Un tânăr preot băcăuan, doctor în teologia părintelui Stăniloae

O nouă filă din cunoașterea teologiei părintelui Dumitru Stăniloae a fost parcursă astăzi la Universitatea de Teologie Ortodoxă din București. Urmând modelul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, cel care, după 1990, a deschis calea acestui demers pe cât de fascinant, pe atât de anevoios, tânărul preot Eduard Cozma a susținut lucrarea de doctorat „Contribuția Părintelui Stăniloae la definirea dogmatică a conceptului de sfințenie”.

O nouă filă din cunoașterea teologiei părintelui Dumitru Stăniloae a fost parcursă astăzi la Universitatea de Teologie Ortodoxă din București. Urmând modelul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, cel care, după 1990, a deschis calea acestui demers pe cât de fascinant, pe atât de anevoios, tânărul preot Eduard Cozma a susținut lucrarea de doctorat „Contribuția Părintelui Stăniloae la definirea dogmatică a conceptului de sfințenie”. În fața corpului profesoral bucureștean, părintele slujitor la biserica ”Sf. Nicolae” din municipiul Bacău a reușit să capteze atenția și interesul, dar și aprecierile, pentru admirabila investigare realizată în opera ilustrului teolog român.

„O astfel de lucrare științifică care abordează tema conceptului de sfințenie dintr-o perspectivă teologică și filosofică o putem considera ca fiind de actualitate pentru teologia și misiunea Bisericii Ortodoxe, mai ales dacă avem în vedere contextul cultural european contemporan. Un aspect inedit al lucrării îl constituie analiza notelor din volumele Filocaliei românești, traduse așa cum se cunoaște de către Părintele Stăniloae, care se referă la configurarea dogmatică și spirituală a conceptului de sfințenie. Investigarea teologică, filosofică și psihologică a conceptului de sfințenie reprezintă un aport substanțial pentru triadologia și gnoseologia ortodoxă. Notele de subsol ale autorului, prin care explică propriul demers științific, dar și ideile mai complexe ale Pr. Stăniloae, reprezintă dovada certă a unei maturizări teologice și al unui discernământ echilibrat de natură să faciliteze formularea unor păreri teologice de foartă bună calitate, iar discursul teologic este de un nivel foarte ridicat, cu valențe filosofice și psihologice, care nu alterează însă dimensiunea duhovnicească pe care autorul o are tot timpul în vedere, raportând rezultatele cercetării la viața și misiunea Bisericii”, a mărturisit preot prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ordoxă din București.

La rândul său, preotul Eduard Cozma ne-a explicat rostul acestei lucrări științice deosebite pe care a susținut-o la renumita facultate din Capitală. „Teza de Doctorat intitulată ,,Contribuția Părintelui Stăniloae la definirea dogmatică a conceptului de sfințenie” este o încercare a mea de a pune în evidență un capitol mai puțin dezvoltat în cadrul dogmaticii, mai ales în timpurile actuale, timpuri în care omul dorește să se „împlinească”. „Ȋmplinirea aceasta a umanului” percepută într-o manieră actulă  superficială nu mai seamănă deloc cu starea de sfințenie pe care părinții înduhovniciți încercau să o realizeze începând chiar din timpul vieții pământești. Ȋn contextul lumii actuale secularizate și autonome, în mediul acesta al îndreptățirii de sine a omului care consideră că tot binele care i se întâmplă este rezultatul strict al acțiunilor lui și în care este atras de tot felul de practici de desăvârșire, de auto-îndumnezeire prin metode contrare învățăturii creștine, practici de inspirație panteistă din extremul orient sau sincretistă, am considerat că aducerea în discuție a conceptului de sfințenie poate contribui la înțelegerea dimensiunii practice, adică la relaționarea dogmei cu spiritualitatea și la capacitatea Bisericii noastre de a prezenta realismul sfințenie în Iisus Hristos. Generația actuală are în mod aparte nevoie să i se certifice dimensiunea personală a sfințeniei, și am încercat să scot în evidență că ceea ce părintele Stăniloae a lăsat posterității cu privire la conceptul de sfințenie, este o abordare hristocentrică a sfințenie, bazată pe iubire”, a precizat preot dr. Eduard Cozma.