Rezultate meritorii pentru seminariștii romașcani, la Olimpiada Națională de Limbi Clasice

În perioada 19-22 aprilie 2023, elevi ai Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” au participat la Olimpiada națională de limbi clasice de la Brăila

Liceul teologic romașcan a fost reprezentat la concursul de limba greacă veche la clasa a IX-a de elevii Ciuberea Marian și Filimon Bogdan, în urma promovării de către cei doi seminariști a fazei județene a acestui concurs școlar. Profesorul coordonator al celor doi concurenți a fost domnișoara Stoica Anamaria Irina. Metodologia de organizare a olimpiadei a prevăzut ca participanții la probele de concurs să folosească atât competențele prevăzute în programele școlare, cât și chestiuni de interdisciplinaritate și de aplicare a gândirii logice. Pentru învățământul teologic, studiul limbii clasice este vital în vederea oricărui demers academic, iar dezvoltarea apetenței pentru cunoașterea limbii în care a fost redactate Noul Testament, scrierile părinților apostolici, operele scriitorilor creștini de limba greacă, precum și cele aparținând părinților și scriitorilor bisericești, ce formează soclul studiului teologiei, se cuvine cultivată cu osârdie în școlile de teologie ortodoxă. De altfel, subiectele de examen au presupus realizarea de traduceri din texte ale Noului Testament, precum și valorificarea de cunoștințe din mitologia greco-romană.
Participarea celor doi elevi a constituit o experiență extraordinară, pentru care au depus un efort deosebit sub îndrumarea domnișoarei profesoare Stoica Anamaria Irina. Distincția cea mai importantă a fost locul al treilea pe țară, obținut de elevul Ciuberea Marian, notabilă fiind și Medalia de aur oferită de Societatea de Studii Clasice aceluiași elev. Comunitatea educațională a Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” Roman felicită elevii participanți pentru realizările lor, precum și pe coordonatorul lor pentru activitatea de excepție depusă de-a lungul anilor în acest câmp elitist de învățătură, prin pregătirea atâtor elevi ce s-au întors cu rezultate extraordinare de la concursuri naționale și internaționale de limbi clasice. Satisfacția este dată totodată de faptul că rezultatele la Olimpiada națională de limbi clasice se înscriu, laolaltă cu rezultatele de la Olimpiada națională de religie pentru licee/seminarii teologice și Olimpiada națională corală pe calea spre excelență în educație pe care olimpidele școlare o definesc
 în cultura organizațională a liceului teologic romașcan. Totodată, mulțumirile noastre sunt adresate Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, sub omoforul căruia corpul profesoral al liceului depune osteneală pentru realizarea unui produs educațional de calitate.
Pr. Amărinii Ionuț Alexandru,
Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” Roman