Slujbă de pomenire a familiei poetului Vasile Alecsandri la Biserica voievodală din Borzeşti

Vineri, 17 mai, a avut loc la Biserica ștefaniană din Borzești, sub protia părintelui protoiereu Nicolae Zaharia, gazdă fiind părintele paroh Petrică Cautiș, o slujbă de pomenire a familiei marelui om de cultură Vasile Alecsandri (1821 – 1890), a cărui unică fiică, Maria Bogdan Alecsandri (1857-1937), își doarme somnul de veci în cimitirul acestui străvechi locaș de cult ortodox.

Slujba o fost oficiată în contextul celei de a VIII-a ediție a Reuniunilor Culturale „Alecsandriada”, desfășurată sub genericul „Memoria locurilor – Oneşti, Borzeşti, Bogdana”, în organizarea Primăriei Municipiului Onești, a Consiliului Local Oneşti şi a Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti”, împreună cu Societatea Cultural-Ştiinţifică „Vasile Alecsandri” Bacău și Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacău, în anul în care se împlinesc 520 de ani de la înveșnicirea lui Ștefan cel Mare și Sfânt și 530 de ani de la târnosirea Bisericii din Borzești.

După oficierea serviciului religios, a fost depusă o coroană de flori la mormântul Mariei Bogdan Alecsandri și a fost vizitat Muzeul de Cultură și Artă Religioasă Borzești, unde s-au ținut scurte alocuțiuni evocatoare despre Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Vasile Alecsandri. 

Organizatorii și invitații acestora, academicieni, cercetători, publicişti, scriitori, critici şi istorici literari, profesori din învăţământul universitar şi preuniversitar, muzeografi, studenţi, masteranzi, au vizitat apoi Mănăstirea Bogdana, una dintre cele mai importante așezăminte monahale din județul Bacău, fiind primiți de maica stareță Mihaela Radu. Aici au fost admirate frumusețea arhitecturală a mănăstirii, renovată prin râvna maicilor și valorosul inventar de icoane și carte veche, cele mai importante exemplare fiind cele din perioada 1642-1830, evidențiate în 2021, în catalogul „Fondul de carte veche de la Mănăstirea Bogdana. Cartea românească veche (1642-1830)”, volum tipărit cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului.

(Ing. Gh. Bogza)