Retrospectivă aniversară la finalul unui an atipic

Se împlinesc, în data de 4 ianuarie 2021, 6 ani de la întronizarea primului arhiepiscop ales al eparhiei Romanului și Bacăului. În ziua de 4 ianuarie 2015, 21 de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sute de preoți, stareți și starețe, alături de mii de credincioși au participat, la Catedrala arhiepiscopală „Sf. Cuv. Parascheva” din Roman, la slujba prin care Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim Giosanu a devenit Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. De la acel moment istoric, noul ierarh ales, sprijinit de aparatul administrativ bisericesc, de preoții și credincioșii eparhiei, a desfășurat activități în plan administrativ, edilitar, cultural și social-filantropic, împlinind chemarea de ierarh al Bisericii și smerit slujitor al Arhiereului Hristos.

Moment de retrospectivă, ca orice început de an, ziua de 4 ianuarie a devenit pentru Eparhia Romanului și Bacăului, un bun prilej de a aminti, generic, parte dintre activitățile desfășurate pe parcursul anilor în care IPS Părinte Ioachim și-a împlinit vocația apostolică în calitate de Arhipăstor.

În această perioadă de 6 ani se constată desfășurarea unei dinamice și inspirate activități reflectată de realizările tuturor sectoarelor Administrației eparhiale. Responsabilitatea IPS Părinte Ioachim ca Arhiepiscop al Romanului și Bacăului presupune atât reprezentarea eparhiei în relațiile cu alte instituții, cât și administrarea și organizarea activității desfășurate pe întreg cuprinsul eparhiei. În cei 6 ani de activitate arhiepiscopală în această parte a Moldovei, IPS Arhiepiscop Ioachim s-a dovedit a fi un adevărat părinte pentru colaboratorii din administrația eparhială, pentru preoții care se ostenesc în parohiile din cele șase protopopiate, pentru călugării și călugărițele din mănăstirile eparhiei, dar și pentru credincioșii laici, fii și fiice duhovnicești, cu prilejul vizitelor pastorale efectuate de-a lungul întregii perioade de când Dumnezeu i-a rânduit să fie păstorul creștinilor-ortodocși de pe aceste meleaguri. Grija părintească și răspunderea pastorală pentru credincioșii încredințați spre păstorire se observă și din multiplele și amplele activități social-filantropice și cultural-misionare desfășurate pe cuprinsul eparhiei. Dintre acestea, de un real impact emoțional și social au fost proiectele eparhiale „Bolnav am fost și m-ați cercetat”, „Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți”, „Fii dar din darul lui Dumnezeu”, „Întinde o mână și dă o șansă vieții! Donează sânge!”, „Un tătic în Cer, un părinte pe pământ”, care s-au adăugat programelor naționale cum ar fi „Masa bucuriei” sau „Alege școala”, dar și activitățile desfășurate prin intermediul instituţiilor social-filantropice care funcționează în eparhie, între care sunt reprezentative Fundația „Episcop Melchisedec” și Centrul social-medical „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Hârja. Toate acestea întregesc activitatea pastorală desfășurată în acești șase ani, concretizată prin sfințirea sau resfințirea a numeroase lăcașuri de cult, hirotonirea de preoți și diaconi, oficierea de Sfinte Liturghii, de Sfinte Taine și de Ierurgii.

Nici activitatea culturală nu a fost ignorată în această perioadă, Editura Filocalia a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului publicând, cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Ioachim, câteva zeci de volume ce poartă semnătura Înaltpreasfinției sale, dar și semnăturile preoților eparhiei sau ale altor autori care au ales editura eparhială.

Anul acesta, în plină criză sanitară provocată de contextul pandemic, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și-a făcut simțită prezența lucrării sale social-filantropice și culturale în viața cetății venind în întâmpinarea nevoilor și așteptărilor fiilor și fiicelor duhovnicești.

În anul 2020, dedicat de Sfântul Sinod pastorației părinților și copiilor și comemorării filantropilor ortodocși români, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim s-a implicat în coordonarea activităților social-filantropice, misionare și medicale dedicate persoanelor afectate de virusul SARS-Cov-2, prin inițiativa conceperii și derulării proiectelor destinate copiilor din familii dezavantajate („Ajută-ți micul aproape în perioadă de criză”, „Copilul ca dar al lui Dumnezeu”, „Fii alături de aproapele tău, spune nu abandonului școlar”- care au avut ca beneficiari 2355 de tineri și vârstnici); cantine sociale și programe de oferire a hranei calde („Prânzul pe roate”, „Masa Bucuriei”, „Masa pe roți”- care au avut 8608 de beneficiari); programe de construire de case sociale („O casă pentru bucuria familiei”- prin care s-au construit 4 case de care au beneficiat 28 de persoane); proiecte derulate în perioada de pandemie („Sprijinirea persoanelor vulnerabile afectate de COVID-19” - care a venit în sprijinul a 7187 de persoane în perioada stării de urgență; „Donație pentru educație” - în cadrul căruia 1100 copii au primit kituri școlare și 420 de elevi au primit dispozitive electronice necesare procesului educativ on-line; „Fii dar din darul lui Dumnezeu!” și „Fă Rai din ce ai!” - în cadrul cărora 1237 de persoane vulnerabile au primit, în urma colectelor, articole de îmbrăcăminte și kituri igienico-sanitare; „Cei din Catedrale ajută spitale” - prin care au fost oferite 22 de dispozitive medicale secțiilor de ATI din cadrul a 8 spitale de pe cuprinsul eparhiei, venind în sprijinul a 837 de pacienți); școli de vară ( „Micul creștin”, „Împreună facem bine”, „Să învățăm Sfânta Liturghie” - derulate pentru 255 de copii); tabere de vară (Tabăra de vară-Hârja-on line „Satul românesc văzut prin ochii copilăriei. Familia și filantropia în Biserica lui Hristos” - cu participarea a 150 de copii din țară și diaspora); proiectul „Școală după școală” - prin care 120 de elevi au primit sprijinul educațional al unor cadre didactice voluntare; activități desfășurate prin centrele de consiliere și sprijin pentru părinți și copii și departamentele Pro-viață („Sănătatea trupului și a sufletului, contează pentru toți” - prin care 143 de persoane în dificultate au beneficiat de consiliere psihologică și spirituală; 1354 de persoane au primit kituri igienico-sanitare și trusouri pentru nou născuți; 527 de persoane au primit suport financiar și material prin centrele de consiliere eparhiale); activități social-catehetice în cadrul proiectului eparhial „Episcopul Melchisedec – Filantropul”, „Zilele Episcop Melchisedec Ștefănescu”- ediția a XX-a, oferirea bursei școlare „Episcop Melchisedec” înființată de Fundația „Episcop Melchisedec”); programe care reflectă personalitatea marilor filantropi (desfășurate în cadrul cercurilor pastorale, a campaniei „10 Mari filantropi” - lansată de Mitropolia Ardealului); programul eparhial „Vrei să fii bun de Crăciun?” de care au beneficiat 4237 de copii din medii defavorizate.

De asemenea, în plan cultural, au fost inaugurate două centre cultural-catehetice, au fost organizate 11 cercuri pastorale, au fost premiați cei mai silitori studenți și elevi din eparhie, au fost implementate șase proiecte catehetice la care au participat 2300 de tineri și adulți, au fost susținute 8 conferințe de către personalități ale vieții ecleziastice românești, au fost organizate opt concursuri parohiale la care au participat 2150 de elevi, au fost implementate patru școli de vară cu participarea a 600 de tineri și voluntari.

Și pentru că suntem conștienți de eforturile pe care le presupune această muncă asiduă, în acest moment aniversar, la împlinirea a șase ani de slujire a Bisericii Ortodoxe Române din treapta de Arhiepiscop al Romanului și Bacăului, noi, ostenitorii Administrației eparhiale, ne reunim în rugăciune, pentru a cere Arhiereului cel Veșnic, Mântuitorul Iisus Hristos, să reverse asupra Arhipăstorului eparhiei noastre bucuria împlinirii, care să încununeze eforturile cotidiene, să îi dăruiască sănătate, ani mulți de slujire și dăruire jertfelnică, spre slava Preasfintei Treimi și spre mântuirea credincioșilor încredințați spre păstorire.

Întru mulți și binecuvântați ani,

Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop Ioachim!

 

***

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim s-a născut la 29 martie 1954, la Stănița (Neamț). La vârsta de 14 ani a intrat ca frate la Mănăstirea Sihăstria, iar între 1972-1980, la Schitul Tarcău. După ce a absolvit Seminarul Teologic din Neamț (1970-1975), a urmat stagiul militar, timp de 9 luni, la Plenița. Între 1976-1980, a absolvit Facultatea de Teologie din București. În anul 1980 a fost tuns călugăr la Mănăstirea Bistrița, naș de botez fiindu-i arhimandritul Ioanichie Bălan. A fost primul monah călugărit la mănăstirea Bistrița după 40 de ani de regim comunist. În anul 1985 a fost chemat de fericitul întru adormire Patriarh Teoctist, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Sucevei, la Centrul Eparhial din Iași. În 1990, a fost trimis la studii la Institutul „Saint Serge” din Paris, unde a început doctoratul în Teologie, având ca îndrumători pe reputații teologi Olivier Clement și Boris Bobrinskoy. După patru ani, în 1994, a susținut teza de doctorat în limba franceză, cu tema „Îndumnezeirea omului în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae”, prima lucrare de doctorat despre marele teolog român întocmită încă din timpul vieții acestuia. La Paris a întemeiat și o mănăstire ortodoxă, la Rosiers, unde a activat ca duhovnic și îndrumător pentru creștinii din Occident și pentru tinerii sosiți la studiu în capitala Franței. La 1 mai 2000 a fost hirotonit arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, după ce fusese propus de Preasfințitul Episcop Eftimie și ales în această funcție de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, încă din anul 1998. În anul 2009, la 13 septembrie a fost ridicat la rang de episcop-vicar, odată cu transformarea Episcopiei Romanului în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. În ziua de 4 ianuarie 2015, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a devenit cel de al 77-lea ierarh al istoricei eparhii a Romanului și Bacăului.