Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Bisericii la Roman

24 Ianuarie 2014

În cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, marți, 21 ianuarie 2014, în aula din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, a avut loc dialogul ecumenic dintre Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și Preasfințitul Episcop Petru Gherghel, la care au asistat numeroși preoți, studenți, seminariști și credincioși aparținând celor două confesiuni creștine.

În cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, marți, 21 ianuarie 2014, în aula din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, a avut loc dialogul ecumenic dintre Preasfințitul Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și Preasfințitul Episcop Petru Gherghel, la care au asistat numeroși preoți, studenți, seminariști și credincioși aparținând celor două confesiuni creștine. Acest dialog ecumenic a stat sub semnul evocării unui moment de referință în istoria relațiilor dintre cele două biserici și anume întâlnirea dintre Papa Paul al VI-lea și Patriarhul Atenagora, la Ierusalim, în ianuarie 1964. Răspunzând întrebărilor  adresate de către moderatorul acestei întâlniri, Preasfințitul Ioachim Băcăuanul a vorbit despre perioada petrecută în Franța și întâlnirea cu doi mari teologi ai Occidentului: Olivier Clement și Boris Bobrinskoy, atunci când a studiat la Institutul Saint Serge din Paris. Evocând acea perioadă, Preasfinția Sa, Ioachim Băcăuanul, a subliniat faptul că, în lumea secularizată a Occidentului, a încercat să-și structureze identitatea evitând cele două mari riscuri ale ființării într-o astfel de lume și anume izolarea și dizolvarea, încercând să fie același pentru toți și diferit pentru fiecare. În continuarea dialogului, Preasfințitul Ioachim s-a referit la citatul scripturistic ”Oare s-a împărțit Hristos?” de la I Cor. 1,13,  ce a constituit genericul acestei întâlniri și a vorbit despre Dumnezeu Cel unul în ființă și întreit în persoane și despre faptul că Dumnezeu este Cel ce dă unitate universului și ne cheamă la unitate. Tot în acest context Preasfinția Sa a mărturisit ” Creștinismul nostru este trăirea autentică a cuvântului evangheliei, nu o religie între alte religii ale lumii. Hristos nu a venit să întemeieze o religie, ci pentru a restaura ființa umană, a ne reda demnitatea de fii ai lui Dumnezeu aflați în relație interpersonală  cu El”. În încheierea acestei întâlniri ierarhul a vorbit despre relația dintre cele două Biserici și despre posibilitatea refacerii cămășii lui Hristos doar ca lucrare a Duhului Sfânt și a subliniat necesitatea dialogului dintre Biserica Ortodoxă și cea Catolică pentru apărarea tezaurului creștin.