Să luptăm pentru o Românie demnă, creștină

Dragi români, Actul Marii Uniri împlinit la 1 Decembrie 1918 ocupă un loc major între faptele fundamentale care au contribuit la desăvârșirea realizării identității naționale și spirituale a acestui neam și care au marcat istoria țării creionând în timp ideea de Românie liberă între statele independente ale Europei. 

Toate evenimentele comemorative împlinite în această zi sfântă aduc în actualitate jertfa nemuritoare a eroilor care ne-au lăsat moștenire o țară independentă și au scris cu propriul sânge istoria demnității naționale câștigând libertatea neamului românesc. Iubiți români, Anul acesta, la împlinirea a o sută doi ani de la realizarea Marii Uniri, avem datoria nu doar de a comemora numele și faptele nemuritoare ale străbunilor noștri, ci și de a lupta pentru păstrarea și promovarea patrimoniului material și spiritual lăsat moștenire de ei, de a le arăta că faptele noastre de astăzi sunt întruchiparea idealurilor pentru care ei s-au jertfit. Contextul medico-social actual, frământările politice, instabilitatea economică sau migrația forței de muncă, nu trebuie să ne determine să fim mai puțin români sau să îngenuncheze crezul nostru sfânt într-un popor iubit de Dumnezeu. Oricât de mari ar fi încercările prin care îi este dat să treacă generației actuale de români, să nu uite că este chemată să poarte făclia unui ideal pentru care milioane de tineri s-au jertfit și să asigure continuitatea peste timp a unui neam de sfinți și de eroi. Doar asumându-ne istoria neamului și gândind cu recunoștință la cei care au împlinit-o arătăm că suntem români autentici. Să nu uităm faptele celor care au luptat pentru această națiune și care, sacrificând totul, ne-au lăsat moștenire o Românie unită. Să nu trecem în uitare istoria acestei țări și faptele uimitoare pe care bravii ostași români căzuți la datorie, cu arma în mâini și gândul înălțat la Cer, le-au așezat la edificiul unei Românii binecuvântate de Dumnezeu. Să luptăm pentru o Românie demnă, creștină, independentă și curată, care își ocrotește cetățenii și reflectă întru totul idealul pentru care au murit cei care au ctitorit-o. Să nu ne vindem țara, să nu ne înstrăinăm de ceea ce ne-a fost dat să fim și să purtăm în inimi idealul pentru care au luptat martirii și eroii acestui neam, a căror fapte au scris istoria României Mari! Hristos Domnul să primească rugăciunea pe care am înălțat-o astăzi, 1 Decembrie 2020, și să ocrotească România și pe români, păstrându-i în unitate de neam și de credință! 

 

 † IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului