Sfânta Liturghie arhierească la Mănăstirea Tisa Silvestri, cu prilejul hramului

Luni, 25 martie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Buna Vestire” Tisa Silvestri cu prilejul hramului acestui sfânt lăcaș.

Mănăstirea băcăuană Tisa Silvestri a îmbrăcat veșmânt de sărbătoare cu prilejul slujbei de hram oficiate de un sobor de preoți și diaconi, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim. Încă de la primele ore ale dimineții, cler și credincioși s-au întâlnit în rugăciune în atmosfera duhovnicească a obștii monahale de maici, coordonate de Stavrofora Teoctista Ungureanu, stareța mănăstirii, participând la Sfânta Liturghie a hramului. 

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat maicilor și pelerinilor prezenți un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre virtutea curăției și importanța nevoințelor pentru creșterea duhovnicească a celor care și-au propus ca țel al vieții urmarea lui Hristos, dar și despre Maica Domnului ca model al vieții creștine. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a subliniat faptul că momentul Bunei Vestiri relatat de Evanghelia după Luca este momentul plinirii vremii în care Dumnezeu a hotărât restaurarea umanității: „Sărbătoarea de astăzi ne vorbește despre coborârea lui Dumnezeu prin Maica Domnului care  s-a făcut scară pentru Dumnezeu, Care iubește făptura Sa și Care ne-a creat din iubire, ne-a așezat în centrul creației și nu a vrut să lase pe om după ce acesta a greșit și a fost scos afară din starea paradisiacă și lăsat pe pământul plin de spini și pălămidă pentru a-și câștiga în sudoarea frunții pâinea. La Buna Vestire a fost plinirea vremii. Este împlinirea planului lui Dumnezeu de restaurare a omului care începe cu Buna Vestire”. 

Amintind despre câteva repere biblice și patristice care evocă viața Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a remarcat faptul că întruparea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria este rezultatul conlucrării libere dintre om și Dumnezeu: „Libertatea responsabilă se realizează în mod plenar doar atunci când este ancorată în Dumnezeu. Umanitatea fiind înzestrată cu libertate, Dumnezeu a ales din rândul oamenilor pe Fecioara Maria care să comunice din partea umanității cu cerul. În Evanghelii nu întâlnim foarte multe referințe la persoana Maicii Domnului, însă găsim totuși imagini, cuvinte, expresii, metafore. Sfânta Tradiție, în schimb, ca izvor al Revelației lui Dumnezeu în lume, ne prezintă o bogăție de fapte referitoare la nașterea, copilăria și adormirea Maicii Domnului. Dumnezeu, în Atotputernicia Sa, Se putea întrupa și altfel, dar a ales pe Fecioara Maria pentru a-și împlini planul Său. La momentul Bunei Vestiri se întâlnește cerul cu pământul”.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre limitele rațiunii umane în ceea ce privește pătrunderea tainelor dumnezeiești și acceptarea lucrării călăuzitoare și revelatoare a rațiunii divine în experiența căutării umane, Euharistia fiind taina care așază pe creștin în demnitatea de fiu după har al lui Dumnezeu: „Viața Maicii Domnului a fost un mister în Evanghelii, de aceea vă îndemn să lăsați misterul să vorbească despre el însuși în voi. Dacă vom începe să disecăm misterul, asemenea chirurgului în sale de operație, nu vom putea pătrunde taina lui Dumnezeu. Mintea noastră se ridică până la un anumit nivel, mintea caută evidențe sau definiții ale creației, dar dincolo de creațiune mintea omenească trebuie să se oprească ca să intre în acțiune rațiunea divină și aceea ne va da răspunsuri, ne va descoperi sensuri dacă ne vom lăsa călăuziți de Dumnezeu așa cum Fecioara a răspuns arhanghelului Gavriil: fie mie după cuvântul tău. Această expresie are corespondent în rugăciunea Tatăl Nostru: facă-se voia Ta, prin aceasta arătându-se legătura dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Maica Domnului. Vă îndemn să vă deschideți sufletele pentru ca Hristos să ia chip în voi așa cum a coborât în pântecele Fecioarei, iar dacă sunteți invitați să gustați din Trupul și Sângele Său să fiți conștienți că sunteți fii în devenire, fii ai lui Dumnezeu după har, frați ai lui Hristos și fii ai Maicii Domnului, căci prin împărtășire devenim consangvini cu Hristos”.

Referindu-se la pericopa evanghelică a sărbătorii, părintele vicar Pimen Costea a vorbit despre importanța cuvântului rostit și valoarea sa înaintea lui Dumnezeu:

Demult, la Stejarul din Mamvri, Sfânta Treime S-a coborât și în dialogul pe care îl poartă îngerii cu Avraam și soția sa Sarra îi spune acesteia că peste un an va avea un fiu. Avraam i-a privit pe îngeri oarecum neîncrezător pentru că vârsta era înaintată. Unul dintre îngeri le spune acestora că niciun cuvânt pe care îl rostește Dumnezeu nu este fără de putere. Același lucru se întâmplă la Praznicul Bunei Vestiri. Niciun cuvânt pe care îl rostește Dumnezeu prin gura arhanghelului Gavriil nu este fără de putere, drept pentru care Maica Domnului încheie dialogul tainic cu arhanghelul spunând doar cuvintele fie mie după cuvântul tău. Cuvântul lui Dumnezeu Cel despre care se spune că are să o adumbrească pe Maica Domnului, întrupându-Se în pântecele ei preacurat după ce Duhul Sfânt Se va fi pogorât peste ea curățind-o de tot păcatul, ceea ce se va naște din pântecele ei Fului celui Preaînalt Se va chema. O prezență treimică în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. O prezență care se conturează în jurul creației sau al cuvântului creator. Ceea ce trebuie să reținem la praznicul de astăzi este ceea ce spune Mântuitorul Hristos: niciun cuvânt ce iese din gura voastră nu va fi trecut cu vederea, ci va fi socotit, cântărit, analizat și împărțit în așa fel încât fie te va găsi întru binecuvântare prin cuvântul pe care l-ai rostit, sau se va transforma ție în blestem. De aceea, gândindu-mă la ceea ce primește Sarra și Avraam, este bine să cântărim foarte bine cuvintele pe care le rostim.

La final, în numele tuturor maicilor care se ostenesc în Mănăstirea tisa Silvestri, părintele arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial și duhovnicul acestei oaze de spiritualitate monahală, a mulțumit Ierarhului pentru binecuvântare și prezență la ceas de rugăciune prilejuit de serbarea hramului închinat Maicii Domnului.

Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al mănăstirii.

(Pr. Valentin Băltoi)