Sfânta Liturghie arhierească, la Metocul chiriarhal de la Itești

Duminică, 30 iulie 2023 Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a fost prezent în mijlocul obștii monahale de la Schitul „Sfinții Ioachim și Ana” de la Itești, Metoc chiriarhal, pentru a săvârși Sfânta Liturghie.

În Duminica a VIII-a după Rusalii, Înaltpreafințitul Părinte Ioachim a săvârșit Sfânta Liturghie în Paraclisul „Izvorul Tămăduirii” din incinta Metocului chiriarhal de al Itești, fiind în împreună rugăciune cu obștea monahală coordonată de monahia Chiriachi Chiper și pelerinii veniți în această oază de spiritualitate băcăuană.

La finalul Sfinte Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre minunea înmulțirii pâinilor și peștilor arătând logica pedagogiei divine care pregătește pe om pentru primirea tainei, precum și momentul instituirii misiunii sociale a Bisericii:

„A fost darul lui Dumnezeu să ne regăsim astăzi în acest ținut feeric al metocului chiriarhal de la Itești. În Duminica a VIII-a după Rusalii, pericopa evanghelică ne vorbește despre înmulțirea pâinilor și a peștilor pe care Hristos le-a binecuvântat și le-a împărțit apostolilor, iar aceștia mulțimii așezate în cete, după îndemnul Domnului Hristos. Astăzi Îl vedem pe Hristos Domnul înmulțind pâinile după ce mai întâi a vestit cuvântul Evangheliei celor cinci mii de bărbați, precum și femeilor și copiilor care se regăseau în pustiul Betsaidei, și a vindecat rănile celor bolnavi. Deși accentul Evangheliei nu este pus pe vindecarea bolnavilor, noi remarcăm faptul că în pedagogia Sa, Hristos mai întâi adresează cuvântul Său, apoi vindecă pe bolnavi și în final hrănește mulțimea. Aceste etape ne îndeamnă să înțelegem profunzimea mesajului evanghelic și al lucrării lui Dumnezeu în lume. Locul în care Hristos săvârșește această minune era pustiu, adică un loc în care pietrele și nisipul se încarcă de căldură fiind lipsit de rod, de vegetație, imagine ce ne conduce cu mintea la vidul spiritual. Atunci când ne regăsim în mijlocul pustiului unde soarele este dogoritor, iar nivelul solului atinge temperaturi de 70 de grade, este insuportabil să trăim și doar Dumnezeu este Cel ce poate să ne ocrotească, așa cum ne ajută să răzbatem prin necazurile vieții. Cuvântul adresat mulțimilor și vindecările săvârșite asupra celor bolnavi nu sunt altceva decât o pregătire pentru ceva mult mai important. Le-a adresat cuvântul pentru ca acesta să rodească în ei, să-i vindece de rănile sufletești, curățindu-i pentru marea taină ce urma să se împlinească. La îndemnul apostolilor adresat Mântuitorului de a slobozi mulțimile, Hristos adresează singurul cuvânt din activitatea Sa cuprinsă în evanghelii în care accentuează activitatea socială a Bisericii: „Dați-le voi să mănânce”. Deși Biserica nu are ca principală misiune hrănirea bolnavilor sau a săracilor, acest cuvânt evanghelic ne spune că sunt contexte sociale în care Biserica trebuie să intervină direct, venind în sprijinul celor care sunt în lipsuri.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre faptul că în pustiul Betsaidei înmulțirea pâinilor și peștilor a fost o prefigurare a universului euharistic, iar credincioșii care participă la Sfânta Liturghie prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului își transfigurează întreaga ființă devenind fii ai lui Dumnezeu după har:

„Intrând în logica acestei minuni, putem spune că în pustiul Betsaidei a avut loc săvârșirea primei Liturghii. Este universul liturgic desfășurat într-un loc unde nu crește nimic. Iată de unde vine credința noastră în Dumnezeu, de unde se creează situații imposibile, unde nu poți să ieși decât prin intervenția lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu intervine, ca oarecând Moise care a lovit stânca pentru a adăpa cu apă pe poporul cel însetat, aici, în pustiu, Hristos înmulțește nu doar pâinea biologică, ci și pâinea teologică, dând naștere universului euharistic. La fiecare Sfântă Liturghie sunt folosite cinci prescuri pe care preotul le binecuvântează și le pregătește pentru ca la momentul liturgic potrivit, prin invocarea Duhului Sfânt, să devină Trupul Domnului, element euharistic care este hrană pentru viața veșnică. Pâinea, alături de vin, ca elemente euharistice, pot hrăni mulțime de credincioși reactualizând minunea hristică din pustiu. De fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie facem parte din trupul tainic al lui Hristos, ca mădulare pe care Dumnezeu le sfințește, și suntem conștienți că Dumnezeu este totul întru toate. De câte ori ne împărtășim cu Hristos gustând din fărâma euharistică, devenim consangvini cu El și fii ai lui Dumnezeu după har”.

La final, preacuviosul părinte arhimandrit Nicodim Bițic, consilier eparhial și duhovnic al obștii monahale de la Itești, în numele maicilor și al preoților slujitori, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim pentru sprijinul pe care de-a lungul a zece ani l-a oferit în vederea ctitoririi acestui așezământ monahal închinat Sfinților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana:

„Ne bucurăm nespus de venirea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim în mijlocul nostru, știind cât de mult s-a străduit ca în acest loc să ajungem să slujim Sfânta Liturghie. Mulțumim pentru grija pe care o are față de acest loc și pentru fiecare dintre noi în parte. În mănăstire suntem datori să îndeplinim două porunci: muncește și te roagă. Ne străduim ca tot ceea ce facem să împlinim spre slava lui Dumnezeu și bucuria pelerinilor care trec pragul acestui sfânt lăcaș. Acum 10 ani am venit aici cu drag, din ascultare față de Ierarh. Ne-am dorit să facem puțină lumină în locul acesta, și chiar pe locul unde se găsește biserica în care am slujit astăzi, Înaltpreasfințitul și membrii administrației eparhiale au oficiat slujba agheasmei, fiind un început binecuvântat pentru noi. Avem toată încrederea în binecuvântarea Înaltpreasfințitului și în ajutorul pe care de-a lungul timpului ni l-a oferit personal, fiind cel mai mare ctitor al acestui așezământ”.