scrisoare pastorala

Învierea Domnului, eveniment dumnezeiesc consemnat de istorie

*Scrisoare pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului*
Mai mult

Minunea de la Betleem – darul Cerului oferit Pământului

*scrisoare pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos*
Mai mult

Minunea din Betleem – piatra unghiulară a efortului îndumnezeirii noastre

*scrisoare pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos*   Iubitului nostru cler, cinului monahal şi tuturor...
Mai mult

Pace Vouă!

*scrisoare pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos*   Iubiţi fii duhovniceşti, Hristos a înviat!    ...
Mai mult

Hristos este ultimul Cuvânt al Tatălui care intră în dialog cu lumea

*Scrisoare pastorală la sărbătoarea Nașterii Domnului* Hristos nu Se naște pentru ca omul să celebreze simbolic în zgomotul mercantil și consumist...
Mai mult

A viețui în duhul Betleemului

Iubiților preoți din parohii, cuvioșilor viețuitori ai sfintelor mănăstiri și drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iașilor și...
Mai mult

Alese bucurii duhovnicești izvorâte din minunatul praznic al sărbătorii Nașterii Domnului

Nașterea Domnului ca Om, pe Pământ, stă sub semnul unui mister ce depășește orice gând și orice rațiune omenească. În fiecare an, evenimentul...
Mai mult