24 ianuarie 1859 – reper simbolic pentru istoria națiunii române

Fiecare act comemorativ în care reactualizăm memoria faptelor celor care au ctitorit acest neam este un prilej de bucurie și de mândrie națională. Voievozii, oștenii, martirii sau eroii au scris istoria țării cu gândul înălțat la Dumnezeu, fiind pătrunși de dragostea față de acest pământ binecuvântat și așezând mai presus de toate credința, onoarea, datoria și recunoștința, ca fiind punctele cardinale ale ființării unui popor.

Actul istoric de la 24 ianuarie1859 nu este doar împlinirea unui ideal politic, cât mai ales expresia unei unități spiritual-religioase deja existente în viața românilor din principatele Moldova și Țara Românească, care se rugau lui Dumnezeu în dulcele grai al limbii române, aveau o singură Evanghelie și un singur crez religios. El este un reper simbolic în șirul faptelor mărețe ale marilor spirite istorice, culturale și religioase care au dat sens și geniu națiunii noastre în încercarea de a așeza împreună românii de pretutindeni de-a lungul secolelor. Privind retrospectiv în istorie la faptele corifeilor acestei națiuni vom înțelege că fiecare generație și-a răstignit existența aducându-și contribuția la edificarea idealurilor de unitate, integritate și independență, așezând România între statele demne ale lumii, gândind cu responsabilitate la viitorul acestui popor, precum și la siguranța și binele generațiilor viitoare.

Istoria unui neam nu se rezumă la faptele consemnate în cronici de-a lungul secolelor, ci este reactualizarea continuă a memoriei veacurilor în spiritul timpurilor actuale, fiecare generație având datoria de a purta în profunzimile simțirii ei mărturia identității neamului câștigată cu prețul suprem. Voievozii, eroii sau martirii nu sunt doar o amintire, ci rămân repere existențiale în viața oricărui român din țară sau diaspora, icoane ale unui ideal spre care suntem chemați să mergem având conștiința apartenenței naționale, dar și modele de demnitate și onoare pentru toate timpurile. Fiecare român, fiu sau fiică a acestui neam, este chemat să poarte în suflet chipul nemuritor al României unite, să păstreze în inimă scânteia demnității naționale, iar în minte gândul înălțat în rugăciune către Dumnezeu, Care, de douăzeci de veacuri, ocrotește și binecuvântează acest neam de sfinți și de eroi.

Generația de astăzi are datoria sfântă de a promova tezaurul spiritual lăsat moștenire de înaintași, de a  păstra integritatea istoriei neamului și identitatea românească în contextul pluralist actual, de a lupta pentru binele tuturor românilor și viitorul acestei națiuni.

În această zi de sărbătoare națională, îndemn pe fii și fiicele duhovnicești ai Eparhiei Romanului și Bacăului, români și creștini deopotrivă, să nu uite niciodată idealurile pentru care au luptat părinții acestui neam, să-și iubească țara, să păstreze cu demnitate moștenirea spirituală străbună și să rămână recunoscători celor care, jertfindu-și viața, ne-au lăsat moștenitori ai unui pământ sfințit de sângele martirilor și lacrimile sfinților.

Dumnezeu să binecuvânteze România și pe români păstrându-i în unitate de credință și de neam!

***

 

Luni, 24 ianuarie 2022, se împlinesc 163 de ani de la Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859), eveniment crucial din istoria poporului nostru, împlinire a unui ideal istoric încununat la Bucureşti prin alegerea Domnitorului Alexandru Ioan Cuza al Moldovei și ca Domnitor al Ţării Românești, într-o clădire a Bisericii Ortodoxe Române de pe Dealul Mitropoliei, pe locul unde se află azi Palatul Patriarhiei.

De aceea, la Sfânta Liturghie oficiată luni, 24 ianuarie 2022începând cu ora 09:30, în Catedrala Patriarhală, vor fi pomeniţi Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Mitropoliţii Nifon al Ţării Româneşti şi Sofronie Miclescu al Moldovei, precum şi toţi cei care au contribuit la realizarea Unirii Principatelor Române.

La ora 12:00va fi săvârşită slujba de TE DEUM ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru realizarea acestui act fundamental din istoria noastră naţională, act la care Biserica Ortodoxă Română a contribuit în mod semnificativ.

După oficierea slujbei de TE DEUM, va fi depusă o coroană de flori la statuia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza din apropierea Catedralei Patriarhale.

La ora 13:00, Televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române va transmite reportajul-retrospectivă Conferinţele dedicate Unirii Principatelor Române la Palatul Patriarhiei (2009-2021). Anul acesta (2022), din cauza pandemiei, în 24 ianuarie nu se mai organizează un moment aniversar la Palatul Patriarhiei.

În ziua de 24 ianuarie 2022, ierarhii, preoţii şi diaconii Bisericii Ortodoxe Române vor oficia slujba de TE DEUM în toate bisericile din Patriarhia Română. La sfârșitul acestei slujbe vor fi trase clopotele timp de un minut.

Aniversarea Unirii Principatelor Române şi comemorarea celor care au contribuit la realizarea acesteia sunt un act solemn care menţine aprinsă candela unităţii şi demnităţii noastre naţionale, informează printr-un comunicat Biroul de Presă al Patriarhiei Române.