Finanțări nerambursabile de la Consiliul Județean Bacău pentru activitățile socio-medicale și cultural-educaționale ale Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”

25 Iulie 2019

Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja” a semnat astăzi, 25 iulie 2019, contractele de finanțare nerambursabilă pentru componenta CULTURĂ și SOCIAL, în baza Legii 350 / 2005, prin care Consiliul Județean Bacău a aprobat și finanțat „Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitățile nonprofit pentru domeniile cultură, social și tineret pentru anul 2019”.

În data de 25 iulie 2019, Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, a semnat contractele de finanțare nerambursabilă la sediul Consiliului Județean Bacău, autoritatea publică finanțatoare a ONG-urilor ce implementează activități culturale, sociale sau de tineret pe parcurul anului 2019. 

Proiectul cultural finanțat de Consiliul Județean Bacău pentru Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, intitulat „Satul românesc văzut prin ochii copilăriei. Vatra satului românesc vs. Rețelele de socializare”, are următoarele caracteristici:

ScopulRedescoperirea valorilor satului românesc.

Obiectiv general: Însușirea valorilor tradiționale și spirituale ale satului românesc prin schimbul integenerațional de valori, între copiii și vârstnicii rezidenți, oferind alternative morale, culturale, educaționale și de petrecere a timpului liber în comparație  cu cele pe care le oferă rețelele de socializare.

Grupul țintă şi impactul proiectului asupra lorBeneficiarii mai multor centre de zi pentru copiii care provin din medii defavorizate și cu risc de abandon școlar, vor intra în contact cu valorile satului românesc și cu bătrânii care încă mai pot oferi cunoștințe, experiențe și valori ale satului autentic tinerei generații.

Principalele activităţi din proiect:

Activitatea nr. 1 - Organizarea logistică a proiectului - managementul de proiect;

Activitatea nr. 2 – Achiziționarea tuturor obiectelor, instrumentelor necesare derulării proiectului „Satul românesc văzut prin ochii copilăriei. Vatra satului românesc vs. Rețelele de socializare”

Activitatea nr. 3 - Pregătirea „școlii de vară” cu tematică tradițională

Activitatea nr. 4 – Schimbul intergenerațional de valori între copiii centrelor de zi și vârstnicii din Centrul rezidențial și din localitatea Hârja;

Activitatea nr. 5 – Promovarea înțelegerii și acceptării intergeneraționale prin descoperirea de către copii a valorilor autohtone românești și redescoperirea sentimentului de utilitate de către vârstnicii instituționalizați prin servicii de terapie ocupațională;

Actvitatea nr. 6  – Realitatea vieții de la țară;

Activitatea nr. 7 – Redescoperirea spiritualității satului;

Activitatea nr. 8 - Socializarea virtuală, vatra satului românesc și omul – pierderi și beneficii;

Activitatea nr. 9 - „Copilul de astăzi și satul românesc”;

Activitatea nr. 10 - Promovarea Autorității Contractante și a proiectului de cofinanțare;

Activitatea nr. 11 - Raportare intermediară și finală.

Durata proiectului: 3 luni (August - Octombrie)

Proiectul social finanțat de Consiliul Județean Bacău, cu titlul „Îngrijirea pe termen lung a vârstnicilor. Prioritate medico-socială națională și europeană”, prezintă următoarele caracteristici:

Scopul proiectului constă în creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din cadrul centrului rezidențial, prin îmbunătățirea aparaturii existente, dar și prin formarea personalului ce interacționează în mod direct cu vârstnicul instituționalizat.

Obiectiv generalÎmbunătățirea serviciilor de îngrijire acordate vârstnicilor instituționalizați.

Obiective specificeAsigurarea calității serviciilor de natură medicală către vârstnicii instituționalizați, în special către cei imobilizați.

Recuperarea independenței fizice și îmbunătățirea ADL-urilor (Activities of Daily Living - Activități de viață zilnică) în limitele impuse de boli și capacități a persoanelor vârstnice prin servicii de kinetoterapie;

Realizarea unui curs de formare teoretică și practică dedicat îngrijirii persoanelor vârstnice, în special a celor imobilizate la pat.

Asigurarea vizibilității proiectului de cofinanțare. 

Beneficiarii direcți și indirecți; impactul proiectului asupra lor:  

- Beneficiarii direcți sunt reprezentați de:

  • 36 de beneficiari ai Centrului rezidențial de îngrijire a persoanelor vârstnice – Hârja;
  • 13 angajați ai centrului rezidențial, care lucrează în mod direct cu vârstnicii;
  • 2 specialiști recunoscuți în domeniul îngrijirii geriatrice

- Beneficiarii indirecți sunt reprezentați de:

  • familiile/aparținătorii beneficiarilor din cadrul centrului rezidențial;

 - Impact: creștere a calității vieții, direct și indirect.

Principalele activităţi din proiect:

 

Activitatea nr. 1 - Organizarea logistică a proiectului - managementul de proiect;

Activitatea nr. 2 – Asigurarea calității serviciilor medicale pentru beneficiarii imobilizați;

Activitatea nr. 3 - Asigurarea calității serviciilor de kinetoterapie beneficiarilor centrului;

Activitatea nr. 4 – Diseminarea bunelor practici aplicate în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice;

Activitatea nr. 5 - Promovarea Autorității Contractante și a proiectului de cofinanțare;

Activitatea nr. 6 - Raportare intermediară și finală.

Durata proiectului: 3 luni ( August - Octombrie).

Consiliul Județean sprijină constant activitățile socio-medicale și cultural - educaționale ale Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja, motiv pentru care aducem sincere mulțumiri și recunoștință conducerii și angajaților acestei instituții. (Pr. Ilarion Mâță)