Concursul Național Catehetic

20 Ianuarie 2023

Concursul Național Catehetic 2023 se intitulează „Tinerii şi vârstnicii să laude numele Domnului”  și este organizat anual de Patriarhia Română prin Sectorul teologic-educațional și Biroul de catehizare a tineretului, în parteneriat cu Ministerul Educației.

Concursul își propune „să valorifice şi să pună în practică conţinutul de credinţă al Bisericii Ortodoxe cu privire la relaţia de iubire şi comuniune a omului cu Dumnezeu şi cu aproapele său, să promoveze relaţia/legătura de iubire, cunoaștere, apropiere și slujire dintre oameni, cu precădere relaţia tinerilor în raport cu vârstnicii, promovând dialogul între generații, colaborarea şi fapta izvorâtă din iubire şi credinţă.”

 
Tema ediției a XV-a este aleasă în concordanță cu tematica anului 2023 „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)”. Conceptul concursului a fost discutat în cadrul Congresului Naţional „Hristos Împărtăşit Copiilor” și a fost elaborat de o comisie formată din reprezentanţi ai Sectorului teologic-educaţional, inspectori de cateheză şi profesori universitari de specialitate.

„Concursul își propune să afirme felul în care generațiile înțeleg să dezvolte și să mențină o relație în perspectiva iubirii lui Dumnezeu.” (Pr.Mihai Pavel, Inspctor patriarhal al Biroului pentru Cateheză parohială și lucrul cu tinerii)

Conceptul prevede desfășurarea de către preoții coordonatori a minim trei cateheze tematice în acord cu anul omagial, precum și organizarea alături de grupul catehetic a unor activități specifice precum: creații literare (compuneri, eseuri, referate), studii, lucrări de documentare și informare, conferințe, mese rotunde, simpozion,  șezători,  serbări, concerte,  jurnalul proiectului, expoziții tematice, excursii tematice,  cerc de literatură,  conferinţă/masă rotundă/atelier de creaţie,  colţul de fotografii,  inițiative, acțiuni filantropice etc.

La concurs se pot înscrie grupurile catehetice parohiale, sub coordonarea unui preot și/sau ajutat de un profesor de Religie sau de altă disciplină, implicat în activitatea catehetică a parohiei. Un grup catehetic va avea maximum trei coordonatori, iar din grupurile catehetice pot face parte elevi din învăţământul preuniversitar (6-19 ani), indiferent de număr. Grupul catehetic format la nivelul parohiei va elabora un proiect, care va fi implementat în întregime de către grup.

Concursul se desfășoară în perioada 16 ianuarie - 21 mai conform următorului calendar:

  • 16 ianuarie: Anunțarea Concursului;
  • 17-20 ianuarie: Promovarea conceptului concursului în rândul protopopiatelor și a parohiilor;
  • 20 ianuarie-24aprilie: Conceperea proiectelor și desfășurarea activităților din concurs;
  • 24-28 aprilie: Depunerea proiectelor la protopopiate;
  • 2-5 mai: Evaluarea proiectelor la nivel de protopopiat şi transmiterea proiectelor câştigătoare către Centrul eparhial;
  • 8-12 mai: Evaluarea proiectelor la nivel eparhial;
  • 21 mai: Premierea proiectelor la nivel național cu ocazia hramului Catedralei Patriarhale din București.

Întreg conceptul concursului poate fi consultat pe site-ul oficial al Patriarhiei Române.

(Vlad Țuțurlan)

 

Foto credit: Basilica.ro