„Ajutăm numai împreună”, proiect studențesc de voluntariat social

În baza parteneriatului semnat între Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași și Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”, Decanul facultății, Prof. Univ. Dr. Pr. Ion Vicovan, în contextul actual al nevoii acute de voluntari pentru persoanele vulnerabile din comunitate, invită pe toți studenții teologi să se implice în diminuarea efectului răspândirii noului coronavirus, prin acțiuni de voluntariat în comunitățile din care aceștia fac parte.

„Ajutăm numai împreună!”

Esti student teolog si dorești să te slujești lui Dumnezeu și aproapelui, acum ai șansa de a-ți iubi aproapele ca pe tine insuți.

Implică-te în comunității din care faci parte și ajută la limitarea efectului răspândirii noului coronavirus prin sprijirea persoanelor izolate la domiciliu achiziționând alimente neperisabile sau medicamente, livrând hrană caldă, oferind consiliere telefonică sau pur și simplu, rugându-te pentru acești oameni care au nevoie de tine.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, reprezentată de Prof. Univ. Dr. Pr. Ion Vicovan, în calitate de Decan,  în parteneriat cu Asociația „Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja”, reprezentată de Pr. Ilarion Mâță, în calitate de Președinte,  răspunde solicitarilor comunităților vulnerabile din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, afectate de răspândirea pandemiei, elaborând un protocol de colaborare la care sunt chemate toate centrele eparhiale din mitropolie, protopopiatele, unitățile de cult și ONG-urile eparhiale, unde studenții vor desfășura activități de voluntariat social.

Studenții teologi se pot implica în comunitățile din care fac parte, completând formularul https://drive.google.com/open?id=1itOqAmmA6pvYMCO3upVluDyo78wzxGmW9NjxMzT9UXc

Pentru alte detalii, puteți să ne scrieți la  voluntari.toiasi@gmail.com

Lucian Ciohodaru (Facultatea de Teologie Ortodoxă Iași-  Anul III, Specializarea Teologie Ortodoxă Asistență Socială)

-------------------

Sinteza proiectului:

În contextul epidemiei cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) și  a prelungirii stării de urgență națională de către Președintele României până pe 15 mai, studenții teologi din Iași vor susține ONG-urile, protopopiatele și unitățile de cult din eparhiile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în sprijinirea persoanelor vulnerabile (mai ales cele vârstnice), pe perioadă existentă a stării de urgență.

 

  1. Argumentele proiectului:

a. Argumente medicale:

            Creșterea alarmantă a numărului de persoane care sunt diagnosticate cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) și a credincioșilor care sunt carantinați, determină luarea unor decizii urgente de sprijin social și comunitar a tuturor persoanelor vulnerabile, mai ales a celor vârstnice. Persoanele înaintate în vârstă, cu polipatologii dețin un cumul de boli (asociate) care pot provoca situații critice medicale și chiar decesul acestora.

 

b. Argumente statistic – demografice

            Conform Institutului Națioanl de Statistică, la sfârșitul anului 2019, în România se regăseau peste 3 milioane de locuitori cu vârsta de pensionare (peste 65 de ani). În statistici, la nivel mondial, a fost identificat un procent de peste 50% a vârstnicilor decedați care au fost diagnosticati cu noul coronavirus.

 

c. Argumente sociologice:

            O problemă complexă a societății românești contemporane, aflată în proces continuu de îmbătrânire, depopulare și emigrare a tinerilor, este aceea a lipsei de implicare a grupei medii de vârstă (25-45 ani) în viața vârstnicilor din România.

            Acest lucru  a determinat o „abandonare” a bătrânilor la domiciliu, fie în mediul urban, fie în cel rural. Clericii care cunosc cel mai bine acest fenomen, fiind credincioșii practicanți cei mai constanți din cadrul parohiilor, pot ajuta la susținerea lor în această perioadă cu sprijinul studenților de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.

 

2. Obiectivul general

Implicarea în calitate de voluntari a studenților de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași și întrajutorarea persoanelor vulnerabile, mai ales cele vârstnice, pe o perioada de cel puțin 30 de zile, în acord cu starea de urgență natională.

 

3. Instituțiile implicate și paşii specifici pentru îndeplinirea proiectului

a)Studenții de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași vor deveni voluntari ai proiectele umanitare elaborate de eparhii, ONG-uri, protopopiate sau parohii, de pe întreg cuprinsul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei .

            Studenții vor putea ajuta parohiile din care fac parte sau ONG – urile la care sunt deja voluntari sau realizează practica de specialitate, implicându-se în achiziționarea de alimente neperisabile, medicamente, plata facturilor la utilități, distribuirea de hrană caldă, asistență religioasă și consiliere telefonică.

 

b) ONG-urile eparhiale se vor implica în colectarea și distribuirea alimentelor neperisabile sau hrană caldă către persoanele vârstnice aflate la domiciliu și celor carantinate.

            Toate ONG-urile eparhiale și-au exprimat solidaritatea cu persoanele vulnerabile din eparhiile Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, angajându-se la următoarele activități:

- colectarea de alimente la sediile sociale ale ONG-urilor eparhiale;

- identificarea persoanelor vulnerabile din comunitate, vârstnici și cei aflați în carantină;

- afișarea unui număr de telefon de contact / adresă de mail la care să poată fi contactată organizația eparhială în vederea soluționării unei situații de criză. Numărul de telefon și adresa de email pot fi regăsite pe pagina de facebook sau site-ul ONG-ului;

 - la telefonul afișat, un angajat / voluntar al ONG-ului va oferi consiliere persoanei vulnerabile;

- distribuirea de alimente neperisabile sau hrană caldă (în cazul organizațiilor care au cantină socială, în condițiile de maximă igienă);

 - efectuarea cumpărăturilor uzuale: alimente, medicamente, produse de igienă, achitarea facturilor la utilități;

- realizarea unor parteneriate cu Direcțiile Generale de Asistență Socială a municipiilor din eparhie sau cu Serviciile Publice de Asistență Socială, în vederea identificării problemelor semnalate de persoanele vulnerabile;

 - se vor identifica parteneri (Hypermarketuri, companii, Retaileri de pe cuprinsul eparhiilor) care să se implice în aceste campanii umanitare;

- transportul gratuit cu ambulanțele serviciilor medicale din MMB, a persoanelor vârstnice de la domiciliu până la prima unitate spitalicească sau invers, în cazul în care serviciul public de ambulanță nu poate răspunde tuturor solicitărilor;

- livrarea hranei la pachet pentru copiii proveniți din familiile dezavantajate;

- derularea unor activități online de susținere educațională, morală, psihologică și chiar spirituală a tinerilor din comunitate prin lansarea unor cluburi de carte, vizionare cu dezbateri mediate de filme istoice românești sau Pro – Viață;

- pe fiecare pagină de facebook sau site al ONG-ului se va deschide o campanie de atragere a voluntarilor, special pentru această perioadă de 30 de zile;

- susținerea bătrânilor aflați la domiciliu prin implicarea Fondului Locativ și al Asociaților de Locatari;

- Incheiere de parteneriate cu Inspectoratele de Situații de Urgență(ISU) pentru a fi înștiințati de nevoia de sprijin a persoanelor vulnerabile, în urma apelării acestora la numărul unic 112.

 

c) Parohiile de pe cuprinsul eparhiilor vor susține persoanele vârstnice și vulnerabile afectate de epidemie:

 - Parohiile vor forma un grup de voluntari din cel puțin 3 credincioși / studenți teologi, coordonați de preotul paroh sau un alt slujitor, care să răspundă nevoilor din comunitate: în cazul în care persoanele vârstnice sau carantinate vor anunța nevoia de a fi sprijinite cu alimente sau alte servicii, parohia să ducă la îndeplinire această misiune;

- Pe grupul parohial de whatsapp (dacă există), pagina de facebook sau site-ul parohiei, preotul paroh și comitetul de voluntari sau teologul desemnat, vor oferi informatii clare (afiș sau anunț scris) cu referire la modul concret de a sprijini persoanele vulnerabile (vârstnicii, mămicile singure cu mai mulți copii, femeile însărcinate, familiile numeroase sau persoanele carantinate), de ex. „Parohia X sprijină zilnic / săptămânal cu alimnte de bază un număr de Y persoane  / familii din comunitate. Cei care doresc să ajute să apeleze la numărul de telefon (al preotului / voluntarului) și să comunice modul de a spriji această campanie. Persoanele care sunt in situația de a cere sprijin, să anunțe telefonic sau pe mail nevoia concretă (alimente, plată utilități, hrană caldă, consult medical, spovedanie, etc)”.

 - Identificarea unui loc specific pentru colectarea de alimente din partea credincioșilor sau a unor depozite de alimente  / distribuitori sau direcționarea ajutoarelor materiale direct către persoanele vârstnice/vulnerabile din comunitate în urma unei discuții telefonice cu studentul teolog / voluntarul parohiei care va furniza adresa exactă a persoanei care necesită un ajutor imediat;

- inființarea unei colecte la nivel parohial prin care voluntarii să achiziționeze produsele necesare persoanelor aflate în nevoie;

- consilierea spirituală și socială prin telefon sau chiar fizic, dacă este posibil, a tuturor celor care necesită suport imediat.

 

d) implicarea Protopopiatelor în sustinerea persoanelor afectate de răspândirea a epidemiei de coronavirus:

 - difuzarea acestui proiect de voluntariat către toate parohiile din protopopiat;

 - realizarea unor parteneriate cu autorizățile locale pentru alocarea de fonduri necesare achiziționării alimentelor de bază, medicamente, sau alte nevoi speciale;

 - asistentul social al protopopiatului/ studentul teolog asistent social sau persoana cu atribuții sociale din cadrul protopopiatului va intra în legătură directă cu Biroul de Asistență Socială al primăriei / primăriilor de pe raza jurisdicțională a protopopiatului și va identifica împreună cu funcționarul public cazurile de vârstnici izolați la domiciliu sau persoane carantinate;

- în urma identificării acestor  persoane vulnerabile, protopopul și secretarul, alături de alți preoți sau sefii de cerc pastoral, vor forma o comisie care va decide cum se vor împărți sarcinile de lucru în planul de intervenție și parohiile care vor ocupa de aceste cazuri;

 - în urma generării acestei baze de date, în cazuri excepționale, părinții protopopi pot solicita sprijinul altor instituții abilitate în rezolvarea cazurilor identificate;

 - baza de date cu datele colectate de la primării sau de la preoții parohi cu persoanele vârstnice izolate la domiciliu sau carantinate, se va distribui și la adresa voluntari.toiasi@gmail.com, adresa special creată de către studenți pentru a susține comunitățile  în această perioadă de criză majoră produsă de răspândirea epidemiei;

 - pentru o mai eficientă acoperire a responsabilităților, Lucian Ciohodaru, Andreea Axînte și Marius Ciociu (sefii de an de la TOAS) se vor ocupa de distribuirea informațiilor către colegii lor de an, cu rugămintea de a completa formularul special creat pentru studenții voluntari, în care vor opta pentru tipul de intervenție în comunitate (ex. Distribuirea hranei calde, cumpărături, asistență religioasă, etc); -  responsabil pentru colectarea informației, îndrumarea studenților și gestionarea resurselor, va fi Pr. Ilarion Mâță;

 - Pr. Ilarion Mâță va realiza și difuza un contract de voluntariat, prin care studentul teolog să poată colabora cu sectoarele sociale ale eparhiilor, protopopiatele, parohiile sau ONG-urile eparhiale, în vederea sprijinirii proiectelor din fiecare eparhie.

 

d) detalii de interes general:

 - toți studenți interesați să se implice pot completa formularul de înscriere și distribui la adresa de email voluntari.toiasi@gmail.com,  special creată pentru această perioadă a răspândirii epidemiei de coronavirus (COVID – 19);

- a fost generat numărul de telefon 0749666581, număr unic de urgență la nivel de proiect la care va răspunde psihologul sau asistentul social al Asociației Sf. Voievod Stefab cel Mare – Hârja. Acest număr va fi accesibil în intervalul 08.00 – 18.00, exclusiv pentru înscrierea voluntarilor;

- toți studenții se vor implica în activitățile de voluntariat doar în baza Convenției de colaborare între Facultate, Eparhie / Protopopiat/ ONG / Unitate de cult și studentul voluntar, pe care o vom pune la dispoziție celor interesați să devină voluntari ai acestui proiect.

(Pr. Ilarion Mâță - Președintele Asociației  „Sf. Voievod Ștefan cel Mare - Hârja”)