Să nu uităm că suntem români!*

Dragi români,

Întâi Decembrie este ziua nașterii României ca stat unitar și independent între statele moderne ale lumii. O zi a recunoștinței față de conștiințele acestui neam care și-au consumat viața sacrificându-se pentru un ideal și care au considerat că niciun efort nu este îndeajuns de mare pentru binele acestui popor. Ei sunt părinții națiunii noastre, iar geniul lor va rămâne neșters din memoria istoriei României.

În contextul noilor mutații ideologice, al globalismului, al migrației forței de muncă sau al amestecului intercultural mondial, al conflictelor armate sau politice, naționale sau internaționale, să nu uităm că suntem români, urmași ai unor oameni de înaltă ținută morală, politică și intelectuală care au ctitorit și ne-au lăsat moștenire o Românie unită și demnă, iar datoria noastră este de a purta cu cinste oriunde în lume numele de român.

Credința, obiceiurile, libertatea, graiul, cultura, pământul țării sunt patrimoniul spiritual pe care ni l-au lăsat în grijă înaintașii și pe care avem datoria de a-l conserva și promova împlinind peste timp testamentul străbunilor acestei națiuni. Să purtăm în noi curajul și demnitatea voievozilor, hotărârea și spiritul de sacrificiu al eroilor, libertatea și entuziasmul scriitorilor naționali, credința și speranța sfinților; să înălțăm în această memorabilă zi gândul către Dumnezeu mijlocind în rugăciune binele și liniștea țării și a locuitorilor ei. Doar purtând în inimă istoria națională și dorul de Dumnezeu vom ști că suntem români autentici, iar țara pe care astăzi o cinstim va avea un viitor mai bun.

Ziua de Întâi Decembrie să rămână pentru fiecare dintre noi un moment de reflecție la faptele mărețe pe care înaintașii noștri le-au înscris cu litere de aur în cartea vieții poporului român, un simbol pe care să-l așezăm cu demnitate alături de ceea ce avem mai de preț în patrimoniul spiritual național, un imbold de a păstra unitatea de credință și de neam așa cum ne-a fost încredințată de cei ce și-au sacrificat ceea ce au avut mai de preț.

În această zi de sărbătoare națională, vă îndemn să nu așezăm în uitare istoria neamului care ne definește identitatea națională, să privim cu încredere spre viitorul țării, să purtăm cu mândrie și curaj numele de român, să respectăm cu recunoștință valorile cardinale care au structurat identitatea acestui popor și să ne iubim țara, căci ea este locul sfințit de sângele martirilor, în care ne-am născut, în care ne creștem copiii și ne petrecem spre veșnicie părinții.

Rog pe Milostivul Dumnezeu să binecuvânteze această zi de sărbătoare, să inspire pe conducătorii țării în a lua cele mai înțelepte decizii privind destinul neamului românesc și să ocrotească pe români oriunde se găsesc pe meridianele lumii.

Dumnezeu să binecuvânteze România și pe români!

*mesaj la Ziua Națională a României, 1 decembrie 2022