Să luptăm pentru construirea unei Românii unite*

Actul Marii Uniri împlinit la 1 Decembrie 1918 și-a câștigat un loc bine definit între actele fundamentale care au contribuit la desăvârșirea realizării identității naționale și spirituale a acestui neam și care au marcat istoria noastră, creionând în timp ideea de Românie modernă și așezând-o între statele independente ale Europei. Toate evenimentele comemorative împlinite în acest An Centenar în diferite locuri din țară sau din diaspora au darul de a întinde un arc peste timp, aducând în actualitate jertfa nemuritoare a eroilor, care ne-au lăsat moștenire o țară demnă și au scris istoria suveranității naționale câștigând libertatea neamului românesc.

Iubiți români,

La împlinirea a o sută de ani de la Prima Conflagrație Mondială și de la realizarea Marii Uniri, avem datoria nu doar de a comemora faptele nemuritoare ale străbunilor noștri, ci și de a lupta pentru păstrarea patrimoniului material și spiritual lăsat moștenire de ei, de a le arăta că faptele noastre de astăzi sunt întruchiparea idealurilor pentru care ei s-au jertfit.

Să nu trecem în uitare istoria acestei țări și faptele uimitoare pe care bravii ostași români căzuți la datorie, cu arma în mâni și gândul la Dumnezeu, le-au așezat la edificiul României Mari. Să nu uităm faptele celor care au dat sens și geniu acestei națiuni și care, sacrificând totul, au luptat pentru un ideal și ne-au lăsat moștenire o Românie unită.

Un român autentic își asumă istoria neamului său și gândește cu recunoștință la cei ce au făurit-o. Să luptăm pentru construirea unei Românii unite, care își ocrotește cetățenii și reflectă în tot ceea ce împlinește, dorința celor ce au ctitorit națiunea din care astăzi facem cu toții parte. Să nu ne dezicem de ceea ce suntem, să ne iubim țara și să ne aducem contribuția la împlinirea și conservarea idealurilor pentru care au luptat martirii și eroii acestui neam, a căror fapte au scris istoria României Mari!

Hristos Domnul să primească rugăciunea pe care am înălțat-o astăzi, 1 Decembrie 2018, și să ocrotească România și pe români, păstrându-i în unitate de neam și de credință.

 

* Mesaj adresat cu prilejul manifestărilor cultural-religioase și militare desfășurate cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 Decembrie 2018