Catedrala "Sf. Nicolae", Municipiul Buhuși

Istoric

Biserica cu hramul Sf. Nicolae din Buhuși a fost construită între anii 1930 – 1947 din cărămidă pe temelie de beton acoperită cu tablă prin contribuția credincioșilor parohiei și a satelor învecinate. Stilul arhitectonic este cel moldovenesc cu două turle, prima construită deasupra naosului, iar cea de-a două, deasupra pridvorului unde sunt și clopotele. De construirea bisericii își leagă numele următorii maiștri: Toader Tănase și Mezat Vasile. Catapeteasma, din lemn de stejar este lucrată de sculptorul Petru Dulcescu în anul 1945- 1947 . Icoanele de pe catapeteasmă au fost făcute de pictorul Nicolae Popovici în stil bizantin. Slujba de sfințire s-a făcut la data de 7 iulie 1947 de către PF Iustinian Patriarh al României în timpul preotului Gheorghe Crețu. Interiorul a fost pictat în frescă, după stilul bizantin, între anii 1955-56 de pictorii Dumitru Irimescu și Victor Georgescu, în timpul preotului Vasile Nica. Resfințirea bisericii s-a făcut în anul 1956, pe data de 11 noiembrie de către episcopul Romanului și Hușilor PS Teofil Herineanul . Între anii 1982 - 1983 s-a restaurat pictura interioară și s-a pictat și în exterior de către pictorul Dumitru Irimescu în timpul preotului Constantin Bratu. (Înapoi)

PREOȚI SLUJITORI:
Preot Paroh -  Vasile Cozma
Preot slujitor - Radu Ceza
Preot slujitor - Breahnă Puiu