Concursul Național Catehetic „Hristos-Cuvântul care vindecă”, ediția a XVI-a

În perioada 1 noiembrie 2023 - 21 mai 2024, în Patriarhia Română se desfășoară Concursul Național Catehetic „Hristos - Cuvântul care vindecă”, ajuns la a XVI-a ediție. Proiectul se adresează copiilor și tinerilor participanți la grupele catehetice din parohii, preoților coordonatori ale grupurilor, profesorilor de religie și altor educatori creștini. 

La inițiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și cu aprobarea Sfântului Sinod, printre manifestările cultural-educaționale organizate cu prilejul „Anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anul comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți”, sectorul teologic-educațional al Patriarhie Române organizează a XVI-a ediție a Concursului Național Catehetic. Tematicile concursului oferă grupurilor catehetice şi coordonatorilor acestora:

• posibilitatea de a cunoaşte şi aplica adevărurile de credinţă şi trăirea acestora prin acţiuni şi fapte izvorâte din iubirea de Dumnezeu şi de aproapele;

• posibilitatea cunoaşterii modalităţilor prin care credinciosul de astăzi se poate apropia de omul aflat în suferinţă, după modelul arătat de Mântuitorul Hristos în Evanghelia Sa;

• posibilitatea cunoaşterii şi apropierii de omul care poartă de grijă celui bolnav;

• consolidarea întrajutorării şi slujirii dintre oameni, şi posibilitatea întăririi relaţiilor dintre membrii comunităţii, prin cultivarea credinţei iubitoare care lucrează prin fapte bune.

La nivel eparhial, concursul este organizat de Sectorul Cultural, împreună cu coordonatorii activităților de catehizare și tineret din protopopiate. Astfel, un grup catehetic va avea maximum trei coordonatori, iar din grupurile catehetice pot face parte elevi din învăţământul preuniversitar (6-19 ani), indiferent de număr. Grupul catehetic format la nivelul parohiei va elabora un proiect, care va fi implementat în întregime de către grup, respectând formatul și calendarul concursului.

Conceptul Concursului Național Catehetic, ediția a XVI-a poate fi consultat aici.

(Vlad Țuțurlan)