Sfântul Teodosie de la Brazi cinstit la Catedrala Arhiepiscopală din Roman

22 Septembrie 2020

Astăzi, 22 septembrie 2020, la Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Cuv. Parascheva" din Roman a avut loc cinstirea Sfântului Ierarh Teodosie de la Brazi. Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului de către un mic sobor de preoți slujitori și diaconi. Alături de aceștia au participat și credincioși care au respectat îndrumările bisericești și regulile impuse de autorităţi, ca urmare a măsurilor de prevenție şi limitare a răspândirii noului coronavirus. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Diaconia" a catedralei.

Sfântul mucenic Teodosie s-a născut în prima jumătate a secolului al XVII-lea, în aproprierea Mănăstirii Brazi, din părinţi răzeşi, care l-au dus la slujbele care se oficiau aici, unde a și intrat ca frate, la vârsta de 18 ani. Deoarece era virtuos, evlavios și inteligent, cunoștea Sfânta Scriptură și o parte dintre Scrierile Sfinţilor Părinţi, a fost ales Episcop în anul 1669 la Rădăuţi. Deseori mergea la mormântul lui Ştefan cel Mare de la Mănăstirea Putna, unde ardea, în permanență, o candelă. În anul 1674 a fost ales Mitropolitul Moldovei, deoarece scaunul era vacant, prin plecarea Mitropolitului Dosoftei în Polonia. Cronicarul Ion Neculce scrie, în Cronica Moldovei, că domnul Moldovei era Dumitrașcu Cantacuzino, una dintre cele mai decăzute figuri din istoria noastră. El a adus pe tătari în Moldova pentru a sta cât mai mult pe tron, plătind un bir mare, provenit nu numai din impozitele mari asupra moldovenilor, dar și din banii mănăstirilor. Închis la Mănăstirea Sfântul Sava din Iaşi pentru atitudinea sa față de domnitori, a fost scos de către Sfântul Mitropolit Dosoftei. După aceasta Mitropolitul Teodosie s-a retras la Mănăstirea Brazi, deoarece era legat sufleteşte de aceasta, încă de când a intrat ca frate aici, la 18 ani.

A ridicat o biserică frumoasă, cu hramul Sfântului Gheorghe, introducând reguli cu slujbe monahale de zi și de noapte. A avut grijă și de Mănăstirea Bogdana, determinând pe logofătul Solomon Bârlădeanu să ridice din temelie o nouă mănăstire. A înzestrat aceste mănăstiri cu terenuri arabile, vii, pomi fructiferi, păduri și mori de apă. Cronicarul Ion Neculce scrie că în vremea aceea veneau tătarii ca lăcustele și jefuiau pe moldoveni de tot avutul lor.

Astfel, în anul 1694 o hoardă de tătari răzleţi au pătruns în Mănăstirea Brazi și l-au chinuit cumplit pe Mitropolitul Teodosie ca să le dea odoarele și banii mănăstirii. Sf. Teodosie a apărat mănăstirea lui dragă cu prețul vieții și pentru că nu a voit să le dea, tătarii l-au ucis, tăindu-i cinstitul său cap. Nu se cunoaște cu exactitate data, ci că „era după Ziua Crucii”. Monahii, împreună cu credincioşii de prin satele vecine l-au înmormântat în Biserica Sfântul Gheorghe, care era ridicată chiar de sfântul Mitropolit Teodosie. Din cauza cutremurelor din regiunea Vrancei, după ceva timp, biserica s-a ruinat.

Atunci, Ieroschimonahul Dimitrie, stareţul Mănăstirii Brazi, a dezgropat în anul 1842 osemintele Mitropolitului Teodosie și le-au dus să fie reînhumate în Peștera de jos, ridicată de primii pustnici ai Mănăstirii Brazi, Teofilact și Sava, unde era și Paraclisul "Învierea lui Lazăr", în care se oficia și Sfânta Liturghie. În timp ce soborul de preoţi slujeau osemintele Sfântului Ierarh Teodosie, era acolo și Cuviosul Antipa (de la Calapodești), pe care Biserica îl sărbătorește la data de 10 ianuarie și chiar el mărturiseşte: "M-am învrednicit a vedea aceste moaște, eu le-am atins și erau binemirositoare". Un egumen al Mănăstirii Brazi, Anton Dumbravă, care a fost și ajutor de stareţ la Mănăstirea Neamţ, scria că în anul 1857 se găsea tivda (capul) Sfântului Mucenic Teodosie la mare cinste, scoasă din mormânt la Mănăstirea Brazi.
Stareţul de la Mănăstirea Brazi - Teodosie Filimon, care după anul 1959, când Mănăstirea Brazi a fost demolată de comunişti, a dat o declaraţie la Mănăstirea Cernica semnată de Preacuviosul stareţ și cu ștampila Mănăstirii Cernica, în care scrie că "atât în timpul meu, cât și înainte de mine, monahii și credincioșii veneau de aprindeau lumânări și se rugau pentru împlinirea cererii lor la mormântul Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi".
Viaţa Sfinţitului Mucenic Teodosie, râvna lui pentru ridicarea de sfinte lăcaşuri, smerenia sa, dragostea pentru buna rânduială a obştilor monahale, grija părintească faţă de păstoriţii săi, răbdarea tuturor suferinţelor şi prigonirilor nedrepte la care a fost supus, precum şi lucrarea lui încununată de jertfă martirică au contribuit la cinstirea sa cu evlavie de către dreptmăritorii creştini.
Sfântul Teodosie de la Brazi a fost, în mod solemn, proclamat sfânt la data de 5 octombrie 2003. Pomenirea sa a fost stabilită pentru ziua de 22 septembrie. (pr. Daniel Ionel Marari)