Congresul național „Hristos împărtășit copiilor” la a 14-a ediție

La Centrul social‑pastoral „Sfânta Cruce” de la mănăstirea prahoveană Caraiman au debutat marți, 28 septembrie 2021, lucrările celei de‑a 14‑a ediții a Congresului național „Hristos împărtășit copiilor”. Întâlnirea din acest an este dedicată intensificării și creșterii calității și impactului activităților catehetice cu tinerii la nivelul parohiilor. Au fost prezentate și propuneri referitoare la viziunea, misiunea, valorile și direcțiile strategice ale Biroului de catehizare a tineretului pentru perioada 2021‑2025. Cu binecuvântarea IPS Părinte Ioachim,  Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a fost reprezentată de preotul Daniel Ionel Marari, inspector eparhial la sectorul cultural. Din partea Inspectoratului Școlar Județean Bacău a fost prezent părintele Adrian Alexandrescu, inspector școlar pentru disciplina Religie, iar din partea ISJ Neamț a fost prezent domnul Mihai Giosan, inspector pentru disciplina Religie.

La congresul național care se desfășoară în perioada aceasta la Mănăstirea Caraiman participă reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, inspectori din cadrul eparhiilor din țară și din străinătate care răspund de lucrarea catehetică, precum și inspectori școlari pentru ora de religie.

Evenimentul de marți a fost moderat de părintele Mihai Pavel, inspector patriarhal responsabil de cateheza parohială în cadrul Sectorului teologic‑educațional al Administrației Patriarhale, care a prezentat tema din acest an, agenda și obiectivele propuse.

În continuare, părintele Florin Marica, director coordonator al proiectelor „Alege școala!” din partea Patriarhiei Române, a vorbit despre parteneriatul Familie‑Biserică‑Școală în proiectele „Alege școala!”: „Într‑o societate din ce în ce mai confuză, plină de incertitudine, este nevoie mai mult ca oricând de astfel de întruniri, în cadrul cărora să fie analizate cu seriozitate provocările la care sunt expuși copiii și tinerii. Participanții la lucrările acestui congres vor realiza o radiografie amănunțită cu privire la activitatea educațional‑catehetică și vor elabora cele mai bune strategii de învățare, care să aibă un impact real la nivelul comunităților parohiale. Schimbarea de paradigmă la care asistăm cu privire la actul educațional justifică perfecționarea metodelor de lucru cu tinerii, dezvoltarea deprinderilor catehetice și a aptitudinilor psihopedagogice ale celor care derulează activități la nivel parohial. În același timp, folosind experiența dobândită în cadrul proiectelor educaționale strategice «Alege școala!», ne propunem să consolidăm parteneriatul dintre Familie, Biserică și Școală, astfel încât educația să nu se limiteze doar la acumularea de informații, ci să formeze tineri cu o personalitate puternică, bazată pe un set de valori autentice”.

De asemenea, părintele conf. dr. Vasile Crețu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a susținut prelegerea intitulată „Caracter, credință și mărturisire - repere imperative pentru impactul catehezei parohiale și formării tinerilor”.

În continuare, conf. dr. Vasile Timiș, inspector general de religie în cadrul Ministerului Educației Naționale, le‑a prezentat celor prezenți tema „Orizontul și idealul în formarea tinerei generații”. „Am prezentat câteva aspecte care țin de orizonturi, idealuri în educație, gândindu‑mă aici la perspectivele pe care le oferă educația religioasă, cateheza, activitățile catehetice în ceea ce privește modelarea caracterului, formarea, conturarea personalității tinerilor și ceea ce înseamnă educația religioasă și experiențele religioase în viața noastră de zi cu zi. Ne‑am gândit și la rolul relației între mentor și ucenic, între duhovnic și ucenic, și la felul în care, în ceea ce privește noile abordări în cadrul sistemelor educaționale, sunt percepute rolul profesorului și relația profesor‑elev, profesor‑student. Mai nou, profesorul este văzut ca un coechipier care ajută la dezvoltarea tânărului, dar în egală măsură el trebuie să rămână și un mentor. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur atenționa atât de frumos că atunci când vorbim despre impactul discursului religios sub diferite forme, contează felul în care ne poziționăm fiecare dintre noi. Cel care vorbește nu vorbește doar pentru a fi apreciat, ca la o conferință, ci trebuie să vorbească gândindu‑se la faptul că preia principiile evanghelice pe care le aduce în viața eclesială, socială și culturală a oamenilor. Ele sunt văzute ca principii care au finalități și se împlinesc în Împărăția cerurilor”, ne‑a spus conf. dr. Vasile Timiș.

O alocuțiune a fost rostită și de Romeo Moșoiu, consilier al ministrului educației naționale, care a vorbit despre „Colaborarea dintre Școală, Comunitate și Biserică în formarea pentru viață a tinerilor”.

Programul întâlnirii a continuat apoi cu o sesiune de lucru pe grupe care a privit dezvoltarea și intensificarea intervențiilor, a programelor sau a resurselor de formare a cateheților.

În a doua parte a primei zile, lect. dr. Oana Moșoiu a susținut prelegerea intitulată „Modele și resurse existente pentru formarea tinerilor: Școala Familiei și Asociația Life Learning Education”, urmând întrebări și răspunsuri în plen pe marginea modelelor prezentate.

Prima zi a congresului național s‑a încheiat în sesiuni de lucru pe grupe privind direcții strategice precum dezvoltarea și intensificarea abordării și adresării nevoilor specifice ale tinerilor și dezvoltarea și intensificarea abordării problematicii familiilor în contextul catehezei parohiale.

Lucrările congresului vor continua până joi, 30 septembrie 2021.

Sursa: Ziarul Lumina, autor: Andrei Butu