Să vă faceți misiunea ca pentru Dumnezeu!

Către

PC Pr. Ilarion Mâță și

Întreg personalul deservent al

Centrului rezidențial de bătrâni de la Hârja

 

Dragii mei,

 

Luând act de greutățile și temerile voastre, provocate de nemiloasa molimă care s-a abătut peste omenire, și care, din nefericire, v-a lovit și pe voi, nu pot rămâne insensibil față de noua situație privind sănătatea personalului asistat și a celui deservent din cadrul Așezământului nostru de la Hârja, închinat Sfântului Voievod Stefan cel Mare.

Depistarea la Centrul nostru a câtorva persoane infectate cu virusul COVID-19 a stârnit, cum era și firesc, sentimente de teamă, neliniște, angoasă personalului deservent, unora dintre beneficiari sau membrilor familiilor acestora.

După cum se știe, în Centru rezidențial de la Hârja își duc existența zilnic 200 persoane, într-un spațiu relativ îngust, dar amenajat după toate exigențele cerute de normele în vigoare. Depistându-se o îmbolnăvire, evident că acest fapt a atras atenția organismelor medicale și administrative de resort, care au acționat în consecință.

Consiliul director al Centrului, reprezentat prin Părintele Ilarion Mâță m-a informat în detaliu cu privire la tot ceea ce se petrece și la măsurile care au fost luate. Era de așteptat ca parte din personalul deservent să intre într-o atmosferă de teamă justificată la aplicarea exigențelor instaurate în astfel de cazuri, ajungând până la a-și cere demisia.

De aceea, m-am gândit să adresez câteva cuvinte de îmbărbătare și compasiune pentru toți viețuitorii din acest așezământ emblematic pentru Arhiepiscopia noastră și nu numai.

 

Dragii mei,

Nu vă temeți! Păstrați-vă credința, nădejdea și curajul. Sunteți acolo pe un câmp de bătălie. De altfel, Valea Oituzului este cel mai elocvent simbol al luptelor înverșunate purtate de înaintașii noștri pentru libertate și neatârnare. Ostașii români nu s-au înspăimântat de superioritatea dușmanului sau pregătirea lui tehnică și militară. Au luptat cu ce au avut, dar având credința în izbândă, Dumnezeu le-a adus bucuria victoriei, chiar de au dat o imensă jertfă.

Alături de voi, asistenți sau asistați, este Părintele Ilarion. Părintele este un neînfricat coordonator și luptător în cele mai drastice condiții de luptă pe care ni le oferă contemporaneietatea noastră supersofisticată. Avându-l în mijlocul vostru, nu aveți teamă! Are capacitatea și maturitatea profesională care vă va duce la victorie. Rămâneți alături de el, iar prin el, fiți încredințați, Vă suntem și noi alături! Vă vom sprijini cu tot cea ce ne stă în putință, astfel încât să nu vă lipsească nimic.

Așadar, nu sunteți singuri, ci cu Singurul și Preamilostivul Dumnezeu, care va întinde mantia iubirii Sale ocrotitoare peste voi toți.

Să nu uitați că munca voastră, făcută cu dragoste frățească, este plăcută lui Dumnezeu și are valoare de liturghie. Voi săvârșiți acolo taina a 8-a a Bisericii, care se numește taina sau misterul fratelui. Acolo voi continuați liturghia pe care o slujește preotul în Sfântul Altar. Voi sunteți, în acest sens, preoție împărătească, neam sfânt, cum spune Sf. Apostol Pavel. Nu uitați că voi, personalul deservent al acestui Centru de binefacere, sunteți cei care pregătiți Paștele sau Marea înserare pentru cei încredințați vouă spre îngrijire, care așteaptă să treacă în transcendentul divin. Sunteți cei care ați devenit, deliberat, Simon Cirineul și purtați crucea semenilor voștri pe golgota propriei suferințe. Sunteți mâinile prelungite ale lui Dumnezeu, care vindecă sau ușurează diferitele neputințe ale celor ajunși în stadii avansate de boli. Voi sunteți Sfânta Veronica, cea care, văzând în chipurile bolnavilor chipul lui Hristos, șterge cu năframa ei broboanele de sudoare ce izvorăsc din frunțile suferinde ale celor bătrâni și bolnavi din acel loc.

Având încredințare că aceste puține cuvinte, pornite din inimă, vă vor ajuta să îndepărtați teama și să vă continuați cu râvnă munca voastră nobilă în așezământul nostru eparhial de la Hârja, mă rog Bunului Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă țină sănătoși și curajoși, să vă sporească răbdarea și puterea de muncă, să vă faceți misiunea ca pentru Dumnezeu, ca El să se recunoască în voi și faptele voastre, pe care le faceți spre slava Lui.

Al vostru Părinte binevoitor și smerit rugător pentru sufletele voastre,

 

†Ioachim

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului