Susținere de lucrare metodico-științifică pentru acordarea gradului didactic I în învățământ, la Valea Seacă

12 Mai 2019

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, vineri, 10 mai 2019, în prezența unei comisii de evaluare alcătuită din pr. conf. univ. dr. Mihai Teodorescu, pr. conf. univ. dr. Ion Stoica, cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei din Târgovişte, și pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu, inspector pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, a avut loc susținerea lucrării pentru obținerea  gradului didactic I în învățământ a domnului Pravăţ Silviu Ionel, profesor pentru disciplina religie la Școala Gimnazială nr. 1 Valea Seacă, din judeţul Bacău.

 

Lucrarea metodico-științifică, intitulată ”Familia, Biserica şi Şcoala şi rolul lor în formarea caracterelor şi personalităţii creştine”, alcătuită sub coordonarea  pr. conf. univ. dr. Ion Stoica, a evidențiat scopul educaţiei religioase, acela  de a forma la elevi  o gândire critică şi un spirit de discernământ, pentru a se putea orienta din punct de vedere valoric, dar şi de a influenţa în sens pozitiv formarea personalităţii creştine, în măsura deschiderii tânărului spre invitaţia dumnezeiască ce răsună ca o permanenţă.

Susținerea lucrării a avut loc după desfășurarea și evaluarea activității speciale la clasă, în ședință publică, organizată în cadrul comisiei metodice.

Într-un cadru festiv, după prezentarea de către candidat a conținutului lucrării, cu accent pe contribuțiile personale și pe latura aplicativă a investigațiilor efectuate, a avut loc expunerea referatului alcătuit de către conducătorul științific, care a înfățișat sintetic atât contribuția lucrării pentru literatura de specialitate, dar și argumentele acordării de către comisia de evaluare a notei maxime.