scrisoare pastorala

19 Decembrie 2023

Minunea de la Betleem – darul Cerului oferit Pământului

*scrisoare pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos*
Mai mult
19 Decembrie 2022

Minunea din Betleem – piatra unghiulară a efortului îndumnezeirii noastre

*scrisoare pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos*   Iubitului nostru cler, cinului monahal şi tuturor dreptmăritorilor...
Mai mult
25 Aprilie 2016

Pace Vouă!

*scrisoare pastorală la Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos*   Iubiţi fii duhovniceşti, Hristos a înviat!          Paştile este...
Mai mult
19 Decembrie 2015

Hristos este ultimul Cuvânt al Tatălui care intră în dialog cu lumea

*Scrisoare pastorală la sărbătoarea Nașterii Domnului* Hristos nu Se naște pentru ca omul să celebreze simbolic în zgomotul mercantil și consumist al...
Mai mult
22 Decembrie 2014

A viețui în duhul Betleemului

Iubiților preoți din parohii, cuvioșilor viețuitori ai sfintelor mănăstiri și drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iașilor și...
Mai mult
22 Decembrie 2014

Alese bucurii duhovnicești izvorâte din minunatul praznic al sărbătorii Nașterii Domnului

Nașterea Domnului ca Om, pe Pământ, stă sub semnul unui mister ce depășește orice gând și orice rațiune omenească. În fiecare an, evenimentul...
Mai mult