Sinaxă preoțească și instalare de protopop, la Onești

Luni, 19 februarie, o sută de preoți oneșteni s-au întâlnit în sinaxa anuală la Catedrala „Pogorârea Duhului Sfânt” din Onești, înălțând rugăciuni către Preamilostivul Dumnezeu și împărtășindu-se din același Sfânt Potir cu Ierarhul lor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

Prima dintre cele șase sinaxe programate pentru a anul 2024 în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului s-a desfășurat la Catedrala „Pogorârea Duhului Sfânt” din Onești în data de 19 februarie, începând cu ora 9.00. În prezența credincioșilor și a oficialităților locale, cei o sută de preoți din Protopopiatul Onești au săvârșit Sfânta Liturghie arhierească având în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim.

În cadrul liturgic, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a înălțat rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra ostenitorilor sfintelor altare din Protopopiatul Onești, care s-au implicat de-a lungul anului 2023 în activități pastoral-misionare în parohiile încredințate spre păstorire.

Momentul central al sinaxei a fost împărtășirea celor 100 de preoți cu Trupul și Sângele Domnului, din același Sfânt Potir, prin mâna Chiriarhului lor, în semn de unitate teologică, liturgică și canonic-administrativă, împlinind prin aceasta fundamentul comuniunii în Hristos Domnul. În cadrul Sfintei Liturghii a fost pomeniți ctitorii catedralei oneștene, dar și părintele Alupei Constantin, fost protopop al Protopopiatului Onești, trecut în viața veșnică în anul 2023, la vârsta de 72 de ani.

După Sfânta Liturghie Arhierească, părintele Petru Pavăl, secretar al Protopopiatului Onești, a dat citire Gramatei Chiriarhale de numire a noului protopop începând cu data de 1 februarie, apoi preotul Alexandru Zamfir, consilier administrativ bisericesc, a dat citire atribuțiilor protopopești prevăzute de Statutul de Organizare și Funcționare a Bisericii Ortodoxe Române. Apoi a fost oficiată slujba de hirotesie și instalare în demnitatea de protopop al Protopopiatului Onești a preotului Nicolae Zaharia, paroh al Parohiei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Onești.

În numele preoților din Protopopiatul Onești, preotul Ioan Berdan a adresat preotului protopop Nicolae Zaharia un îndemn la început de misiune administrativă:

„Astăzi am trăit momente deosebite în această sinaxă pentru că noi toți ne întâlnim în slujba proscomidiei, dar aici și acum ne-am întâlnit cu toții împărtășindu-ne din același Sfânt Potir cu Ierarhul nostru, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim. Preoția este de la Bunul Dumnezeu. Nu este de la oameni, dar este pentru oameni. În acest sens, misiunea împlinirii ei a fost diferită de la generație, la generație, de la timpuri la timpuri. Îmi amintesc și eu când, cu ani în urmă, mi-ați dat spre ascultare o misiune pe care am încercat și încerc să o îndeplinesc cu responsabilitate. Spun aceste cuvinte adresându-mă și părintelui Nicolae, pentru că atunci, confruntându-mă cu problemele timpului, fiind disperat, am venit la Ierarh, care m-a primit, m-a binecuvântat și mi-a spus: Ioane, ia-le încet și pe rând. Nu am să uit niciodată aceste cuvinte. Am simțit atunci nu numai mâna care m-a binecuvântat, ci și brațul care m-a ridicat. Sunt vremuri dificile, dar puterea de a împlini faptele o primim prin binecuvântarea Ierarhului nostru. Închei cu aceste versuri pe care le adresez părintelui protopop Nicolae: Să știi să lupți când vrei să ai/ Să nu regreți când pierzi sau dai/ Să poți să urci când alții te doboară/ Să poți să primești când alții de înjosesc”.

Reprezentantul comunității locale, domnul primar Vitor-Laurențiu Neghină, a mulțumit preotului Ioan Bârgăoanu pentru activitățile desfășurate în cei opt ani de activitate și a felicitat pe noul preot protopop:

„Astăzi am avut bucuria de a participa la acest moment unic din viața oneștenilor, dar și din viața noului protopop al Protopopiatului Onești. Astăzi, părintele nu a primit numai o funcție, ci o cruce pe care o va duce cu cinste și responsabilitate. Faptul că biserica ocupă un loc atât de important în comunitatea noastră mă face să simt că într-adevăr suntem un tărâm binecuvântat. Faptul că Părintele Arhiepiscop și părinții protopopi îndeamnă preoții să mărturisească în permanență enoriașii și să le ofere Trupul și Sângele Domnului mă face și mai  mult să cred că într-adevăr Iisus este în mijlocul nostru. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să-i mulțumesc părintelui Bârgăoanu pentru întreaga sa activitate, atât cea preoțească, cât și cea administrativă, ocupată timp de 8 ani, pentru faptele bune care nu pot fi șterse și aș vrea să evidențiez aici „Masa bucuriei”, misiune pe care noul protopop o va duce mai departe”.

Preotul Nicolae Zaharia, noul protopop al Protopopiatului Onești, a vorbit despre identitatea în Hristos a preotului, despre misiunea liturgică a preotului și comuniunea de slujire împreună cu ierarhul eparhiot, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru încrederea acordată și și s-a angajat la misiunea nou încredințată:

„Adevărata identitate o avem în Hristos, iar identitatea preoțească o aflăm în fața Sfintei Mese, în fața Sfântului Potir, acolo unde, în chip real, Hristos ne zâmbește, Hristos ne mângâie și ne îmbrățișează pe fiecare dintre noi. O taină și mai mare este aceasta pentru că răspândiți fiind în întreaga eparhie pe care cu atâta demnitate, bunătate și grijă o păstoriți, noi, în fața Sfântului Potir suntem în același loc, suflet lângă suflet, conștiință lângă conștiință, dragoste lângă dragoste și rămânem în veșnicie în dragostea Domnului Iisus Hristos. Această dragoste o primim și o dăruim credincioșilor și celor care ne sunt colaboratori apropiați, familiilor noastre, dar o întoarcem, plecând genunchii, și Înaltpreasfinției Voastre. Mulțumesc Înaltperasfinției Voastre pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Încerc să nu vă dezamăgesc nici pe Înaltpreasfinția Voastră și nici pe colegi sau comunitatea frumoasă a oneștenilor. Mă simt legat de pământul acesta, de oamenii aceștia pe care vreau să-i slujesc cu toată priceperea mea și cu toată bucuria. Vă încredințez de ascultarea mea, de munca pe care o voi depune în împlinirea sarcinilor pe care mi le-ați încredințat și pe care le-am ascultat cu toată atenția citite în Gramata Chiriarhală. Voi împlini aceste cereri fiind la dispoziția fraților preoți, a Centrului eparhial și a Ierarhului meu”.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a îndemnat pe noul protopop să ceară în rugăciune ajutorul lui Dumnezeu în noua misiune încredințată și să sprijine preoții în lucrarea lor pastorală:

„În calitate de chiriarh, am numit în cadrul Consiliului eparhial pentru această funcție administrativă de protopop în eparhia noastră, iar acum, în această etapă duhovnicească a comuniunii preoților în sinaxă, aici, la Onești, unde de 24 de ani se slujește în comuniune. Acum, la acest început, în contextul instalării unui protopop, am făcut cele necesare după statutul nostru de organizare și funcționare a bisericii. Eu îl sfătuiesc pe noul protopop așa cum am primit și eu sfatul de la altcineva și pe care l-am experimentat în viața mea de sacerdot al Bisericii. Părintele Patriarh Teoctist, căruia i-am fost secretar în perioada când era Mitropolit al Moldovei, mergea dintr-o parte în alta a eparhiilor și mi-a spus într-o împrejurare că noi, călugării, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne întărească pașii ca să mergem către adevăr și să mergem pe picioarele noastre până la mormânt. Acest lucru ți-l doresc, părinte protopop, să mergi pe picioarele tale, cu siguranță, către împlinirea tuturor datoriilor pe cale le-am expus în cadrul ceremoniei de instalare de astăzi. În al doilea rând, amintind de același patriarh, văzând maniera de lucru a acestuia, iar ulterior devenind și eu episcop, i-am cerut sfatul în lucrarea cu preoții, iar el mi-a spus că acum când a venit vremea de a fi îndrumător al preoților rânduiți în parohii, pentru preotul care nu este bun să mă rog ca Dumnezeu să-i înțelepțească și la cunoștința adevărului să-i aducă, iar pentru cei buni să mă rog ca să fie și mai buni”.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a îndemnat preoții să sprijine lucrarea protopopului nou ales, vorbind totodată despre atribuțiile acestei funcții administrative:

„Aici este un protopopiat foarte bine organizat și cu orientări pozitive, adaptate la societatea în care trăim. Pe preoții din acest protopopiat îi îndemn să asculte de protopopul locului pentru faptul că protopopul este cel care se regăsește administrativ între ierarh și cler, este de fapt mâna prelungită a Ierarhului, care lucrează în teritoriu. Protopopul este cel care transmite și împlinește misiunea ierarhului în teritoriu și este un sumum al sectoarelor de activitate prelungite în teren ale eparhiei din care face parte”.

De asemenea, Înaltpreasfinția sa a vorbit despre misiunea preotului ca fiind o lucrare împlinită nu în nume personal, ci în numele lui Dumnezeu:

„Este important să avem legătura de rugăciune pentru faptul că noi comunicăm în biserică prin Dumnezeu. Noi suntem în Biserică trimiși ai lui Dumnezeu și orice lucrare pe care o facem nu o facem în nume personal, ci în numele Preasfintei Treimi. Trebuie să ne uităm pe noi înșine și să facem totul pentru lucrarea Bisericii, pentru că viața noastră este viața în Hristos. Trebuie să fim conștienți că viața noastră este conformă cu viața lui Hristos. Când un preot nu este un exemplu pozitiv în parohia sa, atunci acolo se instaurează anarhia. Când ești conșțient de harul lui Dumnezeu care lucrează în oameni înseamnă că ajungi să fii un harismatic. Harul preoției s-a dat tuturor preoților în mod egal și plenar, dar în lucrarea preotului care este conștient de harul pe care îl deține persoana sa, harul și cu persoana îi dau harisma”.

În finalul cuvântului său, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a mulțumit preotului Ioan Bârgăoanu pentru activitatea desfășurată ca protopop timp de opt ani și a îndemnat pe noul protopop să coordoneze activitățile în noua misiune cu duhul păcii, al blândeții și al dragostei:

„Ai dobândit experiență în cei 29 de ani de preoție, iar acum ți s-a încredințat o nouă ascultare. Astăzi am împlinit tradiția și facem continuitate. De aceea, mulțumesc protopopului Ioan Bârgăoanu care ți-a precedat în această lucrare, căruia noi îi vom încredința o altă misiune care va fi împletită cu cea a protopopului de Onești și care va rămâne cunoscut ca cel care s-a îngrijit de ctitorirea sediului actual al protopopiatului. Te încredințez preoților oneșteni care astăzi au slujit împreună Sfânta Liturghie. Să fii blând, să privești cu dragoste către preoți, să-i sprijini și să transmiți pacea lui Hristos”.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul preoților din Protopopiatul Onești.