Conferința europeană „Social and Health Care Services Network” organizată de Eurodiaconia la Viena

În perioada 7-8 octombrie, la sediul Diakonia Osterreich de la Viena, a avut loc Conferința europeană „Rețeaua serviciilor de asistență socială și medicală” în procesul de îngrijire pe termen lung, organizată de Eurodiaconia, cu sediul la Bruxelles.

Evenimentul a reunit membri din Austria, Belgia, Germania, Finlanda, Cehia, Elveția, Serbia și România.

La inițiativa și cu sprijinul logistic al Fundației Filantropia Timisoara, membră activă a Eurodiaconia și a Federației Filantropia a Patriahiei Române,  cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, a fost delegat la acest conferință Pr. Ilarion Mâță, Consilier social eparhial și lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, Specializarea Asitență Socială, care a luat parte la toate activitățile evenimentului și a prezentat lucrarea cu tema „LTC in Romania: Spiritual counseling and intergenerational exchange for a higher quality of life for the elderly” („Îngrijirea pe termen lung în România: Consilierea spirituală și schimbul întergenerațional pentru o calitate superioară a vieții persoanelor vârstnice”). În calitate de vicepreședinte al Federației Furnizorilor de Îngrijire pe Termen Lung din România și de președinte al Asociației „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, parintele Ilarion a prezentat statistica demografică  la nivel national și a furnizorilor de îngrijire pe termen lung, Sistemul national de îngrijire a persoanelor vârstnice, Rolul spiritualității în viața seniorilor și Terapia spirituală – o garanței a depășirii crizei de adaptabilitate la mediul instituțional. Totodată, prezentarea a răspuns și temei esențiale a întâlniri: Criza demografică și îmbătrânirea continentului, prin exemplul de bune practici de la Complexul de servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice de la Hârja, județul Bacău, care pune împreună, în procesul de îngrijire cele două generații, copiii și vârstnicii, prin terapii complementare, sustenabilitate, economie socială și intervențe holistică în procesul de asistență socio-medicală și educațională.

Prima zi a întâlnirii a debutat cu discursul de bun venit adresat de Dr. Maria Katharina Moser, directorul organizației gazdă, Diakonia Austria. A urmat prezentarea proiectelor sociale ale instituției din Viena de către Anja Eberharter. Apoi a avut loc o primă intervenție a reprezentilor Eurodiaconia de la Bruxelles, cu date statistice referitoare la politicile sociale ale Parlamentului European și rolul pe care îl are Eurodiaconia în influențarea favorabilă a construirii legislației sociale europene, de către Kewan Mildred și Linn Sommerhoff. Schimbul de opinii, experințe și cunoștințe între partenerii diferitelor țări a suscitat mult interes. După această sesiune, doi experți ai Diakoniewerk Austria Q&A au prezentat un proiect social – medical inovativ „Comunitatea asistenților medicali”, prin care acești specialiști reușesc în toate cele nouă guverne federale din Austria să se implice voluntar la domiciliu, în sprijinirea persoanelor vârstnice și cu dizabilități.

Partea a doua a primei zile a oferit posibilitatea de a vizita unul dintre centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice din Viena, care aparține Diakonie Austria, un model de bune practici la nivel european, cu servicii sociale și medicale de o calitate superioară.

A doua zi a început cu intervenția Prof. Dr. Lubomir Batka, unul dintre promotorii terapiei spirituale în asistența socială din Austria. Katharina Meichenitsch, Director în cadrul Ministerului Bunăstării sociale, Sănătății și Îngrijirii din Austria, a prezentat cadrul general legislativ, politicile sociale, finanțarea serviciilor și modalitatea prin care beneficiarii primesc serviciile de calitate, după standardele în vigoare. Aici au intervenit toți participanții cu prezentări succinte a situației politicilor publice din țara lor.

Apoi, în baza raportului realizat de Eurodiaconia Cercetări asupra schimbărilor demografice în Europa și viitorul Îngrijirii pe Termen Lung , fiecare participant la eveniment a vorbit despre provocările din țara lor și soluțiile pe care le văd în rezolvarea problemelor identificate. Toate aceste intervenții au fost surprinse ca anexă a raportului deja existent, ce va fi înaintat Comisiei sociale din cadrul Parlamentului European. Înainte de concluzii, participanții au răspuns următoarelor întrebări: Care sunt provocările și lacunele la nivel de politică socială?; Ce credeți că se poate face pentru a rezista în față provocărilor cu care se confruntă îngrijirea pe termen lung la nivel național?; Cum putem gestiona provocările sărăciei, a îmbătrânirii severe a populației și scăderii demografice la nivelul UE?

Evenimentul s-a încheiat prin concluziile fiecărui participant și dorința de a continua acest proces de coeziune a politicilor sociale din fiacare țară, anul viitor, în luna aprilie, la Helsinki, capitala Finlandei.

(Georgiana Iojă, asistent social al Asociației Sf. Voievod Ștefan cel Mare-Hârja)