Cursuri de perfecţionare pentru slujitorii sfintelor altare

În perioada 19-31 octombrie 2014, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, prin Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi şi Centrul de formare şi inovare „Varlaam Mitropolitul“, organizează cursuri pentru obţinerea gradelor profesionale de definitivat şi grad II în preoţie. (potrivit portalului www.doxologia.ro)

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan, cursurile se vor desfăşura la Centrul cultural-pastoral „Sfântul Ilie“ de la Mănăstirea Miclăuşeni, judeţul Iaşi, după un format similar cu cel din anul 2013, care presupune cursuri practice, ateliere de formare, sesiuni de facilitare a conţinutului şi alte modalităţi pedagogice menite să crească gradul de atractivitate a acestor cursuri. 

Mai multe detalii despre înscrierea la cursuri a oferit arhim. Hrisostom Rădăşanu, consilierul educaţional al Arhiepiscopiei Iaşilor: „Înscrierea candidaţilor se face prin protopopiate la Centrul eparhial de care aparţin, în perioada 15-30 septembrie 2014. Întrucât dispunem de locuri limitate pentru această ediţie (60 locuri), înscrierile ulterioare acestei date nu vor mai putea fi luate în considerare. Listele cu preoţii înscrişi pentru fiecare din cele două categorii de cursuri trebuie transmise până pe data de 3 octombrie 2014 la Centrul eparhial Iaşi prin fax (0232.215300) şi în format electronic la adresa sebastian.teacu @fundatiavarlaam.ro. Totodată, se fac înscrieri, în aceeaşi perioadă, şi pentru candidaţii care doresc să susţină colocviul de admitere în vederea obţinerii gradului I în preoţie. Colocviul va avea loc la o dată care va fi anunţată ulterior“.

Informaţii pot fi obţinute la numărul de telefon 0727.377.300 sau 0722.260.888 şi pe site-ul doxologia.ro, respectiv mmb.ro.

Tematica cursurilor pentru obţinerea definitivatului şi gradului II în preoţie 19-31 octombrie 2014

1. Importanţa predicii şi catehezei pentru pastoraţie.

2. Ora de religie: scopuri şi obiective în educaţia religioasă în contextul actual. Problemele morale ale tineretului de azi şi soluţiile lor din perspectivă creştină. Raportul dintre preot şi profesorul de religie.

3. Atitudinea Bisericii faţă de problemele sociale actuale: integrare, globalizare, ateism. Secularizarea - provocare pentru Biserică şi societate la început de mileniu III.

4. Structura actuală organizatoric-administrativă a Bisericii Ortodoxe Române. Biserica Ortodoxă Română şi diaspora românească.

5. Misiunea social-filantropică a Bisericii în trecut şi astăzi.

6. Probleme, metode şi mijloace pastorale în societatea actuală: parohia din mediul urban şi rural.

7. Provocările lumii contemporane privind darul sacru al vieţii; atitudinea Bisericii faţă de avort, divorţ, abandonul de copii, trafic de persoane, homosexualitate, clonarea, ingineria genetică, eutanasia.

8. Grija Bisericii pentru păstrarea formelor tradiţionale în arhitectură şi pictura bisericească.

9. Importanţa Sfintelor Taine în viaţa creştinului.

10. Familia creştină între ideal şi criză.

11. Atitudinea Bisericii faţă de manifestările oculte: vrăjitorie, magie, superstiţie.

12. Rolul şi importanţa Sfintei Liturghii în viaţa credincioşilor - cler şi credincioşi. Uniformizarea liturgică. Rolul cântării bisericeşti în activitatea misionară a Bisericii. Combaterea tendinţelor de îndepărtare de la spiritul muzicii tradiţionale.

13. Biserica Ortodoxă şi comunităţile religioase eterodoxe şi necreştine. Prozelitismul.

14. Sfânta Scriptură în viaţa creştinului şi cultul Bisericii.

15. Necesitatea cunoaşterii canoanelor şi a legiuirilor bisericeşti şi laice pentru viaţa religioasă.

16. Administrarea bunurilor bisericeşti în lumina Statutului şi regulamentelor Bisericii Ortodoxe Române.