Ședință informativă cu personalul protopopiatelor Arhiepiscopiei, la Roman

În data de 20 iunie 2017, la Centrul eparhial de la Roman a avut loc o ședință informativă la care au participat alături de părinți consilieri, inspectori și secretari eparhiali și secretarii împreună cu contabilii din cele șase protopopiate ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului: Roman, Bacău, Onești, Moinești, Buhuși și Sascut.

Astăzi, 20 iunie, la Centrul eparhial de la Roman a avut loc o ședință informativă cu secretarii și contabilii protopopiatelor Roman, Bacău, Onești, Moinești, Buhuși și Sascut. Temele discutate au fost diverse, fiind abordate probleme ce țin de secțiunea Secretariat și Registratură, precum și de secțiunea financiar-contabilă.

În ceea ce privește activitatea economică, doamnele contabile din fiecare protopopiat au luat la cunoștință ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod, ultimele norme ale legislației în vigoare.

S-au prezentat rapoarte de activitate și s-au stabilit metodele de lucru care urmează să fie adoptate în fiecare protopopiat în parte. De asemenea, s-a atras atenția părinților secretari asupra faptului că este nevoie să se schimbe modalitatea de lucru în ceea ce privește înregistrarea documentelor și arhivarea lor, întocmirea rapoartelor și a referatelor.

Părintele Daniel-Alexandru Zamfir, Consilier eparhial al Sectorului administrativ-bisericesc și Purtător de cuvânt pentru Centrul eparhial, cu privire la acest eveniment, ne-a declarat următoarele:

S-a discutat despre registrul de evidență al salariaților, despre statutul angajaților neclericali, alții decât cântăreți bisericești; despre registrul unic de control și despre inspecțiile  care vor avea loc în perioada imediat următoare, inspecții tematice care vor urmări ținerea la zi a dosarelor personal, a registrelor de evidență și a tuturor documentelor din cancelaria protoieriei; și pe Secțiunea Secretariat și pe cea Financiar-Contabilă, urmând să se ajungă la un numitor comun, adică la aceeași formulă de întocmire a unui referat, aceeași formulă de întocmire a unei dări de seamă, aceeași formulă de întocmire a unui dosar personal, tocmai din dorința de a respecta întru totul legislația în vigoare.

(pr. Daniel Marari)