fost hirotonit preot pe seama Capelei „Înălțarea Sfintei Cruci” din cadrul Departamentului de Pompieri Roman, Protopopiatul Roman.

(pr. Daniel Marari)