Rugăciunea creștinului la ziua de naștere*

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești mai presus de orice timp și a Cărui existență este un prezent continuu, prin purtarea Ta de grija cea dumnezeiască, ai creat timpul curgător, în mersul căruia noi, oamenii, să ne pregătim mântuirea sufletului nostru veșnic. În cadrul acestui timp, asemuit cu un fir neîntrerupt care iese din caierul existenței și se deapănă pe ghemul veșniciei, întreaga creație trebuie să se angajeze la o mișcare permanentă, în ritmul și sensul în care timpul se scurge, pentru a ajunge în profunzimile lui Dumnezeu.

Așadar, Tu, Doamne, care ești Alfa și Omega, Cel ce exiști prin Tine Însuți, dar prin care existăm și noi, oamenii, precum și întreg universul, văzut și nevăzut, ai făcut ca atunci când, după planul neștiut de nimeni, părinții mei trupești, (numele), m-au născut în lumea aceasta, să încep să descifrez tainele timpului efemer și mi-ai trimis povățuitori și dascăli, care să mă învețe cum să folosesc fiecare clipă, ca viața mea pe acest pământ să fie un urcuș neîntrerupt către Împărăția Ta cea veșnică.

De aceea, în această zi aniversară, când împlinesc X ani din timpul curgător spre infinit, îți mulțumesc pentru darul vieții, pe care mi l-ai dat prin părinții care m-au adus pe lume, cărora le port respectul cuvenit. Îți mulțumesc, de asemenea, pentru că mi-ai călăuzit pașii spre împlinirea a tot ce este frumos și bun în creșterea mea trupească, intelectuală și sufletească. De fiecare dată când am greșit drumul cel bun și am luat-o pe căi rătăcitoare, ca un Părinte bun, m-ai readus pe calea mântuirii. De aceea, Te rog, cu osârdie, să mă ajuți, ca timpul pe care mi l-ai afierosit în această viață plină de ispite și de primejdii, să-l folosesc numai în scop ziditor, în vederea împlinirii virtuților și faptelor bune, pentru slava sfântului Tău nume. Nu voiesc să știu câți ani mă vei mai lăsa în această lume, dar Tu știi că eu aștept întru răbdare și nădejde viața cea adevărată, dincolo de efemeritatea acestui veac, iar anii care, potrivit voii Tale, îmi mai sunt rânduiți să rămân pe pământ, nădăjduiesc să fie un timp al mântuirii.

Doamne, Dumnezeule, mă rog îndeosebi, în această zi de bilanț duhovnicesc al vieții mele, pentru toți cei ce au contribuit la creșterea mea trupească, intelectuală și duhovnicească, să fie răsplătiți de Tine în ceruri, ca prieteni și casnici ai Tăi, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

 

*rugăciune alcătuită de Înaltpreasfințitul Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului