ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ ADULȚI proiect „De la marginalizare la integrare socio-educațională și medicală a grupurilor vulnerabile din teritoriul GAL Valea Trotușului” POCU/827/5/2/139768

ASOCIAȚIA „SF. VOIEVOD STEFAN CEL MARE - HÂRJA” – AFJ anunță derularea procesului de selecție al grupului țintă adulți din teritoriul GAL Valea Trotușului Bacău pentru participarea la activitățile proiectului.

Obiectivul general al proiectului este reducerea nurului persoanelor aflate în risc de săcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Valea Trotușului Bacău prin operaționalizarea centrelor de zi finanțate prin PNDR ale Asociației Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja prin implementarea de măsuri integrate.

Începând cu luna martie 2021 a început implementarea proiectului și demararea activităților, inclusiv selecția grupului țintă.

Pentru activitățile cu adulții ne-am propus atingerea următoarelor obiective:

 • Dezvoltarea competențelor și dobândirea de abilități pentru facilitarea accesului sau menținerea pe piața muncii a minim 130 persoane din teritoriul GAL Valea Trotușului prin programe de formare profesională și perfecționare sau cursuri de calificare și punerea în contact cu potențialii angajatori, până la finalizarea proiectului.
 • Creșterea numărului de persoane (adulți) aflați în risc de săcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate socio-medicale – cu minim 100 de persoane din teritoriul GAL Valea Trotușului, până la finalizarea proiectului.

Activitățile în care vor fi implicate persoanele din grupul țintă sunt următoarele:

 •  Desfășurarea de activități de informare și consiliere cu grupul țintă:
 • sesiuni individuale privind piața forței de muncă și cerințele angajatorilor;
 • consiliere pentru stabilirea traseului profesional;
 • orientare profesională;
 • sesiuni de informare și consiliere de grup;
 • sprijin pentru conceperea unui CV și participarea la interviuri de angajare.
 • Pregătirea și desfășurarea cursurilor de formare și calificare profesională:
 • participare la programe profesionale cu calificări de nivel 2 sau 3.
 • Desfășurarea de activități de informare și consiliere pentru minim 100 de adulți:
 • activități de informare și consiliere la activitățile de facilitare a accesului pe piața muncii, pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice: igienă personală, prevenție a bolilor, realizarea activităților administrative și gestiunea bunurilor personale;
 • accesul la consultații de specialitate;
 • asigurarea transportului gratuit de la domiciliu la sediul instituției.
 • Desfășurarea de activități de socializare și petrecere a timpului liber pentru minim 100 de adulți:
 • activități comunitare și culturale și de petrecere a timpului liber;
 • asigurarea transportului gratuit de la domiciliu la sediul instituției.

Criterii de eligibilitate pentru adulții din grupul țintă:

 • Adult de vârstă activă cu domiciliul sau reședința în teritoriul Gal „Valea Trotușului”;
 • La data înscrierii în proiect, are împlinită vârsta de 18 (optsprezece) ani;
 • Se află într-una din următoarele situații:

- în risc de sărăcie

sau

- se confruntă cu o deprivare materială severă

sau

- trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

!!! Important: participarea este complet gratuită, toate cheltuielile fiind asigurate din proiect!

Informații suplimentare se pot obține la sediul Asociației Sfântul Voievod Ștefan cel Mare - Hârja, din sat Hârja, str Principală, nr 127, comuna Oituz, jud. Bacău, tel: 0752270375, e-mail: parohiaharja@yahoo.com, persoană de contact: Mata Ilarion – Expert identificare grup tinta adulti.(Andrei Alixandrescu - expert comunicare)