Susținere de lucrare metodico-științifică pentru acordarea gradului didactic I în învățământ, la Onești

26 Februarie 2019

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, luni, 25 februarie 2019, în prezența unei comisii de evaluare alcătuită din pr. prof. univ. dr. Mihai Săsăujan, pr. prof. univ. dr. Daniel Benga, cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul” din București, și pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu, inspector pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, a avut loc susținerea lucrării pentru obținerea gradului didactic I în învățământ a doamnei Cautiș Paula, profesor pentru disciplina Religie la Școala Gimnazială nr. 1 Onești.

Lucrarea metodico-științifică, intitulată ”Istoria colindului în Moldova. Valențe educative și teologice ale colindului românesc în învățământul primar și gimnazial”, alcătuită sub coordonarea  pr. prof. univ. dr. Daniel Benga, a evidențiat atât istoria, valențele educative și teologice ale colindului românesc, dar, mai ales, strategiile și metodele ce privesc abordarea, hermeneutica, predarea și practicarea colindelor.

Susținerea lucrării a avut loc după desfășurarea și evaluarea activității speciale la clasă, în ședință publică, organizată în cadrul comisiei metodice.

Într-un cadru festiv, după prezentarea de către candidată  a conținutului lucrării, cu accent pe contribuțiile personale și pe latura aplicativă a investigațiilor efectuate, a avut loc expunerea referatului alcătuit de către conducătorul științific, care a înfățișat sintetic atât contribuția lucrării pentru literatura de specialitate, dar și argumentele acordării de către comisia de evaluare a notei maxime.

Un moment de suflet, în cadrul evenimentului, l-a reprezentat și întâlnirea cu melosul colindului sfânt și bun, interpretat de către Grupul psaltic ”Filomelos”.